Kalendárium 2023 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

 

Leden

1. 1. Vlček Theodor 60. výročí úmrtí
 * 17. 11. 1905 Březová u Opavy
† 1. 1. 1963 Zlín
 
Lékař – oftalmolog. Působil v Baťově nemocnici, kde v roce 1946 prosadil samostatný obor očního lékařství a stal se primářem tohoto oddělení (1950–1962). Zaváděl nové metody operativní léčby očních chorob.
 
2. 1. Totušek Miloš 40. výročí úmrtí
 * 25. 3. 1922 Břeclav
† 2. 1. 1983 Zlín
 
Architekt, projektant. Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1938–1941) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1941–1948). Působil v projektové organizaci n. p. Svit, Centroprojektu a Stavoprojektu Gottwaldov. Je autorem obytných domů sídliště na Lazech, bytových jednotek na Kudlově, základní školy na Dílech, budovy Stavoprojektu, výškových domů na ulici Sokolská a v Otrokovicích, sportovní haly pro míčové hry, šlechtitelské stanice v Čejkovicích, sídlišť v Trenčíně, sídliště Mojmír v Uherském Hradišti, základní školy v Praze-Krči a polikliniky v Brně ad.
 
4. 1. Batík Miroslav120. výročí narození
 * 4. 1. 1903 Zlín
† 21. 12. 1986 Zlín
 
Pedagog, literární historik, filolog, národopisec. Působil jako učitel literatury na Škole umění ve Zlíně. Zabýval se výtvarným uměním, hudbou a školstvím. Patřil k organizátorům kulturního života ve Zlíně.
 
9. 1. Hybler Zdeněk 30. výročí úmrtí
 * 17. 5. 1921 Prostějov
† 9. 1. 1993 Zlín
 
Akademický malíř, grafik, scénograf. Absolvoval zlínskou Školu umění (1939–1943) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1945–1950). Působil ve filmových ateliérech ve Zlíně (1946–1953), jako výtvarník (1947–1953) a šéf výpravy (1968–1981) v Divadle pracujících ve Zlíně, ve Státním divadle v Ostravě (1953–1957) a jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci (1963–1968). Vytvořil přes 250 scén pro divadlo ve Zlíně i další divadla a pro festivaly Intertalent a Talentinum ve Zlíně a Strážnické slavnosti. Zúčastnil se mnoha výstav u nás i v zahraničí.
 
11. 1. Dalík Jiří 15. výročí úmrtí
 * 14. 9. 1920 Praha
† 11. 1. 2008 Praha
 
Herec, režisér, dramatik, publicista. Studoval estetiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako režisér v Městském divadle Zlín (1947–1952), jako ředitel (1949–1952), jako ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti (1951–1952), jako šéf činohry Státního divadla v Ostravě (1952–1956), jako ředitel Divadla V. Nezvala v Karlových Varech (1957–1961), jako režisér Divadla J. K. Tyla v Plzni (1961–1963), Realistického divadla Z. Nejedlého v Praze (1963–1971) a Divadla na Vinohradech (1971–1985, 1986–1988).
 
12. 1. Maděra Vladimír 10. výročí úmrtí
 * 19. 3. 1917 Velehrad
† 12. 1. 2013
 
Odbojář, výsadkář. Pracoval u firmy Baťa, kde se podílel na výrobě výstroje pro oblékání baťových mladých mužů. Zapojil se do odbojové organizace Obrana národa. Působil jako čestný předseda Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Uherském Hradišti a čestný člen Klubu výsadkových veteránů Zlín. Roku 1990 mu byla udělena medaile Za zásluhy o ČSLA I. stupně.
 
12. 1. Vyhňák Vladimír 90. výročí narození
 * 12. 1. 1933 Uhřice 
Architekt. Působil ve Zlíně. Projektoval např. školu na Jižních Svazích, mateřskou školu v Bartošově čtvrti, budovu Pozemních staveb ad.
 
12. 1. Zeman Josef 95. výročí narození
 * 12. 1. 1928 Jilemnice
† 27. 10. 2000 Jilemnice
 
Výtvarník, sochař, režisér, scenárista. Absolvoval obor modelářství a návrhářství na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a Uherském Hradišti (1949–1952). Působil jako návrhář bižuterie v Jablonci nad Nisou (1947–1949) a jako výtvarník, animátor a režisér animovaných filmů ve zlínských filmových ateliérech (1952–) a jako scenárista ve Slovenské televizi v Bratislavě. Spolupracoval s Karlem Zemanem na filmech Na kometě, Ukradená vzducholoď, Baron Prášil, Vynález zkázy ad.
 
14. 1. Kratochvílová Jana 70. výročí narození
 * 14. 1. 1953 Zlín 
Zpěvačka. Vystupovala se skupinami Country Beat Jiřího Brabce, Pražští trubadúři, Variace, Jezinky, Expanze, Jazz Q Martina Kratochvíla, Kroky Františka Janečka, Heval, v pražském divadle Dostavník a u Petra Hanniga a Josefa Laufera. V roce 1979 založila svou vlastní kapelu Motor. V roce 1983 emigrovala do Velké Británie, kde působila pod uměleckým jménem Jana Pope. Žije v Londýně, používá pseudonym Uriel.
 
16. 1. Fric Ota 35. výročí úmrtí
 * 20. 6. 1901 Praha
† 16. 1. 1988 Zlín
 
Hudební historik, pedagog. Absolvoval obor čeština, francouzština a hudební věda na Univerzitě Karlově v Praze (1919–1930). Působil jako pedagog v Trenčíně (1925–1928) a v Kroměříži (1928–1948), jako zemský školní inspektor v Brně (1948–1949), jako pracovník školského odboru Krajského národního výboru ve Zlíně (1949–1956) a jako ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů (1956–1961). Přispíval do periodik jako Lidové noviny, Naše pravda (Zlín), Kroměřížan, do hudebních časopisů Hudební věstník a Tempo. Zabýval se vývojem hudební kultury na jihovýchodní Moravě. Vypracoval řadu bibliografických a hudebně historických prací vztahujících se k regionu Kroměřížska a Zlínska.
 
18. 1. Jaroněk Bohumír 90. výročí úmrtí
 * 23. 4. 1866 Zlín
† 18. 1. 1933 Zlín
 
Malíř, keramik. Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1883–1887). Působil v zahraničí, např. v Pětikostelí v Uhrách, Budapešti a Egyptě. Se svým bratrem Aloisem založili ve Valašském Meziříčí vlastní uměleckoprůmyslovou dílnu zaměřenou na tvorbu keramiky, kterou později přenesli do Rožnova pod Radhoštěm a rozšířili o obory uměleckého řemesla, především o tkaní gobelínů. Zabýval se zejména malbou na porcelán. Stál u zrodu Sdružení výtvarných umělců moravských. Inicioval založení Valašského musejního a národopisného spolku (1911) a v letech 1911–1926 byl jeho předsedou. Byl spoluzakladatelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1925).
 
22. 1. Kadleček Ludvík 95. výročí narození
 * 22. 1. 1928 Ústí nad Orlicí 
Režisér, výtvarník, animátor. Je jedním z významných tvůrců zlínského animovaného filmu. Ve své tvorbě používal řadu netradičních materiálů. Realizoval více než třicet snímků, natočil také večerníčkové seriály pro bratislavskou televizi.
 
26. 1. Gajdoš Rudolf115. výročí narození
 * 26. 1. 1908 Měřín
† 7. 10. 1975 Mikulov
 
Malíř. Studoval na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (1928–1929), absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (1929–1936). Působil jako výtvarný poradce Baťových závodů (1936–1947) a pedagog na Škole umění ve Zlíně. Stál u zrodu zlínských salonů a Školy umění a položil základ pro vznik pozdější galerie.
 
27. 1. Bardoděj František 45. výročí úmrtí
 * 21. 4. 1901 Fryšták
† 27. 1. 1978 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, pedagog. Byl dlouholetým kronikářem města Fryštáku. Působil jako učitel ve Velíkové a Fryštáku. Zabýval se dějinami Fryštáku. Byl členem redakce časopisu Podřevnicko.
 
28. 1. Hanke Radim 60. výročí narození
 * 28. 1. 1963 Třinec 
Sochař, malíř, pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1979–1982) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1982–1988). Působil jako pedagog na Střední průmyslové škole v Hodoníně (1991–1995), Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1999–2011), Fakultě umění Ostravské univerzity (2009–2013), Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění (1994–) a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2014–). Je autorem výtvarného symbolu pro Cenu města Zlína, pomníku Jana Antonína Bati ve Zlíně, pamětní desky s portrétem Františka Kožíka v Uherském Brodě, pomníku zakladatelům města Zlína Tomáši Baťovi a Janu Antonínu Baťovi ve Zlíně, pamětní desky s bustou Karla Zemana v areálu filmových ateliérů ve Zlíně a sochy Emila Zátopka na Stadionu mládeže ve Zlíně.
 
28. 1. Marcilisová Milena 70. výročí narození
 * 28. 1. 1953 Svitavy 
Herečka. Absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Brně (1968–1971). Působila ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1972–1980), v Městském divadle Zlín (1980–) a na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Kromě divadla se věnuje i filmu a televizi, hrála např. ve filmech Pětka s hvězdičkou, Do zubů a do srdíčka, Cizím vstup povolen, Postel, Romance rytířské doby ad. a v seriálech Ranč U Zelené sedmy, Četnické humoresky, Strážce duší, Ordinace v růžové zahradě, Já, Mattoni a Život a doba soudce A. K. Získala diváckou cenu Aplaus za nejlepší ženský herecký výkon (2011).
 
29. 1. Tříska Stanislav 90. výročí narození
 * 29. 1. 1933 Plzeň
† 23. 10. 1996 Zlín
 
Herec. Působil v Západočeském divadle v Chebu (1961–1967), v Městském divadle Zlín (1967–1995, 1996), také jako umělecký šéf (1990–1995), a v Činoherním klubu v Praze (1995–1996). Za své působení na divadelních scénách obdržel Cenu J. K. Tyla. Ve filmu a v televizi ztvárnil kolem stovky rolí, např. ve filmu Smrt krásných srnců, v trilogii Slunce, seno... nebo v seriálech Vlak dětství a naděje či Zdivočelá země.
 
30. 1. Galásek Bohumil 85. výročí narození
 * 30. 1. 1938  
Pedagog, kronikář. Absolvoval jedenáctiletou střední školu (1956), pedagogickou školu v Holešově (1957) a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako učitel na národní škole v Popovicích (1957, 1959–1963), základní škole v Bílovicích (1963–1964), základní škole ve Zlíně (1964–1972), na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť (1972–2002) a na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně (2002–). Je kronikářem města Zlína (2010–) a členem Komise pro názvosloví a místní orientaci Magistrátu města Zlína. Byl učitelem plavání (1966–1974) a rozhodčím (1966–1982). Získal Cenu města Zlína za rok 2021 (2022) a Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace (2008).
 

Únor

2. 2. Jabůrek Otmar 75. výročí úmrtí
 * 1891 Hustopeče u Brna
† 2. 2. 1948 Zlín
 
Obchodník, spolupracovník Tomáše Bati, představitel Sokola. V Baťových závodech působil nejprve jako výpomocný korespondent, posléze jako vedoucí oddělení vojenských dodávek a prodejního oddělení. Vybudoval hustou síť prodejen v celé republice a poté se stal vedoucím prodejen na Moravě a Slovensku, později vedl prodejnu v Brně. Po návratu do Baťových závodů působil v exkurzním oddělení a podílel se na zřízení oddělení sociálního referenta. Byl náčelníkem zlínského Sokola (1917–1918), místonáčelníkem župy Hanácké a okrskovým náčelníkem zlínského okrsku. Za jeho působení se ve Zlíně konal slet Sokolstva župy Hanácké (1917).
 
6. 2. Perůtka Ladislav 95. výročí narození
 * 6. 2. 1928 Šurany (Slovensko)
† 11. 9. 2009
 
Malíř, grafik, pedagog. Absolvoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě (1948–1951) a Filozofickou fakultu (1960–1964) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1960–1972) a na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1973–2000). Věnoval se zejména zátiší, kombinovaným technikám, akvarelu a krajinným motivům okolí Zlína a černomořského pobřeží.
 
7. 2. Janečka Lubomír 75. výročí narození
 * 7. 2. 1948 Zlín 
Sochař, malíř, kreslíř. Absolvoval výtvarné zpracování keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1963–1967) a sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze (1969–1975). V roce 1984 emigroval do Rakouska a odtud v roce 1985 do USA. Zabývá se především kresbou expresivního ladění, sociálními náměty a figurálními motivy. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
 
7. 2. Tokoš Lubor100. výročí narození
20. výročí úmrtí
 * 7. 2. 1923 Šternberk
† 29. 9. 2003 Zlín
 
Herec, výtvarník, prozaik. Působil jako kulisák, nápověda a komparzista v divadle v Brně, jako herec v Olomouci, Uherském Hradišti, Praze a Zlíně. Hrál v řadě filmů, např. Smrt krásných srnců, Ucho, Vynález zkázy, Nefňukej, veverko, O princezně Jasněnce a létajícím ševci ad. Spolupracoval s rozhlasem na více než tisíci programech. Věnoval se i malířství. Je nositelem Ceny Thálie za rok 2001 za celoživotní dílo a Ceny města Zlína za rok 2002.
 
10. 2. Bartoš Jaroslav 50. výročí úmrtí
 * 22. 5. 1920 České Budějovice
† 10. 2. 1973 Praha
 
Malíř, výtvarný kritik, novinář. Absolvoval Školu umění ve Zlíně (1939–1943). Byl šéfredaktorem Kulturní práce a dalších časopisů.
 
10. 2. Stavjaňa Antonín 60. výročí narození
 * 10. 2. 1963 Zlín 
Sportovec – hokejista, trenér. Hokejový obránce. Jako hráč působil v Trenčíně (1982–1984), Zlíně (1985–1986), finském Joensuu (1990–1992), švédském Jönköpingu (1992–1994) a Vsetíně (1994–1998). Jako trenér působil ve Zlíně (1998–2001, 2002), Třinci (2001–2002, 2008–2009), Vsetíně (2004–2005), Nitře (2005–2006, 2012–2016, 2020–), Trenčíně (2006–2008), Karlových Varech (2010–2011), Košicích (2011–2012) a Českých Budějovicích (2016–2018) a jako asistent trenéra české reprezentace (2002–2004). Zúčastnil se dvou olympijských her (1988, 1994) a osmi mistrovství světa. Na mistrovství světa získal zlatou (1985, 1996) a bronzovou medaili (1987, 1989, 1990, 1993).
 
15. 2. Hanzelka Jiří 20. výročí úmrtí
 * 24. 12. 1920 Štramberk
† 15. 2. 2003 Praha
 
Cestovatel, spisovatel. Absolvoval Vysokou obchodní školu v Praze, kde se jeho spolužákem stal Miroslav Zikmund. Školu dokončil až po skončení druhé světové války (1946). Působil jako obchodní cestující firmy Tatra, která poskytla vůz Tatra 87, s nímž podnikli s Miroslavem Zikmundem výpravu do Afriky a Latinské Ameriky (1947–1950) a do Asie a Oceánie (1959–1964). Ze svých cest uveřejňovali reportáže a knihy. V roce 1953 obdržel Řád republiky, v roce 1965 Zlatou plaketu Československé akademie věd Za zásluhy o vědu a lidstvo. V roce 1968 působil několik měsíců v obchodním oddělení československého velvyslanectví ve Stockholmu. V roce 1968 vystoupil proti okupaci Československa, za což mu byla zakázána publikační činnost. Byl signatářem Charty 77, což mu znemožnilo získat oficiální zaměstnání. Znovu publikoval až v roce 1991. Jeho celoživotní tvorba byla napsána ve spolupráci s Miroslavem Zikmundem a týkala se výlučně jejich cest. Kromě mnoha knih a reportáží natočili i 151 filmů, z toho čtyři celovečerní a 147 dokumentárních, krátkometrážních či televizních. V roce 1996 spolu s Miroslavem Zikmundem otevřel stálou expozici Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly. Získal cenu Egona Erwina Kische (1993), výroční cenu Za nápravu věcí lidských nadace Pangea (1996) a medaili Za zásluhy o Českou republiku z rukou Václava Havla (1999). Je nositelem Ceny města Zlína (1999).
 
15. 2. Sáha Petr 75. výročí narození
 * 15. 2. 1948 Janov 
Chemik, pedagog, materiálový inženýr. Absolvoval zlínskou Fakultu technologickou Vysokého učení technického v Brně. Profesorem byl jmenován na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně v roce 2000. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1977–1997), na Chalmers University of Technology Göteborg (1980–1991), Vysokém učení technickém v Brně (1997–2000) a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (od 2001). Byl prvním rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–2007, 2010–2018) a ředitelem Centra polymerních materiálů (od 2001). Byl prezidentem mezinárodní instituce Polymer Processing Society se sídlem v New Yorku (2005–2009). Zabývá se materiálovým inženýrstvím, polymery v medicíně a potravinářství, kompozitními systémy a managementem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Je autorem čtyř patentů, dvou vynálezů a užitných a průmyslových vzorů. Získal cenu Osobnost roku Zlínského kraje 2006. Je nositelem Ceny města Zlína (2006).
 
17. 2. Dokulil Bohumil 25. výročí úmrtí
 * 21. 7. 1912 Brno
† 17. 2. 1998 Zlín
 
Lékař – pediatr. Absolvoval Lékařskou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1937). Působil v psychiatrické léčebně v Opavě, v dětské nemocnici v Brně, jako primář dětského a kojeneckého oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně (1947), krajský pediatr (1949–1960) a primář pediatrického oddělení v německém Hennigsdorfu (1961–1964). Během svého působení založil v okrese Zlín síť dětských poraden. Byl jedním z průkopníků léčby novorozenecké žloutenky výměnou krve dítěte. Zabýval se i léčbou dětské obrny.
 
18. 2. Kolda Ladislav120. výročí narození
40. výročí úmrtí
 * 18. 2. 1903 Brno
† 28. 12. 1983 New York (USA)
 
Filmový producent. Absolvoval obchodní školu v Brně. Do Zlína přišel v roce 1935 na pozvání J. A. Bati, aby pomohl založit filmové studio orientované na reklamní, výukové a krátkometrážní dokumentární filmy, a působil zde do roku 1945. Byl členem Filmového poradního sboru (1939–) a podílel se na organizaci filmové přehlídky Filmové žně (1940, 1941). Po válce působil jako ředitel Státní výroby filmů (1945–1947), jako zástupce Československa v organizaci UNESCO v Paříži (1948–1950) a jako zástupce Československého filmu v OSN v New Yorku. Poté emigroval do Spojených států amerických. Zlín navštívil krátce v roce 1957. Podílel se na vzniku českého loutkového animovaného filmu. Je považován za jednoho ze zakladatelů zlínského filmu.
 
18. 2. Kvapil Jaroslav 65. výročí úmrtí
 * 21. 4. 1892 Fryšták
† 18. 2. 1958 Brno
 
Klavírista, dirigent, hudební skladatel, pedagog. Působil v Brně jako profesor na JAMU. Propagoval hlavně díla Novákova a Janáčkova. Spolupracoval s pěveckým spolkem Dvořák ve Zlíně. Je čestným občanem města Zlína a Fryštáku.
 
19. 2. Dudešek Jan 35. výročí úmrtí
 * 11. 5. 1926 Vráble (Slovensko)
† 19. 2. 1988 Zlín
 
Režisér, výtvarník, animátor. Absolvoval Baťovu školu práce. Působil jako animátor ve zlínských filmových ateliérech (1951–) u Karla Zemana, poté u Hermíny Týrlové, a jako pedagog oboru navrhování obuvi a módních doplňků na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Zabýval se převážně animovanými filmy pro děti, tvorbou scénářů a výtvarných scén. Spolupracoval se slovenskou televizí, např. na večerníčcích Danka a Janka, Miláčik, Čin-Čin, Meduška, Veselé vtáčie rozprávky ad.
 
19. 2. Hejda Karel Jan 65. výročí úmrtí
 * 27. 7. 1876 Mladá Boleslav
† 19. 2. 1958 Zlín
 
Spisovatel, voják. Absolvoval nižší gymnázium v Mladé Boleslavi (1888–1893). Jako důstojník působil v Uhrách, na Balkáně a v Užhorodu. V letech 1919–1921 žil v Bělehradě, kde byl v roce 1921 přidělen k československému velvyslanectví. Od roku 1938 působil jako úředník berní správy v Brně. Přispíval do časopisů Česká myslivost, Podkarpatské hlasy a zlínského časopisu Svět. Je autorem knih těžících z jeho cestovatelských a loveckých zálib, které se vážou k pobytům na Balkáně a Podkarpatské Rusi.
 
20. 2. Klátil František140. výročí narození
 * 20. 02. 1883 Zlín 
Ředitel Baťových závodů. Vyučil se ševcem. Působil v Baťových závodech (1901–1945) nejprve jako cvikař, posléze jako vedoucí prošívací dílny a nadmistr. Po návratu z první světové války (1918) působil v centrální cvikárně, galanterní obuvi a posléze se stal správcem budovy (1924), správcem prošívacích dílen (1926), řídícím výroby na nových pohyblivých pásech (1927) a poté ředitelem celé zlínské výroby obuvi (1933). Byl autorem publikace Výroba spodků u dámské galanterky a učebnice Moderní obuvnická dílna (1935).
 
20. 2. Salaquardová Jarmila120. výročí narození
 * 20. 2. 1903 Zdounky
† 17. 12. 1999 Uherské Hradiště
 
Lékařka – pediatrička. Byla první primářkou dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (1937–1947). Stála u založení Kojeneckého ústavu v roce 1947. Jako ředitelka zde působila až do jeho zrušení.
 
20. 2. Ševčík Bohuslav 40. výročí úmrtí
 * 3. 12. 1901 Tečovice
† 20. 2. 1983 Kroměříž
 
Ředitel Baťových závodů. Vyučil se u firmy Baťa mechanikem šicích strojů, výuční list však získal u strojníka Františka Mrlíka v Malenovicích. Po návratu do Baťových závodů absolvoval státní mistrovskou průmyslovou školu strojnickou v Přerově. Působil v Baťových závodech jako rýsovač, kontrolor, mistr a skupinář a vedoucí strojíren. Pod jeho vedením se zvýšil počet budov strojíren, začalo se vyrábět i v Otrokovicích, Třebíči a Sezimově Ústí, byla zahájena výroba výtahů, jeřábů, lanových drah, obráběcích strojů, dopravních člunů, bicyklů ad. V roce 1939 byl jmenován ředitelem technických skupin, podléhaly mu kromě strojírenství i výroba letadel, elektrooddělení, elektrárna a rozpisové oddělení. Stál u počátku odborného středoškolského vzdělání ve Zlíně. Spolupracoval s Vincencem Makovským na modelu soustruhu.
 
21. 2. Sousedík Miloslav J. 20. výročí úmrtí
 * 1. 10. 1910 Slušovice
† 21. 2. 2003 Zlín
 
Spisovatel, básník, dramatik, pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Banské Štiavnici (1925–1930). Jako učitel působil v Jasenné, Trnavě, Slušovicích a Zlíně. Zabýval se národopisem, působil jako umělecký vedoucí národopisného souboru. Byl předsedou krajské kulturní komise v Novém Jičíně. Působil v redakci časopisu Náš kraj (1944–1946), z politických důvodů ji musel opustit, po roce 1949 nepublikoval. Podle jeho románu Papradná nenaříká byl natočen film Děvčica z hor (1944). V roce 1989 byl Václavem Havlem znovu přijat do řad spisovatelů. Získal Cenu města Zlína (1998).
 
22. 2. Fischer Eduard 30. výročí úmrtí
 * 24. 11. 1930 Praha
† 22. 2. 1993 Praha
 
Dirigent, skladatel, pedagog. Absolvoval dirigování na Akademii múzických umění v Praze (1950–1954). Zprvu vedl několik amatérských souborů (1949–1957) a Umělecký soubor ministerstva vnitra (1955–1957). Po získání 3. ceny na mezinárodní dirigentské soutěži v Besanconu (1956) se stal dirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů (1957–1968). Působil i jako dirigent Pražských komorních sólistů (1965–1979), šéf Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1968–1969) a šéfdirigent Státního komorního orchestru v Žilině (1974–1984). Vyučoval dirigování na Akademii múzických umění v Praze (1982–1988). Kromě Československa a evropských zemí dirigoval též v Jižní Americe, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandu.
 
22. 2. Janota Miroslav 5. výročí úmrtí
 * 23. 6. 1955 Zlín
† 22. 2. 2018
 
Umělecký knihař. Absolvoval Učňovskou školu Vidnava (1970–1973). Zabýval se zejména vazbami z kůže a pergamenu a francouzskou vazbou. Pro Lyru Pragensis vázal několik bibliofilských textů. Jeho díla byla oceněna na Trienále umělecké knižní vazby v Praze a v Brně (1982, 1985, 1989).
 
23. 2. Hrabec Jaroslav100. výročí narození
 * 23. 2. 1923 Palkovice
† 17. 12. 1990 Uherské Hradiště
 
Malíř, grafik, pedagog. Absolvoval Školu umění ve Zlíně (1945–1949). Působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1949–1983). Zabýval se volnou malířskou tvorbou, zejména krajinami, zátiším a kyticemi, a grafikou, např. podniková loga, novoročenky, propagační materiály ad.
 
23. 2. Morbicer František 90. výročí narození
 * 23. 2. 1933 Hvozdná
† 21. 11. 2014
 
Starosta, kronikář, politický vězeň. Působil v podniku Pozemní stavby Zlín (1950–1990) a jako starosta a kronikář obce Hvozdná (1990–1993). V roce 1948 byl odsouzen k jednomu roku ve vězení za vylepování propagačních letáků varujících před nástupem komunistické moci. Byl perzekvován i po propuštění a rehabilitován až roku 1990. Obdržel ocenění pro účastníky odboje a odporu proti komunismu (2014).
 
26. 2. Kachlík Antonín100. výročí narození
 * 26. 2. 1923 Kladno 
Režisér, dramaturg, scenárista, spisovatel, pedagog. Absolvoval obchodní akademii v Praze (1942), Vysokou školu politickou a sociální (1945–1946) a režii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1946–1950). Na začátku druhé světové války se zapojil do odboje. Poté byl nuceně nasazen v Německu, odkud uprchl a v Praze se opět zapojil do odbojové činnosti. Působil jako dramaturg a režisér v Divadle pracujících ve Zlíně (1950–1956), jako asistent režie, pomocný režisér a režisér v Československém státním filmu na Barrandově (1956–1987) a jako pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1971–1992). Jako druhý režisér spolupracoval s Bořivojem Zemanem a Josefem Machem. Je autorem trezorového filmu Já, truchlivý bůh (1969) podle povídky Milana Kundery a také životopisného filmu Klementa Gottwalda Dvacátý devátý (1974).
 
28. 2. Albertová Marie120. výročí narození
 * 28. 2. 1903
† 12. 8. 2004 Praha
 
Manželka prvního ředitele Baťovy nemocnice Bohuslava Alberta. Ve Zlíně žila v letech 1927–1945. Podílela se na vydání knihy Baťova nemocnice 1927–2002.
 

Březen

5. 3. Bobák Jaroslav 80. výročí úmrtí
 * 20. 2. 1900 Uherské Hradiště
† 5. 3. 1943 Zlín
 
Obuvník, pedagog. Vyučil se obuvníkem v Uherském Hradišti. Působil v Baťových závodech (1928–1943), nejprve jako příjemce v gumárnách a jako mistr, poté jako příjemce v gumárenské škole a posléze jako pedagog na obuvnické průmyslové škole pro gumařský obor. Byl členem šachového odboru SK Letná.
 
5. 3. Šrámek Pavel 50. výročí narození
 * 5. 3. 1973 Hradec Králové 
Vojenský historik, archivář. Působí ve Státním okresním archivu ve Zlíně-Klečůvce. Zabývá se československými vojenskými dějinami první poloviny 20. století, především osudy významných vojáků a vztahy mezi politiky a velením armády. Je též spoluautorem internetových stránek Československé vojenství.
 
6. 3. Hovorka Štěpán125. výročí narození
 * 6. 3. 1898 Pečky u Kolína
† 1. 12. 1949 Pečky u Kolína
 
Odbojář, voják, účastník protifašistického a protikomunistického odboje. Vyučil se strojním zámečníkem. Zúčastnil se první světové války a po jejím skončení v armádě zůstal. Působil jako zbrojíř u vojenského útvaru v Olomouci, v roce 1938 se s rodinou přestěhoval do Zlína. Během okupace se aktivně zapojil do druhého odboje a zúčastnil se bojů za osvobození Zlína v roce 1945. V roce 1948 se zapojil do protikomunistického odboje, kdy převáděl československé občany přes státní hranice a předával informace o Svitu Gottwaldov. Roku 1949 byl zastřelen příslušníky Státní bezpečnosti.
 
7. 3. Baťa Jan Antonín125. výročí narození
 * 7. 3. 1898 Uherské Hradiště
† 23. 8. 1965 Sao Paulo (Brazílie)
 
Podnikatel. Nevlastní bratr Tomáše Bati. Po jeho tragické smrti v roce 1932 se ujal řízení celého závodu. V červnu 1939 odešel do exilu do USA a v roce 1941 do Brazílie. V Brazílii vybudoval několik měst a podniků. V Československu byl po válce obviněn z kolaborace s nacistickým Německem a Národním soudem odsouzen 2. 5. 1947 v nepřítomnosti k patnácti letům žaláře a propadnutí jmění ve prospěch státu. V 90. letech byl zčásti rehabilitován. Zcela očištěn soudem byl v listopadu 2007. Obdržel medaili z rukou papeže Pia XII. (1951), byl navržen na Nobelovu cenu míru a byl oceněn Řádem Bílého lva I. třidy in memoriam z rukou prezidenta Miloše Zemana (2019).
 
7. 3. Bezděk František 40. výročí úmrtí
 * 5. 10. 1906 Uherský Ostroh
† 7. 3. 1983 Uherský Ostroh
 
Malíř, kreslíř, ilustrátor. Působil ve Zlíně jako redakční malíř a ilustrátor (1936–1949). Ilustroval knihy Jacka Londona nebo Fanka Jilíka. Od 30. let se věnoval kresbě a lidovému motivu. Nejznámější jsou díla s tančícími krojovanými páry, či koně s vozy, na nichž sedí krojovaná chasa.
 
8. 3. Bouček Jaroslav120. výročí narození
 * 8. 3. 1903 Vídeň (Rakousko)
† 2. 7. 1985 Praha
 
Filmař, pedagog, vědecký pracovník. Absolvoval obor elektroinženýrství na Vysokém učení technickém v Brně (1926). Působil ve zlínských filmových ateliérech, jako pedagog na Vysokém učení technickém v Brně a na Akademii múzických umění v Praze. Stál u zrodu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.
 
8. 3. Žaludek Karel115. výročí narození
 * 8. 3. 1908 Příluky
† 20. 5. 1984 Zlín
 
Obchodník. Jeho otec byl majitelem obchodu s oděvy zvaného „Na Žaludkovém“. Vyučil se v obchodě u svého otce, který posléze převzal. Stál u založení hasičského sboru na Vítové, v roce 1940 byl zvolen jeho starostou. V roce 1952 byl uvězněn za napomáhání svému bratrovi k útěku a byl mu zabaven jeho obchod.
 
9. 3. Horňáková Ladislava 60. výročí narození
 * 9. 3. 1963 Zlín 
Historička Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, od roku 1986 kurátorka sbírek grafiky a architektury. Zabývá se především architekturou 19.-21. století. Je autorkou řady katalogů z oblasti výtvarného umění a architektury, např. Bohuslav Fuchs (1993), František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař (1998), Zdeněk Plesník: architektonické dílo (1998), Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně (2002). Je spoluautorkou knihy Jurkovičovy Luhačovice (2007). Bohatá je i její přednášková a publicistická činnost.
 
9. 3. Horňáková Ladislava 60. výročí narození
 * 9. 3. 1963 Zlín 
Historička umění, kurátorka. Absolvovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1982–1986). Působí v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (1986–). Zaměřuje se na výtvarné umění a architekturu 20. století, především na meziválečné období. V roce 1988 založila v galerii sbírku architektury. Je autorkou a spoluautorkou desítek výstav, katalogů výstav, odborných studií a publikací o výtvarném umění a architektuře.
 
10. 3. Strojil Jaroslav145. výročí narození
 * 10. 3. 1878 Zlín-Malenovice
† 1934
 
Tiskař. Vyučil se knihtiskařem u firmy Lambert Klabusay v Holešově. Působil v Kroměříži, Polné a Rokycanech a jako technický ředitel Tiskáren národně sociálního dělnictva v Praze (1906–1909). Založil knihtiskárnu a nakladatelství Jar. Strojil v Přerově, tiskl regionální deník Přerovský obzor a spolu s pražským nakladatelstvím Ant. Strojil většinu publikací pražského Památníku odboje. Byl funkcionářem Svazu grafických grémií, členem obecního zastupitelstva a městské rady Přerova a několika spolků, např. pěvecko-hudebního spolku Přerub.
 
11. 3. Labuť Josef140. výročí narození
 * 11. 3. 1883 Moravany u Čáslavi
† 21. 4. 1947 Zlín
 
Obuvník, pracovník firmy Baťa. Založil modelárnu pro výrobu luxusní obuvi (1926), podílel se na vzniku obuvnického muzea (1930). Ve 30. letech vyrobil podle dobových reálií kolekci replik obuvi mapující historický vývoj obouvání v českých zemích.
 
17. 3. Svoboda Stanislav 20. výročí úmrtí
 * 28. 3. 1925 Žďár nad Sázavou
† 17. 3. 2003
 
Biolog. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na Československé akademii věd v Brně jako ornitolog, v Československých naftových dolech jako mikropaleontolog (1954–1958), v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako zoolog (1962–1987) a v Moravské ornitologické stanici v Přerově. Zabýval se ornitologií, zejména faunou ptáků Pomoraví, Záhlinických a Hodonínských rybníků. Byl členem Moravského ornitologického spolku, jeho předsedou (1972–1991), a členem redakčních rad časopisů Československý ornitolog a Zprávy MOS. Stál u počátku okresních kol biologických olympiád.
 
18. 3. Alan Josef 85. výročí narození
 * 18. 3. 1938 Zlín 
Sociolog. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1961). Působil na Ústavu sociálně politických věd Univerzity Karlovy v Praze (1966–1969), ve Výzkumném ústavu sociálního rozvoje a práce (1970–1990), jako vedoucí prognostické laboratoře v Bratislavě (1974–1978), jako ředitel Ústavu sociálně politických věd Univerzity Karlovy v Praze (1990–1994) a na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (1990–1996). V letech 1986–1989 vydával s Miroslavem Petruskem ze Zlína samizdatový časopis Sociologický obzor a v letech 1992–1995 sociologický časopis S-Obzor. Některé z prací publikoval společně s Fedorem Gálem. Je členem Masarykovy české sociologické společnosti a spoluzakladatelem nadace Film a sociologie.
 
18. 3. Kasan Jaroslav 90. výročí narození
 * 18. 3. 1933 Zlín 
Historik, muzikolog. Absolvoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1951–1952) a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1952–1956). Působil v hudebním oddělení Divadelní a literární agentury DILIA (1956–1957, 1984–1989), jako vedoucí (1984–1989), jako metodik Pražské informační služby (1957–1962), hudební redaktor ve Studijním oddělení Československého rozhlasu v Praze (1962–1972, 1990–1993), vedoucí oddělení hudební dokumentace v Ochranném svazu autorském v Praze (1972–1984) a odborný pracovník Ústavu pro výzkum kultury Ministerstva kultury (1989–1990). Účastnil se řady odborných kongresů autorskoprávních organizací v zahraničí. Jeho publikace Výzkum současné hudebnosti byla oceněna Výroční cenou Českého hudebního fondu (1992).
 
19. 3. Zikmund Adolf 25. výročí úmrtí
 * 9. 6. 1922 Morkůvky u Břeclavi
† 19. 3. 1998 Zlín
 
Architekt. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Stál u zrodu Útvaru hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace. Od roku 1948 působil ve stavebním ateliéru národního podniku Svit, jako hlavní architekt Gottwaldova (1966–1973, 1978–1986) a vedoucí Odboru výstavby a územního plánování okresu Gottwaldov (1973–1978). Podle jeho návrhu bylo postaveno sídliště na Bartošově čtvrti, sídliště na Podhoří, vysokoškolské koleje na Štefánikově, tři výškové budovy na Ševcovské, sídliště v Rožnově pod Radhoštěm ad.
 
20. 3. Parma Jiří 75. výročí narození
 * 20. 3. 1948 Zlín 
Malíř, sochař, řezbář. Zabývá se v sochařství především dřevěnou skulpturou a reliéfem a v malbě klasickou olejomalbou s námětem přírody a abstraktních motivů. Několik jeho soch je instalováno v Otrokovicích, např. v parku u polikliniky, na Baťově nebo u nádraží.
 
20. 3. Ryška Josef110. výročí narození
 * 20. 3. 1913 Břestek
† 29. 7. 1997 Tečovice
 
Pedagog, kronikář. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži a dějepis a zeměpis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jako pedagog působil v Kunovicích, Moravském Písku, Buchlovicích a na zlínském gymnáziu. Během druhé světové války byl vyslýchán gestapem pro svou činnost ve Skautu. Byl kronikářem města Zlína (1972–1992) a kronikářem Tečovic.
 
21. 3. Havelka František 50. výročí úmrtí
 * 17. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 21. 3. 1973 Zlín
 
Sportovec – boxer. Působil v SK Baťa Zlín. Zúčastnil se Letních olympijských her v roce 1936 v Berlíně. Získal šest titulů mistra republiky v polotěžké váze (1933–1938) a bronzovou medaili na mistrovství Evropy (1936). Později působil jako trenér zlínského boxerského oddílu.
 
21. 3. Novotný Jaroslav120. výročí narození
 * 21. 3. 1903 Smečno
† 10. 6. 1976 Zlín
 
Pedagog, fotograf, kameraman, režisér. Působil jako pedagog na Masarykově pokusné škole měšťanské ve Zlíně a ve filmových ateliérech Baťových závodů. Zabýval se tvorbou školních výukových filmů, zřídil jednu z prvních českých půjčoven školních filmů. Byl autorem řady instruktážních a dokumentárních filmů a spoluautorem významného dokumentu Poslední léto s TGM (1937). Prosadil natáčení naučných i zábavných filmů pro děti a mládež po druhé světové válce. Spolupracoval s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem na dokumentárních filmech z jejich cest.
 
24. 3. Bartošek Jaroslav 90. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 24. 3. 1933 Dambořice
† 24. 3. 2013 Olomouc
 
Bohemista, rusista, lingvista, žurnalista, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Vysokou školu ruského jazyka a literatury v Praze (1960). Působil jako vychovatel na odborném učilišti československého stavebního závodu ve Vsetíně (1953–1955), učitel na odborném učilišti Zbrojovky Vsetín (1955–1960), na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1960–1964), na Technologické fakultě ve Zlíně Vysokého učení technického Brno (1964–1966), na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1966–1973, 1990–1998), jako vychovatel mládeže ve Zlíně (1973–1983), redaktor a vedoucí útvaru VTI v DAK Slušovice (1983–1990) a na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1998–2013). Spolupracoval i s rozhlasem a televizí.
 
24. 3. Klobouk Jiří 90. výročí narození
 * 24. 3. 1933 Uherské Hradiště 
Básník, prozaik, dramatik. Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti (1943–1950), studium dokončil na dvanáctileté střední škole ve Zlíně (1953), a lékařské fakultě v Brně a Praze (1955–1957), absolvoval dvouletou večerní školu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (1961–1963). Působil jako skladník, horník a jako osvětlovač (1959–1963) a kameraman (1963–1968) v Československé televizi. V roce 1968 odešel do Kanady, poté do New Yorku. Jako pianista hrál v různých jazzových kapelách. Je autorem básnických sbírek, povídek, próz a řady rozhlasových a televizních her. V roce 1997 vydal Protikomunistický manifest.
 
25. 3. Brada Vojtěch 40. výročí úmrtí
 * 20. 4. 1911 Zlín-Malenovice
† 25. 3. 1983 Kroměříž
 
Pedagog, skladatel, národopisec. Absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Působil jako pedagog na Slovensku (1933–1939), ve Vizovicích (1940–1949) a na kroměřížské konzervatoři (1950–1981). Zapisoval lidové písně na Vizovicku, v okolí Velkých Karlovic a na Hané, zaznamenával hru cimbalistů na Valašsku a Slovácku. Stál u zrodu kroměřížských Hanáckých slavností a Přehlídky dětských hanáckých souborů v Uničově. Vydal skripta nauky o lidové písni a učebnici Škola hry na cimbale (1982).
 
25. 3. Pšenčík Leopold 75. výročí narození
 * 25. 3. 1948 Zlín 
Architekt, urbanista, projektant. Absolvoval Fakultu stavební architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Působil jako projektant a vedoucí ateliéru ve zlínském Stavoprojektu (1973–1992). Projektuje rodinné domy, prodejny, restaurace, školy. Je autorem územních plánů měst a obcí ve Zlínském kraji. Je členem České komory architektů, Obce architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky. Zabývá se i heraldikou a dějinami umění.
 
25. 3. Vavruša Theodor 75. výročí úmrtí
 * 16. 8. 1880 Zlín-Kudlov
† 25. 3. 1948 Zlín
 
Kněz. Část teologických studií vykonal na Germaniku v Římě a ve Štýrském Hradci. Působil jako sekretář u olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, jako kaplan v Butovicích a posléze jako kněz ve Zlíně (1926–1942, 1945–1948). S podporou Baťových závodů byla v době jeho působení postavena kaple na Kudlově, opraven kostel ve Zlíně, pořízeny varhany a otevřen Lesní hřbitov. Zavedl nové metody výuky náboženství ve Zlíně, bohoslužby pro dělníky mimo prostory kostela aj. Obdržel čestný titul monsignore od papeže Pia XI. (1936).
 
27. 3. Buňka Bohumil145. výročí narození
 * 27. 3. 1878 Malenovice (Zlín)
† 30. 5. 1947
 
Obecní strážník, knihovník, kapelník. Působil jako obecní strážník v Malenovicích, knihovník v malenovické obecní knihovně a od roku 1943 jako dirigent dechové hudby Pěvecko-hudebního spolku v Malenovicích.
 
28. 3. Kříž Ferdinand135. výročí narození
 * 28. 3. 1888 Zlín-Malenovice
† 7. 10. 1967 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný pracovník, spisovatel. Významná osobnost kulturního a společenského života v Otrokovicích, kde téměř celý život působil. Podílel se na činnosti místního ochotnického divadla. Byl autorem knih pro mládež. Za svou kulturně osvětovou činnost byl oceněn mnoha okresními a krajskými uznáními.
 
29. 3. Lepík Jan 25. výročí úmrtí
 * cca srpen 1910
† 29. 3. 1998 Zlín
 
Ředitel Baťových závodů. Po absolvování Baťovy školy práce působil v účtárně a v reklamním oddělení, poté byl spolu s generálním ředitelem Malotou poslán do Francie, kde budovali síť prodejen firmy. Po návratu do Zlína působil jako hlavní účetní. Na konci 30. let působil v Batizovcích na Slovensku, kde vybudoval továrnu na výrobu celulózy a umělých vláken. Byl aktivním účastníkem slovenského národního povstání, organizoval zásobování partyzánských jednotek. V 50. letech byl v politických procesech odsouzen k sedmi letům vězení. Později působil v Průmyslových stavbách Gottwaldov.
 
29. 3. Všetečka Petr 55. výročí narození
 * 29. 3. 1968  
Architekt. Vystudoval FA VUT v Brně, poté působil jako památkář ve SPÚ v Brně. Od roku 1997 vede ateliér TRANSAT architekti a autorsky spolupracuje s Robertem Václavíkem. Píše články i knihy o architektuře, spolupracuje na metodických publikacích NPÚ a je členem jeho poradních sborů. Zabývá se mj. obnovou baťovské architektury Zlína (Památník Tomáše Bati, restaurování a expozice Baťova mrakodrapu, expozice a supervize projektu 1415 Baťova institutu).
 
31. 3. Obrtel František150. výročí narození
 * 31. 3. 1873 Henčlov u Přerova
† 13. 2. 1962 Praha
 
Spisovatel, redaktor, novinář. Absolvoval Právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Působil v časopisech Selské listy (1896–1906, 1910–1916), jako šéfredaktor (1902–1906), a Venkov (1916–1933). V publikaci Pojďte s námi (1919) jednu kapitolu věnoval Zlínu a Baťovým závodům. Za článek Dvěstěletá makovice získal novinářskou cenu za nejlepší články, kterou vyhlásila firma Baťa. Byl členem Moravského kola spisovatelů (1912–1945).
 

Duben

1. 4. Skoumal Alois 90. výročí narození
 * 1. 4. 1933 Olomouc
† 28. 2. 2010 Zlín
 
Dirigent, sbormistr, hudebník, pedagog. Absolvoval Akademii múzických umění v Praze. Působil jako pedagog na zlínské Základní umělecké škole. Byl zakladatelem hudebních kurzů v Závodním klubu a uměleckým vedoucím hudebních a folklorních souborů, např. Cimbálové muziky Máj. Je nositelem Ceny města Zlína (2003) za významný přínos rozvoji hudební kultury a za zásluhy o estetickou výchovu zlínské mládeže od roku 1958. Sbíral a pro lidovou muziku upravoval lidové písně, zaměřoval se především na Luhačovské Zálesí. Upravil tisíce lidových písní z Čech, Moravy i Slovenska. Byl významným znalcem romské hudební kultury.
 
2. 4. Doležalová-Šnáblová Jarmila 35. výročí úmrtí
 * 12. 8. 1944 Olomouc
† 2. 4. 1988 Zlín
 
Divadelní herečka. Působila v Divadle pracujících ve Zlíně (1966–). V divadle ztvárnila řadu rolí, např. ve hrách Smutek sluší Elektře, Věc Makropulos, Pygmalion, Kavkazský křídový kruh. Hrála v seriálu Spadla z oblakov a filmech Vrah skrývá tvář a Do zubů a do srdíčka.
 
9. 4. Limanovský Josef165. výročí narození
 * 9. 4. 1858 Bánov
† 17. 4. 1914 Zlín
 
Městský právník. Významně se podílel na hudebním životě ve městě, zasloužil se o výstavbu železniční tratě Otrokovice–Vizovice. Byl též jedním ze zakládajících členů čtenářského spolku ve Zlíně v roce 1886.
 
11. 4. Severinová Svatava 80. výročí narození
 * 11. 4. 1943 Zlín 
Malířka, keramička, grafička, pedagožka. Absolvovala obor tvarování plastických hmot na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1957–1961), Pedagogický institut ve Zlíně (1966) a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1974). Zabývá se zejména grafickým designem, volnou a užitou grafikou, malbou, keramikou a ilustrací. Spolupracovala s časopisem Sluníčko a nakladatelstvím Blok, pro které vytvářela vystřihovánky – koláže. Řadu prací realizovala v architektuře, např. ve škole v Sehradicích, v mateřské škole ve Zlíně, na zámku Bojkovice ad. Od roku 1990 je členkou Unie výtvarných umělců.
 
14. 4. Kadeřábek Jiří 45. výročí narození
 * 14. 4. 1978 Zlín 
Skladatel. Absolvoval skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze (2002) a Akademii múzických umění v Praze (2006). Získal cenu ve skladatelské soutěži Generace (2003, 2004, 2006, 2007), Cenu českého rozhlasu (2006) a Cenu děkana HAMU (2006). Spolupracuje s orchestry jako BBC Symphony Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Národní divadlo v Praze, New Juilliard Ensemble, Slovenský filharmonický sbor ad. Jeho hudba reprezentovala Českou republiku na Mezinárodní tribuně skladatelů IRC ve Stockholmu (2012) a na ISCM World Music Days v Pekingu (2018). Věnuje se i filmové a scénické hudbě.
 
14. 4. Ordelt Oldřich100. výročí narození
 * 14. 4. 1923 Želechovice nad Dřevnicí
† 13. 1. 2004
 
Chemik, výtvarník, básník. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, výtvarně se vzdělával soukromě. Působil jako laborant a jako chemik ve Výzkumném ústavu firmy Baťa, posléze jako vedoucí zkušebnictví Českých závodů gumárenských a plastikářských. Zabýval se zejména reliéfní plastikou, slepotiskem, měděným a dřevěným reliéfem, malbou na sklo a protlačovaným plechem. Motivy nacházel především v přírodě, např. na Rusavě. Řadu prací doprovázel vlastními verši. Básnickou tvorbu publikoval v regionálním tisku s vlastními ilustracemi.
 
14. 4. Plánka Ivan 75. výročí narození
 * 14. 4. 1948 Děčín 
Historik umění, etnograf. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sochařsko-kamenickou v Hořicích (1963–1967) a dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil ve Stavoprojektu Zlín (1967–1968), Městském divadle Zlín (1968–1969), jako restaurátor kamenných památek v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Brně (1969–1972), ve Státní galerii Zlín (1973–1993) a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1993–2010), od roku 1998 jako ředitel. Zabýval se zejména českým sochařstvím, regionálním uměním a národopisem jihovýchodní Moravy.
 
16. 4. Šika Jaroslav105. výročí narození
 * 16. 4. 1918 Borotín
† 26. 1. 1976 Zlín
 
Válečný pilot RAF, kapitán letectva. Nositel významných československých, francouzských a britských vyznamenání. Svou bojovou službu zakončil v roce 1945 u britské stíhací perutě. V roce 1949 mu byl odebrán pilotní diplom pro politickou nespolehlivost. Pracoval pak v dělnických profesích v tehdejším Gottwaldově. 28. října 2009 mu byla ve Zlíně odhalena pamětní deska, která připomíná místo, kde žil do své smrti.
 
17. 4. Kotěra Jan100. výročí úmrtí
 * 18. 12. 1871 Brno
† 17. 4. 1923 Praha
 
Architekt, pedagog. Absolvoval Akademii výtvarných umění ve Vídni. Působil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1898–1910), Akademii výtvarných umění v Praze (1910–1923) a v Baťových závodech ve Zlíně (1915–1923). Pro Baťovy závody řešil výstavbu dělnické kolonie. V letech 1918–1925 bylo postaveno celkem 600 bytů. Až do své smrti zůstal ve funkci poradce pro architekturu firmy Baťa. Položil základy zlínské urbanistické tradice. Je spoluautorem vily Tomáše Bati ve Zlíně. Věnoval se i navrhování náhrobků, designu nádobí, skla, nábytku, interiérů a malbě akvarelů. Ve svých stavbách začal používat čisté neomítnuté zdivo, což se stalo jeho poznávacím znamením.
 
22. 4. Baťová Marie130. výročí narození
 * 22. 4. 1893 Vídeň (Rakousko)
† 27. 2. 1954 New York (USA)
 
Manželka Tomáše Bati. Byla dcerou významného českého literárního vědce Ferdinanda Menčíka. Po znárodnění Baťových závodů vycestovala v roce 1946 do Kanady, poté pobývala na Bahamách a v New Yorku. V roce 1993 byly její ostatky uloženy do hrobu Tomáše Bati na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 
24. 4. Růžičková Jarmila 65. výročí narození
 * 24. 4. 1958 Zlín 
Ilustrátorka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Zabývala se tvorbou pro děti, především omalovánek a leporel. Jako ilustrátorka spolupracovala např. s Miroslavem Švandrlíkem na knihách Vodník Fanda, Harry Fotr, s Jindřiškou Mendozovou na knihách Meč, srdce a čarodějky, Meč pánů z Velhartic a Meč a dívka z Herštejna ad.
 
25. 4. Sklenařík Libor120. výročí narození
 * 25. 4. 1903 Všechovice
† 9. 9. 1989 Zlín
 
Zaměstnanec Baťových závodů. V Baťových závodech působil od roku 1930, nejprve jako nákupce gumové obuvi, mistr, vedoucí dílny, správce budovy 54 a posléze se stal pracovníkem zahraničního oddělení. V roce 1939 byl poslán do Keni, kde působil v Mombase a v Limuru. V roce 1944 byl přeložen do Indie, kde pracoval nejprve v Batanagaru a poté v Batapuru jako vrchní příjemce obuvi a veškerého materiálu. V roce 1947 se i s rodinou vrátil do Zlína.
 
26. 4. Bena Leopold 45. výročí úmrtí
 * 10. 8. 1904 Orlová
† 26. 4. 1978 Zlín
 
Prozaik, básník, pedagog. Absolvoval obor čeština, francouzština a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1923–1928). Působil jako pedagog na středních školách v Opavě, Brně, Kremnici, Levicích, Uherském Hradišti, Kroměříži, Ostravě a ve Zlíně, jako místopředseda Okresního národního výboru v Uherském Hradišti a osvětový inspektor v Otrokovicích a na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Byl členem skupiny literátů a výtvarníků Aktivisté v Levicích. Byl autorem rozhlasových a divadelních her, např. Obchod so smrťou, Jidáš, Ježkovci. Byl autorem řady básnických sbírek, fejetonů, kritik, satirických básniček, esejí ad. Přispíval do časopisů, např. Moravskoslezského deníku, Cesty, Lumíru, Akordu, Moravských novin, Úprkova kraje ad.
 
26. 4. Jandásek Viktor115. výročí narození
 * 26. 4. 1908 Olomouc
† 21. 9. 1959 Zlín
 
Stavitel. Absolvoval průmyslovou školu stavitelskou v Brně. Autor řady zlínských městských staveb. Jeho realizace se vyznačují propracovaným technickým řešením v nebaťovské architektuře města. Jeho firma působila na Zlínsku do roku 1948, kdy mu byla znárodněna a začleněna do Pozemních staveb Gottwaldov. Realizoval řadu zlínských vil, městských nájemních a rodinných domů, provozoven, Trantírkův dům na náměstí Míru, nadstavbu Lacinovy továrny a dům pro jeho zaměstnance (dnes Lékařský dům), tři penziony nad lázeňskou plovárnou v Luhačovicích, navrhl obchodní dům Lidmila, vnitřní úpravy Společenského domu ad.
 
26. 4. Konopka Otto 15. výročí úmrtí
 * 21. 3. 1917 Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
† 26. 4. 2008 Zlín
 
Malíř. Byl zaměstnancem Baťových závodů. Soukromě studoval u akademických malířů – profesorů Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, figurální tvorbu u Josefa Kousala, krajinu a zátiší u Vladimíra Hrocha a figurální tvorbu a krajinu u Marcela Krasického. Je autorem řady obrazů, kreseb, koláží a grafik. Známá je i jeho plastika Slovácká nevěsta.
 
28. 4. Hrdinová Hana 60. výročí narození
 * 28. 4. 1963 Zlín 
Grafička. Absolvovala propagační grafiku a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1978–1982). Působila v reklamě a propagaci ve Svitu (1982–1988), Obzoru Zlín (1988–1992) a od roku 1995 v ZPS Zlín. Zabývá se užitou grafikou, malbou, leptem, linorytem, koláží, fotografií, animací kresleného filmu a akvarely. Je členkou Volného výtvarného sdružení Valašský názor a Sdružení českých grafiků Františka Kupky.
 
28. 4. Vrána Stanislav135. výročí narození
 * 28. 4. 1888 Valeč
† 16. 1. 1966 Vyškov
 
Pedagog. Působil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně jako ředitel. Byl ustanoven kulturním referentem Zlína, spolupracoval na budování zdejších kulturních podniků, knihovny a muzeí, vydával sborníky, redigoval časopis, věnoval se přednáškové činnosti apod. Stál u zrodu České pedagogické společnosti v Brně, Společnosti pro péči o dítě a jeho výzkum. Byl redaktorem Vydavatelského odboru Ústředního spolku jednot učitelských a předsedou Pedagogického odboru Ústředního spolku jednot učitelských.
 

Květen

3. 5. Kolomazník Karel 85. výročí narození
 * 3. 5. 1938 Kroměříž 
Vědec zabývající se polymery, environmentalista, pedagog. Působí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se výzkumem zpracování přírodních a syntetických polymerů a environmentálním inženýrstvím. Patří k předním českým odborníkům v oblasti zpracování odpadů z koželužského, potravinářského a textilního průmyslu. Je držitelem prestižní ceny Rolex Award for Enterprise, kterou získal za projekt Regenerace a recyklace potenciálně nebezpečných odpadů z kožedělného průmyslu. Je autorem patentu na výrobu bionafty z tuků a olejů a evropského patentu na deproteinizaci odpadních tuků a olejů. Byl oceněn Cenou města Zlína (2000) především za originální metodu neutralizace negativních vlivů chromu při likvidaci koželužských odpadů a medailí Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství (2018).
 
3. 5. Týrlová Hermína 30. výročí úmrtí
 * 11. 12. 1900 Březové Hory
† 3. 5. 1993 Zlín
 
Výtvarnice, scenáristka a režisérka. Je považována za spoluzakladatelku českého animovaného filmu. Věnovala se zejména tvorbě pro děti. Natočila více než padesát animovaných filmů, v nichž dokázala originálním způsobem oživit různorodý netradiční materiál, např. textil, vlnu, korálky, vizovické pečivo. Jejími nejznámějšími filmy jsou např. Ferda Mravenec (1943), Vzpoura hraček (1946), Uzel na kapesníku (1958) a Hvězda betlémská (1969).
 
4. 5. Kantůrek Jan 75. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 4. 5. 1948 Zlín
† 22. 3. 2018
 
Překladatel. Působil jako technický redaktor v nakladatelství Artia (1975–1990), vedoucí odbytu nakladatelství Aventinum (1990–1992) a jako překladatel na volné noze. Překládal z angličtiny, převážně fantasy, sci-fi, komiksy a westerny. Jeho nejznámějšími překlady jsou cyklus Zeměplocha od Terryho Pratchetta a knihy o barbaru Conanovi od R. E. Howarda i jeho pokračovatelů. Získal Cenu Akademie science fiction, fantasy a hororu pro nejlepšího překladatele (1995, 1996, 1997, 1999) a Cenu za dlouholetou práci pro science fiction, fantasy a horor (2003).
 
4. 5. Šuba Karel115. výročí narození
 * 4. 5. 1908 Brno
† 24. 8. 1980 Zlín
 
Technik, redaktor, publicista. Působil jako technický úředník u firmy Baťa, konstruktér Výzkumného ústavu syntetického kaučuku Gottwaldov, Ostroje Opava a Královopolských strojíren Brno a v redakci Tisku Zlín firmy Baťa. Byl dopisovatelem Technického týdeníku a šéfredaktorem časopisu Technický rádce (1940–1948).
 
5. 5. Rutte Ladislav130. výročí narození
 * 5. 5. 1893 Praha
† 3. 2. 1967 Zlín
 
Historiograf národopisné činnosti, sběratel, propagátor lidové kultury na Valašsku a Slovácku. Původně působil v Uherském Hradišti jako advokát a od roku 1937 ve Zlíně, kde se stal jedním ze zakladatelů Krúžku Moravských Slováků ve Zlíně. Shromáždil množství hmotných dokladů lidové kultury. Přispíval do odborných časopisů a samostatně vydal Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci (1942), Gajdy a gajdovské tradice (1964). Zajímal se i o divadelnictví. Byl propagátorem díla Františka Bartoše.
 
6. 5. Adámek Miroslav 60. výročí narození
 * 6. 5. 1963 Vsetín 
Primátor Zlína, lékař – chirurg. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1989). V čele města stál od listopadu 2010 do listopadu 2018. Působil jako chirurg ve Zlíně v Krajské nemocnici Tomáše Bati a v nemocnici Atlas, a v nemocnicích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Zabýval se laparoskopickými a bypassovými operacemi. V 90. letech byl týmovým lékařem zlínských extraligových hokejistů a zastával funkci prezidenta hokejového klubu HC PSG Zlín (2011–2018).
 
6. 5. Dostál Zdeněk 90. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 6. 5. 1933 Zdounky
† 13. 8. 2018
 
Primátor Zlína, historik, pedagog. Působil jako přednosta Okresního úřadu ve Zlíně (1990–1998). V čele města stál od 27. 11. 1998 do 14. 11. 2002. Za jeho působení se Zlín stal krajským městem, byly zřizovány tzv. občanské iniciativy, začala dotazníková šetření ke konkrétním tématům, byl postaven soubor obytných domů na Podlesí a průmyslová zóna Zlín-východ, byl obnoven provoz koupaliště Zelené a přilehlé sportovní haly, byla budována cyklostezka z Vršavy k zoo, centrum města začaly hlídat kamery a činnost zahájila Univerzita Tomáše Bati. V dalších dvou volebních obdobích (2002–2006, 2006–2010) byl členem Zastupitelstva města Zlína.
 
6. 5. Hamrlík Martin 50. výročí narození
 * 6. 5. 1973 Zlín 
Sportovec – hokejista. Hokejový obránce. Působil jako hráč v hokejových klubech ve Zlíně (1990–1991, 1997–2013), v kanadské Ottawě (1992–1993) a v americké Peorii (1993–1996) a Long Beach (1996–1997) a jako trenér ve Zlíně (2016–). Je držitelem zlaté (2004), stříbrné (1999, 2005, 2013) a bronzové medaile (2002) České extraligy ledního hokeje, zlaté (1991) a broznové (1990) medaile z Mistrovství Evropy juniorů a bronzové medaile z Mistrovství světa juniorů (1991). V roce 2017 byl jeho dres vyvěšen pod střechu zimního stadionu Luďka Čajky.
 
6. 5. Kohoutek Hynek 45. výročí úmrtí
 * 2. 7. 1905 Hrabí
† 6. 5. 1978 Zlín
 
Spisovatel, dramatik, pedagog. Absolvoval městský ústav učitelský v Olomouci (1920–1924) a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1946–1950). Působil jako pedagog a ředitel na střední škole chlapecké v Olomouci a jako krajský školní inspektor ve Zlíně (1957–1959). Je autorem divadelních her a pedagogických příruček.
 
7. 5. Zikmund Milan 75. výročí narození
 * 7. 5. 1948 Přerov 
Kreslíř, publicista. Zabývá se historií, zejména středověkými hrady a kresbami hradů. Je členem a kronikářem Klubu Augusta Sedláčka ve Zlíně. Je spoluautorem knihy o hradních zříceninách.
 
9. 5. Bár Vladimír 80. výročí narození
 * 9. 5. 1943 Zlín 
Rozhlasový hudební redaktor, hudebník – pianista. Absolvoval obor klavír a skladba na lidové konzervatoři a obor letecký mechanik. Byl členem různých dixielandových kapel, skupiny The Hipp’s, Státního divadelního studia (divadlo Apollo) a skupiny Apollobeat Petra a Jana Spálených. Působil jako vedoucí hudební redakce Radiožurnálu (1994–). Spolupracuje s Českým rozhlasem jako hudební režisér.
 
11. 5. Přerovský Bernard115. výročí narození
 * 11. 5. 1908 Vyškov
† 28. 3. 2001 Vyškov
 
Kněz. Působil jako duchovní správce zlínské farnosti (1935–1989), sídelní kanovník v Olomouci (1963–1973), generální vikář (1973–1975) a probošt (1975–1989). Ve zlínské farnosti postupně zastával funkce administrátora, faráře a děkana. Byl prvním československých knězem, který vlastnil pilotní průkaz. Létal na stroji, který patřil Baťovým závodům.
 
13. 5. Balajka Bohuš100. výročí narození
 * 13. 5. 1923 Zlín-Prštné
† 7. 2. 1994 Praha
 
Prozaik, literární historik a kritik. Absolvoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945–1950). Působil jako odborný katalogizátor starých tisků v pražském antikvariátu, jako redaktor Státního pedagogického nakladatelství (1953–1972), po nuceném odchodu v roce 1972 jako korektor v tiskárně (1972–1975) a metodik Ústředního domu pionýrů a mládeže. Publikoval kritiky a recenze v Lidových novinách, Plameni a Novém životě a články v Učitelských novinách, Literatuře ve škole aj. Zabýval se polskou literaturou a starší i novější českou literaturou. Je autorem Přehledných dějin literatury.
 
13. 5. Palkovský Oldřich 40. výročí úmrtí
 * 24. 2. 1907 Brušperk
† 13. 5. 1983 Zlín
 
Hudební skladatel, pedagog. Studoval skladbu u Viléma Petrželky, dirigování u Zdeňka Chalabaly a klavír u Růženy Kurzové a Anny Holubové na brněnské konzervatoři (1925–1931), a poté kompozici u Josefa Suka na pražské konzervatoři (1931–1933). Působil jako učitel v Městské hudební škole ve Zlíně (1935–1941), ve třicátých letech i jako zástupce sbormistra pěveckého sboru Dvořák a jako profesor hudebně teoretických předmětů na kroměřížské konzervatoři (1950–1967). Kromě komorních a orchestrálních byl autorem i řady drobnějších skladeb, pochodů, tanců a úprav lidových písní z okolí Zlína pro mužský a dětský sbor, např. Dyž sem šel z Mladcovy. Získal několik ocenění ve skladatelských soutěžích, např. cenu České akademie (1941), cenu Melantricha a cenu Jubilejní nadace Bedřicha Smetany (1946, 1947).
 
14. 5. Vlk Ladislav 80. výročí narození
 * 14. 5. 1943 Zlín 
Výtvarník, animátor, režisér. Absolvoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1960–1964). V roce 1965 nastoupil do zlínského filmového studia. Začínal u režiséra Karla Zemana jako asistent architekta a malíř pozadí. Od roku 1974 působil jako výtvarník kresleného filmu. Spolupracoval zejména s Karlem Zemanem, Bohumilem Šejdou a Ivo Hejcmanem. Režíroval např. večerníčky a seriály Ruské pohádky, Indiánské rozprávky, Letecké příběhy a filmy Zvoneček štěstí, Doma je doma aj. Spolupracoval i na seriálu Pat a Mat.
 
19. 5. Kaštánek Otakar110. výročí narození
 * 19. 5. 1913 Vídeň
† 23. 10. 1999
 
Konstruktér, výzkumný pracovník, pedagog. Absolvoval Strojnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Působil ve zlínských strojírnách v Baťových závodech a jako pedagog na Strojnické fakultě Technické univerzity v Košicích, Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a Technologické fakultě ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. Je nositelem Ceny města Zlína (1997), Ryskovy medaile za rozvoj strojírenské technologie. Je držitelem československého patentu za nový druh rychlořezných ocelí s nízkým obsahem wolframu a zvýšeným obsahem titanu vyznačujících se zvýšenou houževnatostí.
 
21. 5. Matějka Ladislav 85. výročí narození
 * 21. 5. 1938 Zlín
† 16. 3. 2002 Ostrava
 
Hudební skladatel, dirigent. Absolvoval obory kontrabas a dirigování na kroměřížské konzervatoři (1953–1958) a dirigování na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1958–1963). Působil jako korepetitor a asistent dirigenta v opeře Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici a jako korepetitor baletu, dirigent opery a šéfdirigent operetního orchestru v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Psal hudbu pro divadlo, rozhlas a televizi a byl autorem divadelních hudebních komedií.
 
23. 5. Slováček Felix 80. výročí narození
 * 23. 5. 1943 Zlín-Malenovice 
Hudebník – klarinetista a saxofonista, dirigent, skladatel. Absolvoval Vejvanovského konzervatoř v Kroměříži a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil v Orchestru Karla Vlacha, jako sólista v Orchestru Ladislava Štaidla (1969–1985) a jako šéfdirigent Tanečního orchestru Československého rozhlasu a Big Bandu Felixe Slováčka. Spolupracoval s European Community Chamber Orchestra, slovenskou filharmonií, drážďanskou filharmonií, symfonickým orchestrem hesenského rozhlasu ad. Obdržel státní vyznamenání medaili Za zásluhy (2013).
 
24. 5. Hlavnička Josef 80. výročí úmrtí
 * 30. 1. 1897 Lomnice nad Popelkou
† 24. 5. 1943 u Zdounek (dopravní nehoda)
 
Ředitel Baťových závodů. Absolvoval odbornou textilní školu. V Baťových závodech nejprve pracoval v prodejním oddělení jako skladový účetní a posléze jako vedoucí nákupu. Měl shovívavější přístup k zaměstnancům, což vedlo k rozporům s Tomášem Baťou a také k tomu, že se nechal na půl roku z Baťových závodů propustit. Na počátku 30. let byl u zavedení textilní výroby Baťových závodů a u výstavby Baťova v Otrokovicích. Po odchodu Jana Antonína Bati do emigrace se spolu s Dominikem Čiperou a Hugem Vavrečkou stal jedním z vedoucích pracovníků celé firmy. Publikoval články k zemědělským tématům. Zahynul při automobilové nehodě.
 
25. 5. Málek Daniel 50. výročí narození
 * 25. 5. 1973 Zlín 
Sportovec – plavec. Specialista na prsařské disciplíny na tratích 100 a 200 metrů. Zúčastnil se Letních olympijských her v Atlantě (1996), Sydney (2000), kde obsadil shodně pátá místa na sto i dvousetmetrové trati, a v Athénách (2004). Získal zlatou, stříbrnou a čtyři bronzové medaile na mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu (1996, 2000, 2001) a dvě bronzové medaile (1997) na mistrovství Evropy v plavání.
 
29. 5. Kulka Dan 85. výročí narození
 * 29. 5. 1938 Zlín
† 10. 7. 1979 Jeruzalém (Izrael)
 
Sochař. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1968 emigroval do Rakouska, odkud odcestoval do Kanady. Od roku 1971 žil v Izraeli, kde měl několik samostatných výstav. Kromě sochařství se věnoval i litografii a malbě. Je autorem busty Franze Kafky, která byla původně umístěna v Památníku národního písemnictví v Praze, posléze v Institutu Leo Becka v New Yorku.
 
30. 5. Lukavský Radomír 95. výročí narození
 * 30. 5. 1928 Zlín
† 16. 7. 1997 Brno
 
Knihovník. Působil v Okresní knihovně v Gottwaldově jako ředitel (1960–1969). Má velkou zásluhu na rozvoji místních knihoven v okrese. V roce 1990 patřil k zakládajícím členům obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
 
30. 5. Struhala Bohumil120. výročí narození
 * 30. 5. 1903 Holešov
† 4. 7. 1972 Holešov
 
Učitel, archivář, muzejník, divadelní ochotník, hudebník. Byl členem redakční rady časopisu Podřevnicko, kde publikoval články s regionální tematikou. V Želechovicích založil v roce 1925 pěvecký spolek Lumír. Spolupracoval s Oblastním muzeem ve Zlíně. Podílel se na organizaci numismatických výstav.
 

Červen

2. 6. Horák Antonín105. výročí narození
 * 2. 6. 1918 Topolná
† 29. 6. 2004 Zlín
 
Kameraman, režisér, fotograf, amatérský badatel, archeolog, historik. Vyučil se ševcem v Baťových závodech. Od roku 1935 se podílel na natáčení především reklamních filmů pro potřeby firmy Baťa. Po válce působil jako kameraman ve filmovém studiu na Kudlově, kde spolupracoval s Karlem Zemanem a Hermínou Týrlovou. Za své filmy obdržel řadu ocenění, např. v Lipsku cenu za film Alarm. Je autorem publikace o historii zlínského filmu. Známé jsou i jeho fotografie Zlína 30. a 40. let. Jako kameraman se podílel na filmech Vzpoura hraček, Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Uzel na kapesníku, Dvě klubíčka, Příhody Ferdy Mravence ad.
 
2. 6. Vojtěch Josef175. výročí úmrtí
 * 1805 Stavenice
† 2. 6. 1848
 
Pedagog. Studoval gymnázium v Olomouci, studia nedokončil kvůli plicní nemoci. Zkoušky složil na Učitelské průpravně v Olomouci (1823). Získal hudební vzdělání na pražské varhanické škole. Působil jako učitel v jednotřídce v Březůvkách (1824–1830), v Březolupech (1830–1840) a jako ředitel dvoutřídní školy ve Zlíně (1840–1848). Stýkal se s řadou obrozenců, např. K. H. Borovským. Hrál na violoncello v hudebním sextetu. Byl činný v kulturním a hudebním životě Zlínska.
 
3. 6. Gombár Dodo 50. výročí narození
 * 3. 6. 1973 Trnava (Slovensko) 
Režisér, dramatik. Absolvoval divadelní režii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1998). Během studia absolvoval roční stáž na Circle in the Square Theater School na Broadwayi v New Yorku (1996–1997). Působil jako režisér a umělecký šéf Komorného divadla v Martině, Městského divadla ve Zlíně a Švandova divadle v Praze. Jako režisér spolupracoval s Městským divadlem v Žilině, Městským divadlem Brno, Divadlem Bolka Polívky v Brně, Činoherním studiem Ústí nad Labem, Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, Novou scénou Bratislava, Slovenským národním divadlem ad. K jeho úspěchům patřila zlínská divadelní inscenace Maryša, kde za hlavní roli získala Petra Hřebíčková Cenu Thálie 2008. Režíroval mj. hry Žítkovské bohyně, Limonádový Joe, Balada pro banditu, Biomanželka, Andělé všedního dne, Sen noci svatojánské, Mezi nebem a ženou ad.
 
7. 6. Sedláček Robert 50. výročí narození
 * 7. 6. 1973 Zlín 
Režisér, scenárista. Absolvoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (2001). Působil jako moderátor Rádia Zlín a redaktor České televize ve Zlíně. Je autorem mj. filmů Pravidla lži, Muži v říji, Rodina je základ státu, seriálů České století, Život a doba soudce A. K., Bohéma či dokumentů Miloš Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny, Heydrich – konečné řešení, Česká paměť ad. Je držitelem ocenění Český lev za scénář (2006), Ceny české filmové kritiky za scénář a režii (2011) a státního vyznamenání medaile Za zásluhy (2014).
 
8. 6. Baťa Antonín115. výročí úmrtí
 * 7. 6. 1874 Zlín
† 8. 6. 1908 Zlín
 
Zakladatel Baťových závodů. Závody založil spolu se svými sourozenci Annou a Tomášem (21. 9. 1894), živnost byla zaregistrována na Antonínovo jméno. Zemřel na tuberkulózu. Vedení podniku pak zcela převzal bratr Tomáš.
 
12. 6. Kocman Karel100. výročí narození
 * 12. 6. 1923 Jedovnice
† 3. 3. 1985 Brno
 
Režisér krátkometrážních filmů. Ve Zlíně působil v letech 1955–1985. Natáčel zejména reklamní a dokumentární snímky na zakázku různých podniků, zejména z oblasti strojírenství a dopravy.
 
12. 6. Slovenčík Antonín145. výročí narození
 * 12. 6. 1878 Zlín
† 7. 7. 1947 Zlín
 
Pedagog, kulturní pracovník, archivář. Působil na obuvnické průmyslovce a jako zlínský městský archivář. Byl členem zlínského městského zastupitelstva. Zasloužil se o vybudování městského muzea a podílel se na rozvoji místního kulturního života. Vyučoval hru na hudební nástroje a vedl v Malenovicích místní kapelu. Jeho zápisky jsou využívány jako kronika první poloviny 19. století, zaznamenal např. zástavbu Zlína, ale také vodní toky ve městě aj.
 
13. 6. Novotný Petr 80. výročí narození
 * 13. 6. 1943  
Fyzik, pedagog. Absolvoval fyziku se specializací na jemnou mechaniku – optiku (1960–1965) a fyzikální elektroniku a optiku (1988) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1969–1983), jako programátor a tajemník náměstka pro elektroniku v Agrokombinátu Slušovice (1983–1992), jako pedagog a zástupce ředitele na Vyšší odborné škole filmové Zlín (1993–2006) a v ateliéru Reklamní fotografie Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1998–). Zabývá se fotografickou a filmovou optikou a historií zlínských filmových ateliérů. Byl zakládajícím členem Klubu H+Z.
 
14. 6. Liška Jindřich100. výročí narození
 * 14. 6. 1923 Smečno
† 29. 9. 2002
 
Animátor, režisér. Působil ve zlínských ateliérech, řemeslu se vyučil v ateliéru Karla Zemana. Jako animátor se podílel na velké části loutkové tvorby režisérky Hermíny Týrlové. Uplatnil se i jako režisér animovaných seriálů pro televizní večerníčky. Podílel se např. na filmech Vynález zkázy (1958), Za humny je drak (1982) ad.
 
15. 6. Ševčík Miroslav 65. výročí narození
 * 15. 6. 1958 Zlín 
Ekonom. Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Stál u založení Liberálního institutu (1989), byl jeho ředitelem a předsedou správní rady, v roce 2013 byl odvolán a vyloučen. Je děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil v Radě vysokých škol jako člen předsednictva (1990–1996). Je ředitelem atletického Memoriálu Josefa Odložila.
 
16. 6. Ruszelák Josef 85. výročí narození
 * 16. 6. 1938 Nětčice 
Malíř, výtvarník, grafik, scénograf. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u profesorů Hrocha, Hofmana a Blažka (1953–1957). Zabývá se malbou, kresbou, ilustrací, volnou i užitou grafikou a fotografií. Působil jako výtvarník v Městském divadle Zlín (1957–1992). Ilustroval několik básnických sbírek. Graficky upravoval časopisy, firemní katalogy, značky a knihy, např. Zlínská architektura 1900–1950, Otrokovice: svědectví o potopě 1997 aj. Vytvořil stovky divadelních programů a plakátů pro Městské divadlo Zlín, Mahenovo divadlo v Brně a Filharmonii Bohuslava Martinů. Je autorem několika scénických výprav. Je držitelem Stříbrné medaile z 2. evropského Trienále Praha Graphic (1994), Ceny poroty na Bienále drobné grafiky Grafix – Břeclav (2005, 2007), Ceny ředitele Městského divadla Zlín, Ceny IMA za počítačovou grafiku (2016) a Ceny Pro Amicis Musae 2021.
 
19. 6. Vrbová Adela110. výročí narození
 * 19. 6. 1913 Samara (Rusko)
† 23. 8. 1996 Zlín
 
Dětská lékařka. Absolvovala studium medicíny v Brně. Od roku 1941 působila ve Zlíně. Byla manželkou Jaromíra Vrby, který byl členem odbojové skupiny Světlana a v procesu s touto skupinou byl odsouzen k trestu smrti.
 
23. 6. Matalová Eva 90. výročí narození
 * 23. 6. 1933 Brno 
Herečka, pedagožka. Absolvovala Janáčkovu akademii výtvarných umění v Brně. Působila v Beskydském divadle v Novém Jičíně (1952–1953), ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1953–1955), v Městském divadle Zlín (1955–1988, 1996–2002) a v Horáckém divadle v Jihlavě (1987–1996). Jako pedagožka působila na Lidové škole umění v Jihlavě a na Zlínské vyšší odborné škole umění. Kromě divadla se věnuje i filmu a televizi, hrála např. ve filmech Pětikoruna, Poslední etapa, O moravské zemi, Do zubů a do srdíčka, Početí mého mladšího bratra, Tři sezony v pekle a v seriálech Spadla z oblakov, Slovácko sa nesúdí, Náhrdelník, Četnické humoresky aj.
 
24. 6. Kratochvíl Vítězslav 85. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 24. 6. 1938
† 27. 4. 1998 Zlín
 
Pedagog, výtvarník. Působil jako pracovník odboru školství na Okresním národním výboru ve Zlíně (1975–1990) a učitel výtvarné výchovy na základní škole ve Zlíně-Malenovicích. Vystavoval kolektivně i samostatně.
 
28. 6. Vácha Ladislav 80. výročí úmrtí
 * 21. 3. 1899 Brno
† 28. 6. 1943 Zlín
 
Sportovec – gymnasta. Působil v Baťových závodech (1926–1943). Získal bronzové medaile za cvičení na kruzích a šplh na olympijských hrách v Paříži (1924) a zlatou medaili za cvičení na bradlech a stříbrnou medaili v družstvech na olympijských hrách v Amsterdamu (1928). Byl náčelníkem zlínského Sokola. Jako jeden z vedoucích představitelů Sokola byl v březnu 1943 zatčen gestapem a uvězněn v brněnském Špilberku. Zemřel na následky prožitých útrap.
 
28. 6. Witthedová Jana 75. výročí narození
 * 28. 6. 1948 Zlín 
Básnířka, novinářka, překladatelka. V roce 1971 získala azyl ve Švédsku. Absolvovala obor psychologie na univerzitě v Lundu. Publikuje v českých časopisech jako Tvar, Obrys, Literární noviny, A2, Severských listech, Českém dialogu ad. a ve švédských významných kulturních časopisech jako Artes, Ord och Bild, Allt om böcker, Horizont ad. Ve švédském tisku kromě poezie píše i o České republice a kultuře. Stála u zrodu exilového časopisu, který vycházel ve Švédsku v 70. a 80. letech. Kromě vlastní tvorby i překládá, např. Tomase Tranströmera. Je členkou PEN klubu, Obce spisovatelů a švédského Spolku spisovatelů.
 
29. 6. Bělský Gustav 30. výročí úmrtí
 * 5. 10. 1919 Vídeň
† 29. 6. 1993 Zlín
 
Sportovec – běžec. Současník Emila Zátopka ve Zlíně. Byl dlouholetým aktivním členem atletického oddílu AC Zlín. Byl mistrem sportu a přeborníkem republiky. Stál u zrodu tradičního Běhu přes valašské kotáry, který byl později přejmenován na Memoriál Gustava Bělského.
 
29. 6. Mysliveček Libor 70. výročí narození
 * 29. 6. 1953 Zlín 
Textař, pedagog. Je autorem textů písní kapely Fleret, např. Zafúkané, Janova hora, Čistá jak Vizovice ad. Působil jako pedagog na Základní škole Slovenská ve Zlíně.
 
30. 6. Brouček Jindřich130. výročí narození
 * 30. 6. 1893 Břeclav
† 12. 7. 1932 Otrokovice
 
Pilot Baťovýcho závodů. Na přelomu let 1931 a 1932 podnikl jako první pilot v Československu s Tomášem Baťou obchodní dálkový let do Indie a zpět do Zlína v délce 22 000 km. V červenci téhož roku tragicky zahynul, když se zřítil po startu s malým dopravním letadlem, na jehož palubě byl i Tomáš Baťa.
 
30. 6. Totušek Petr 70. výročí narození
20. výročí úmrtí
 * 30. 6. 1953 Zlín
† 12. 10. 2003
 
Sochař, designér. Absolvoval katedru tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1973–1979). Byl členem Českého fondu výtvarných umění.
 

Červenec

3. 7. Rybka Jaroslav 5. výročí úmrtí
 * 21. 11. 1931 Prievidza (Slovensko)
† 3. 7. 2018 Zlín
 
Lékař – diabetolog. Jeden ze zakladatelů české diabetologie. Byl členem americké i evropské diabetologické asociace, Mezinárodní diabetologické federace a redakčních rad řady českých i mezinárodních odborných časopisů. Působil jako přednosta interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně (1970–2001), od roku 2002 jako vedoucí Diabetologického centra. Byl nositelem Rytířského řádu Pro Merito Melitensi (2001), Ceny města Zlína 2006 za přínos pro rozvoj diabetologie, medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy (2015), Stříbrné pamětní medaile Senátu (2015), dále medaile Slovenské geriatrické společnosti, Ceny České internistické společnosti a ocenění Osobnost roku 2014 ve Zlínském kraji.
 
6. 7. Kopecký Ladislav100. výročí narození
 * 6. 7. 1923 Brno
† 8. 4. 2007 Zlín
 
Duchovní, překladatel, publicista. Farář Církve československé husitské. Absolvoval teologický kurz v Nové Vsi. Působil jako hasič v Brně (1943–1945), úředník spořitelny v Brně a Blansku (1945–1951), jako kazatel ve Znojmě (1951–1953), Ivanovicích na Hané (1953–1956) a jako farář v Ivanovicích na Hané (1956–1961), Vyškově (1961–1965), Třešti (1973–1974) a ve Zlíně (1974–2006). Po roce 1989 přednášel Bibli na zlínských školách a v Akademii J. A. Komenského. Z němčiny přeložil knihy kazatele Waltera Lüthiho, do současné češtiny převedl spis Paxis pietatis J. A. Komenského. Publikoval v Českém zápase, Křesťanské revui, v kalendáři Církve československé husitské Blahoslav, v Katolickém týdeníku aj. Byl členem Křesťanské esperantské mezinárodní ligy.
 
7. 7. Hajda Alois 95. výročí narození
 * 7. 7. 1928 Poličky u Kojetína
† 8. 5. 2021
 
Režisér, pedagog. Absolvoval divadelní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jako režisér (1953–1957) a jako ředitel (1959–1961), v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1957–1959), v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně (1961–1962), Městském divadle Zlín (1971–1981) a Národním divadle v Brně (1962–1971, 1981–1991). Jako pedagog působil na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, v letech 1991–1997 jako prorektor a 1997–2003 jako rektor. Byl členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro umělecké obory a člen uměleckých rad Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Akademie múzických umění v Praze. V roce 2002 mu byla udělena Cena města Brna.
 
7. 7. Novotný Jiří 5. výročí úmrtí
 * 1. 7. 1936 Zlín
† 7. 7. 2018
 
Filmový historik, pedagog. Byl organizátorem zlínských filmových festivalů, členem porot a má velký podíl na uchování tradice zlínských filmových festivalů. Podílel se na realizaci filmové expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Byl zakládajícím členem a členem výboru Klubu H+Z. Byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (1993–2003). Je nositelem Ceny města Zlína za rok 2005.
 
8. 7. Martinek Pavel 50. výročí narození
 * 8. 7. 1973 Zlín 
Architekt. Absolvoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického (1993–1999) a praxi v ateliéru 1100 architects v New Yorku (1995). Je členem České komory architektů (2004–), jako 2. místopředseda (2014–2016). Je zástupcem České komory architektů v Evropské radě architektury (Architects' Council of Europe, 2013–), jako člen představenstva (2019–2021), organizátorem pracovních setkání komor zemí V4 a byl členem Gremia České ceny za architekturu. Během studia byl organizátorem Letní školy architektury ve Zlíně. Získal ocenění v soutěži Stavba roku 2006 Zlínského kraje v kategorii stavby občanské vybavenosti za rekonstrukci historické budovy Malé scény ve Zlíně.
 
9. 7. Beneš Ladislav 80. výročí narození
 * 9. 7. 1943 Zlín 
Sportovec – házenkář, trenér. Působil v klubech TJ Gottwaldov a HC Dukla Praha. Držitel stříbrné medaile z Letních olympijských her 1972 v Mnichově a zlaté (1967) a bronzové (1964) medaile z mistrovství světa.
 
9. 7. Tománek Dušan 50. výročí narození
 * 9. 7. 1973 Uherské Hradiště 
Fotograf, fotoreportér. Absolvoval Filmovou školu ve Zlíně (1993–1995), obor tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě (1996–2002) a Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je zakladatelem časopisu Komfort Mag a spoluzakladatelem fotografického studia Toast. Podílel se na několika českých filmech a seriálech jako filmový fotograf. Je spoluautorem fotografické dokumentace celého průběhu obnovy 21. budovy ve Zlíně.
 
13. 7. Liška Zdeněk 40. výročí úmrtí
 * 16. 3. 1922 Smečno
† 13. 7. 1983 Praha
 
Hudební skladatel. Jako skladatel filmové hudby působil od roku 1946 ve zlínských filmových ateliérech, později v Praze. Pro Krátký film ve Zlíně napsal hudbu k více než 200 filmům. Spolupracoval např. s Františkem Vláčilem, Jiřím Sequensem, Karlem Zemanem, Hermínou Týrlovou, Karlem Kachyňou, Františkem Vláčilem, Elmarem Klosem, Jánem Kadárem a dalšími režiséry. Jeho hudbu lze slyšet ve filmech Vynález zkázy, Smrt si říká Engelchen, Obchod na korze, Lidé z maringotek, Už zase skáču přes kaluže, Pěnička a Paraplíčko, Jáchyme, hoď ho do stroje, Malá mořská víla, Markéta Lazarová, v seriálu Hříšní lidé města pražského ad. Za hudbu pro Kinoautomat na světové výstavě Expo 68 v Montrealu se stal laureátem státní ceny.
 
17. 7. Randár Luděk 65. výročí narození
 * 17. 7. 1958 Olomouc 
Herec, pedagog. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působí v Městském divadle Zlín (1982–) a jako pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jako režisér spolupracuje s amatérským divadlem v Holešově. Kromě divadla se věnuje i filmu, televizi a dabingu, hrál např. ve filmech Svědek času, Dotyky, Tři sezóny v pekle, Početí mého mladšího bratra, Proměny a seriálech Četnické humoresky, Strážce duší, Znamení koně, Okno do hřbitova, Labyrint, Stíny v mlze aj.
 
19. 7. Bubeník Květoslav 30. výročí úmrtí
 * 29. 5. 1922 Kostelec na Hané
† 19. 7. 1993 Dvůr Králové nad Labem
 
Malíř, scénograf, výtvarník, ilustrátor. Absolvoval obor jevištní výtvarnictví na Škole umění ve Zlíně (1938–1942) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1945–1948). Byl totálně nasazen v průmyslu (1942–1945). Působil jako jevištní výtvarník ve Zlíně, jako výtvarník a šéf výpravy (1950–1952) v Divadle státního filmu Praha a jako jevištní výtvarník a asistent šéfa výpravy v Národním divadle (1952–1988). Navrhoval i výpravy v Itálii, Německu a Řecku. Získal stříbrnou medaili za scénografii na Pražském quadriennale (1975). Podílel se na filmech Divotvorný klobouk, Božská Ema a Veselé Vánoce přejí chobotnice.
 
19. 7. Klos Elmar 30. výročí úmrtí
 * 26. 1. 1910 Brno
† 19. 7. 1993 Praha
 
Filmový režisér, scenárista, dramaturg. Stál u zrodu filmových ateliérů Baťových závodů ve Zlíně. Působil zde až do poloviny 40. let jako vedoucí výroby, produkční, střihač, režisér, scenárista, komentátor a člen filmařské skupiny F. Šestka. Během německé okupace přivedl do Zlína Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Po válce působil jako národní správce filmových ateliérů ve Zlíně (1945–1948), tajemník České filmové společnosti, ředitel Krátkého filmu, vedoucí tvůrčí skupiny, scenárista a režisér Filmového studia Barrandov (1948–1970) a jako pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1966–1971, 1990–1993). Tvořil autorskou, scenáristickou a režisérskou dvojici s Jánem Kadárem. Je nositelem Ceny americké Akademie filmových věd a umění Oscar za film Obchod na korze (1966, režie spolu s Jánem Kadárem).
 
19. 7. Navrátil Antonín 85. výročí narození
 * 19. 7. 1938 Zlín
† 26. 11. 2011
 
Divadelní režisér, dramaturg, choreograf, scénograf, dramatik. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil jako herec, režisér a umělecký šéf v Divadle pracujících ve Zlíně (1965–1981), ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v Hradci Králové, Opavě, Těšíně a Chebu a jako ředitel Domu dětí a mládeže ve Františkových Lázních. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s divadelním souborem Malá scéna, kde působil v letech 1969–1981. Pod pseudonymem Petr Botík byl spoluautorem her s folklorní tematikou, zejména z Valašska.
 
21. 7. Zápeca Karel130. výročí narození
 * 21. 7. 1893 Luhačovice
† 20. 9. 1975 Zlín
 
Spisovatel, malíř, grafik, pedagog, ruský legionář. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Petrohradě. Působil na středních školách v Omsku, Krasnojarsku a Malmyži a v galerii v Luhačovicích. Zabýval se zejména malbou krajiny a figurálních motivů s tematikou jižní Moravy a Ruska. Ze svých cest po Rusku vydal několik knih. Byl vydavatelem měsíčníku Umělecký salon.
 
22. 7. Quitt Evžen 90. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 22. 7. 1933 Zlín
† 19. 8. 2013
 
Geograf, klimatolog. Absolvoval geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Působil v Akademii věd (1956–2009), nejprve v Kabinetu pro geomorfologii, později v Geografickém ústavu v oddělení klimatologie a hydrologie a posléze v oddělení životního prostředí a v Ústavu geoniky v oddělení environmentální geografie. Věnoval se erozi na svazích a byl autorem několika měřicích přístrojů. Jeho hlavním zájmem byla klimatologie. Byl autorem několika map klimatických oblastí Česka a Slovenska a map mrazových kotlin na Moravě a ve Slezsku. Zabýval se mezoklimatickými poměry měst. Byl tvůrcem a iniciátorem měřicích přístrojů na trolejbusech a tramvajích zaznamenávajících klimatické hodnoty v Brně a ve Zlíně. Byl autorem několika učebnic o fyzické geografii.
 
24. 7. Hanačík Mořic160. výročí úmrtí
 * 5. 1. 1792 Zlín
† 24. 7. 1863 Spálov
 
Varhanář. Syn zlínského truhláře a varhanáře Ignáce Hanačíka, vyučil se zřejmě u svého staršího bratra Antonína. Zřídil si dílnu ve Spálově, aby mu nekonkuroval.
 
24. 7. Vajgantová Helena 95. výročí narození
 * 24. 7. 1928 Holešov
† 19. 7. 2017
 
Básnířka. Absolvovala odbornou školu pro ženská povolání (1942–1945). Působila jako učitelka v mateřské škole. Publikovala i v časopisech, např. v Novém životě. Některé její básně byly zhudebněny. Za svoji tvorbu získala cenu F. Kafky (2001), cenu Rudolfa II. a cenu J. Z. Zieglera (2002).
 
25. 7. Šutera Alois 90. výročí narození
40. výročí úmrtí
 * 25. 7. 1933 Zlín
† 24. 4. 1983 Zlín-Lhotka
 
Sochař, keramik. Absolvoval výuční obor modelářství keramiky v Klášterci nad Ohří (1948–1951) a obor výtvarné zpracování keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1951–1955). Zabýval se sochařskou a keramickou tvorbou, komorními plastikami, monumentálními realizacemi v pálené hlíně, figurálními náměty a také malbou. Je autorem např. keramického reliéfu na ředitelství Průmyslových staveb ve Zlíně a ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem, interiérové výzdoby smuteční síně ve Strážnici, obřadní síně ve Fryštáku, sousoší v Holešově, souboru keramických mozaik v Otrokovicích ad. Za své návrhy získal několik ocenění.
 
27. 7. Elgartová Marta105. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 27. 7. 1918 Čáslav
† 17. 3. 1998 Zlín
 
Učitelka, amatérská výtvarnice, řezbářka. Ve Zlíně žila více než padesát let. Byla sběratelkou samorostů. Postupně začala dřevo ztvárňovat řezbou. Hlavním motivem se jí stala figura ženy, symbol mateřství. Uspořádala dvě desítky výstav.
 
29. 7. Devátová Anna 20. výročí úmrtí
 * 15. 7. 1942 Zlín
† 29. 7. 2003 Zlín
 
Učitelka, muzejnice. Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vydala Bibliografii díla Františka Bartoše (1997) a Tabulkový životopis Františka Bartoše (1998), významná díla pro bartošovské badatele.
 
29. 7. Chrastina Vladimír 90. výročí narození
 * 29. 7. 1933 Holíč 
Spisovatel, novinář, aforista. Časopisecky publikuje od 60. let. Je autorem řady sci-fi novel, které publikoval v antologiích v Česku i v zahraničí. V roce 1968 vydal knihu surrealistických povídek Strůjce neklidu, jejíž celý náklad však byl na popud režimu zničen. Od 90. let se věnuje publicistice jako novinář v rámci Syndikátu novinářů České republiky. Čtyřicet let žil ve Zlíně.
 
31. 7. Koželuhová Ludmila 20. výročí úmrtí
 * 26. 9. 1916 Bojkovice
† 31. 7. 2003
 
Archivářka. Absolvovala Odbornou školu pro ženská povolání ve Valašském Meziříčí. Působila jako odborná pracovnice v Okresním archivu Zlín (1963–1966), později jako jeho vedoucí (1966–1977). Významně se podílela na soustředění, pořádání a katalogizaci fondu archivu.
 

Srpen

2. 8. Slovenčík Svatopluk 50. výročí úmrtí
 * 14. 5. 1904 Zlín-Malenovice
† 2. 8. 1973 Zlín
 
Kulturní pracovník, divadelní ochotník, režisér. Vyučil se v Baťových závodech, kde později působil jako technický vedoucí. Byl členem pěvecko-hudebního spolku v Malenovicích, pěveckého spolku Dvořák ve Zlíně a režisérem ochotnického divadla v Malenovicích. Ztvárnil přes sto rolí, např. Mlynáře v Lucerně, Francka a později Vávru v Maryši ad. Režíroval hry od Čapka, Stroupežnického, Steinbecka ad. Byl členem okresního a krajského poradního sboru pro divadlo, jako předseda (1953–1960).
 
2. 8. Šuranská Jitka 45. výročí narození
 * 2. 8. 1978 Kudlovice
† 28. 10. 2019 Bělov
 
Houslistka, zpěvačka. Absolvovala obor housle na brněnské konzervatoři. Působila ve Filharmonii Bohuslava Martinů a od roku 2014 spolu s mandolinistou Martinem Krajíčkem a kontrabasistou Marianem Friedlem v Jitka Šuranská Trio. Hrála v Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Získala cenu Anděl za album Písňobraní (2005) a Nězachoď slunečko (2013). Od roku 2014 spolupracovala s Ženským sborem z Kudlovic.
 
3. 8. Čipera Dominik130. výročí narození
60. výročí úmrtí
 * 3. 8. 1893 Praha
† 3. 9. 1963 Trenton (Kanada)
 
Politik, národohospodář. Absolvoval c. k. českou reálku a Československou obchodní akademii v Praze. Působil jako bankovní úředník v Krakově, vedoucí finanční účtárny v bance ve Lvově, vedoucí účtárny v Baťových závodech a prokurista Tomáše Bati. Po smrti Tomáše Bati byl s Hugem Vavrečkou a Josefem Hlavničkou jedním z představitelů vedení Baťových závodů. Vykonával funkci starosty města Zlína v období 5. 8. 1932 – 12. 5. 1945. V této době se město stalo sídlem politického okresu a rozšířilo se ve větší celek – Velký Zlín (1938). Zastával funkci ministra veřejných prací (1939–1942). V roce 1948 emigroval do Kanady, kde spolupracoval s Tomášem Baťou mladším na rozvoji firmy Baťa Shoe. Stál u zrodu Zlínské školy umění, výstavy mladých umělců Zlínský salon či filmového festivalu Filmové žně.
 
5. 8. Fándli Juraj 75. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 5. 8. 1948 Šintava (Slovensko)
† 2. 8. 2018 Zlín
 
Kameraman, pedagog. Absolvoval obor kamera a triková technika na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Působil ve Filmových ateliérech Zlín (1978–1990), na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a na Vyšší odborné škole filmové Zlín. Spolupracoval s režiséry jako Hana Pinkavová, Vít Olmer, Zdeněk Troška, Filip Renč, Fero Fenič ad. Byl jedním ze zakladatelů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podílel se např. na filmech Indiáni z Větrova, Sonáta pro zrzku, Requiem pro panenku, Filmový dobrodruh Karel Zeman ad.
 
7. 8. Vršková Jitka 60. výročí narození
 * 7. 8. 1963 Zlín 
Výtvarnice. Absolvovala Střední průmyslovou školu strojní v Přerově. Zabývá se olejomalbou a keramikou. V keramické tvorbě se zaměřuje zejména na pohádkové postavy a vesnické muzikanty. Je autorkou několika klapek pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně. Je členkou výtvarného spolku Rozumění na Zlínsku.
 
14. 8. Adamíra Jiří 30. výročí úmrtí
 * 2. 4. 1926 Dobrovice
† 14. 8. 1993 Praha
 
Herec. Působil v divadlech ve Zlíně (1947–1952), Ostravě (1952–1962), Realistickém divadle v Praze (1962–1990), v Národním divadle (1990–1993) a jako pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1990–1993). Svůj hlas využil také při umělecké recitaci, v rozhlase a při dabingu. Za svůj výkon Bedřicha Brenského v Moskalykově televizním dramatu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965) se stal laureátem Státní ceny Klementa Gottwalda (1967). Získal Cenu Jaroslava Průchy (1987) a titul zasloužilý umělec (1989). Účinkoval v mnoha filmech a seriálech, např. Panoptikum Města pražského, Dnes v jednom domě, Božská Ema, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Radúz a Mahulena, Konec starých časů ad.
 
15. 8. Eliášová Eva 65. výročí narození
 * 15. 8. 1958 Zlín
† 23. 6. 2016
 
Spisovatelka. Absolvovala Vysoké učení technické v Brně. Byla sběratelkou lidové slovesnosti. Zabývala se folklorem Valašska, Slovácka, Lašska a Luhačovického Zálesí.
 
16. 8. Damborská Marie110. výročí narození
 * 16. 8. 1913
† 21. 4. 1991 Luhačovice
 
Lékařka – pediatrička. Ve Zlíně působila od roku 1938. Působila jako školní lékařka a jako krajská pediatrička (1951–). Založila řadu dětských poraden. Mimořádnou pozornost věnovala prevenci, jako jedna z prvních prováděla zdravotní prohlídky žáků na školách. Zabývala se dětskou psychologií, neurologií a sociologií. Zasloužila se o vznik Kojeneckého ústavu v Luhačovicích a stala se jeho první ředitelkou (1954–1989). Byla oceněna vyznamenáním za vynikající práci (1963), pamětní medailí města Luhačovic (1969), pamětní medailí OMEP za výzkumnou práci v oboru výchovy (1974), čestným uznáním ILF za školící činnost (1975), medailí Action Sonnenschein (1980) a medailí Jana Evangelisty Purkyně (1981).
 
19. 8. Galatíková Věra 85. výročí narození
 * 19. 8. 1938 Zlín
† 21. 12. 2007 Kladno
 
Divadelní a filmová herečka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (1962). Působila ve Východočeském divadle v Pardubicích (1962–1967), Činoherním klubu v Praze (1967–1972), Divadle S. K. Neumanna v Praze (1972–1979), Městských divadlech pražských (1979–1993) a Národním divadle (1993–2007). Od roku 1993 působila jako docentka herecké tvorby na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Proslula také dabingem, zejména francouzské herečky Annie Girardotové, za který dostala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství (2000). Držitelka divadelní Ceny Thálie (1994).
 
19. 8. Mikeš Petr 75. výročí narození
 * 19. 8. 1948 Zlín
† 8. 2. 2016 Benešov
 
Básník, překladatel, redaktor, knihovník. Studoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1967–1971), studium však nedokončil. Státní zkoušky z obou jazyků složil na olomoucké jazykové škole (1975). Absolvoval nástavbové studium knihovnictví a vědeckých informací v Brně (1970–1972). Působil jako bibliograf ve Státní vědecké knihovně v Olomouci (1973–1974), jako překladatel na Lékařské fakultě (1975–1976) a na Přírodovědecké fakultě (1980–1990) Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se na vydávání samizdatové edice Texty přátel (1971–1989). Jako redaktor pracoval v nakladatelstvích Votobia, Periplum, fra, dybbuk, H+H, Odeon ad. Pod pseudonymem Jan Navrátil publikoval překlad prvotiny Breta Eastona Ellise a překládal Jacka Kerouaca. Sestavil dva výbory z díla amerického básníka Ezry Pounda, na nichž se podílel i jako překladatel.
 
19. 8. Sadílek Lubomír 75. výročí narození
 * 19. 8. 1948 Zlín
† srpen 1989 (při horolezeckém výstupu)
 
Spisovatel, básník, publicista, překladatel. Autor sbírky Slyším, jak mží čas. Přispíval do novin, časopisů a rozhlasu. Zahynul při horském výstupu v ruské Altaji. V rukopise zůstala sbírka básní Negace času.
 
21. 8. Hodáč František Xaver140. výročí narození
80. výročí úmrtí
 * 21. 8. 1883 Brno
† 10. 3. 1943 Zlín
 
Národohospodář, politik, redaktor, novinář. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze (1902–1907). Působil jako tajemník Jednoty průmyslníků pro Moravu a Slezsko, generální tajemník a později místopředseda Ústředního svazu československých průmyslníků (1918–1934), člen bankovního výboru ministerstva financí (1919–1926), člen správního výboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě, od roku 1922 jako místopředseda Konfederace zaměstnaneckých organizací Československé republiky, člen bankovní rady Národní banky československé (1926–1929) a od roku 1919 jako pedagog na Českém vysokém učení technickém v Praze. V letech 1929–1935 byl poslancem Národního shromáždění. Ve Zlíně založil a řídil národohospodářské oddělení při Studijním ústavu (1940–1942). V roce 1942 se stal členem dozorčí rady Baťových závodů.
 
21. 8. Valenta Edvard 45. výročí úmrtí
 * 22. 1. 1901 Prostějov
† 21. 8. 1978 Praha
 
Spisovatel, novinář, redaktor, autor rozhlasových her. Nedokončil studium na brněnské technice (1918–1920). Působil jako redaktor Lidových novin (1920–1948). Za finanční podpory Jana Antonína Bati cestoval po světě jako reportér a také J. A. Baťu doprovázel při jeho cestě po USA v roce 1939. Za svůj protikomunistický postoj byl zatčen Státní bezpečností a uvězněn (1948–1949). Po propuštění se živil psaním komentářů ke krátkým filmům a po získání stipendia Literárního fondu opět jako spisovatel.
 
24. 8. Hofmanová Drahomíra 80. výročí narození
 * 24. 8. 1943 Zlín 
Herečka. Absolvovala reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1959–1963) a Janáčkovu akademii výtvarných umění v Brně (1963–1967). Působila v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (1967–1973), v Divadle Husa na provázku v Brně (1973–1974), v Národním divadle Brno (1973–1986, 1986–2002, 2007–) a ve Státním divadle v Ostravě (1986), pohostinsky účinkovala i v Městském divadle Zlín (2002–2007). Kromě divadla se věnuje filmu, televizi a dabingu, hrála např. ve filmech Všichni dobří rodáci, Kateřina a její děti, Za humny je drak, Fontána pro Zuzanu 2 a v seriálech My holky z městečka, Největší z Pierotů, Četnické humoresky ad.
 
25. 8. Kojanová Anna 85. výročí narození
 * 25. 8. 1938 Vidče 
Básnířka, prozaička. Vyučila se prodavačkou obuvi a kožené galanterie ve Valašském Meziříčí. Působila jako vedoucí prodejny a pedikérka. Založila Klub přátel hudby a poezie ve Zlíně. Vydala několik sbírek básní, povídek a vzpomínek. Publikuje v regionálním tisku.
 
27. 8. Slezák Timoteus 45. výročí úmrtí
 * 7. 2. 1916 Vizovice
† 27. 8. 1978
 
Architekt. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze. Projektoval bytové domy na Benešově nábřeží, třídě Tomáše Bati a jinde ve Zlíně. Po odchodu ze Zlína působil v Brně.
 
28. 8. Písková Milada 80. výročí narození
 * 28. 8. 1943 Zlín
† 24. 4. 2022
 
Literární vědkyně, spisovatelka, pedagožka. Absolvovala bohemistiku, dějepis a muzeologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působila ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v Muzeu Jana Amose Komenského v Přerově, na Slezské univerzitě v Opavě (1995–2010), Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se literární historií, teorií a literárním místopisem Zlínska. Je členkou Literárněvědné společnosti Akademie věd České republiky, Klubu slovenské kultury v Praze, Matice české v Praze, Matice slezské v Opavě a Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
 
29. 8. Kožela Bohumil 85. výročí narození
 * 29. 8. 1938 Uherský Ostroh 
Sportovec – hokejista, trenér. Hokejový obránce. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou ve Zlíně. Působil v HC Spartak Gottwaldov (1953–1957), Dukle Zvolen (1957–1959), TJ Gottwaldov (1959–1968) a Vsetíně (1968–1969). Po skončení hráčské kariéry působil jako trenér juniorů i mužů, v trenérsko-metodické radě zlínského klubu a od 80. let ve vedení klubu jako předseda (1988–1989) a generální manažer (1999–2001). Působil ve vedení Asociace profesionálních klubů ledního hokeje jako viceprezident (1999–2001) a prezident (2001–2004), a ve výkonném výboru svazu Československého ledního hokeje. Byl členem návrhové komise Síně slávy českého hokeje.
 
29. 8. Vašíček Vladimír 20. výročí úmrtí
 * 19. 9. 1919 Mistřín
† 29. 8. 2003 Kyjov
 
Malíř. Vyučil se dekoratérem v Kyjově (1935–1938), poté absolvoval Školu umění ve Zlíně (1940–1944) a Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1949). Působil jako reklamní malíř u soukromé firmy ve Zlíně (1938–1939), u malířské firmy v Linci (1939), v projekční kanceláři Baťových závodů (1944–1945) a jako restaurátor v moravských kostelech (1972–1978). Zabýval se nefigurální tvorbou, ve které se snažil zhmotnit výraz životní dynamiky a přírodní a biofyzikální procesy. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Aleš, Skupiny 5 nekonformních umělců, Sdružení Q a TT klubu. Získal cenu Masarykovy akademie umění (1995), cenu Františka Kupky (1996) a čestné občanství města Kyjova (2002).
 
30. 8. Hanačík Antonín240. výročí narození
 * 30. 8. 1783 Zlín
† 15. 4. 1862 Zlín
 
Varhanář. Syn zlínského truhláře a varhanáře Ignáce Hanačíka. Stavěl varhany pro venkovské kostely na jihovýchodní Moravě. Od padesátých let 19. století nelze přesně určit, které varhany stavěl on a které jeho mladší syn stejného jména. Do této doby postavil např. varhany ve Valašských Kloboukách, Velehradě či v Lidečku.
 
30. 8. Landa Stanislav125. výročí narození
 * 30. 8. 1898 Vrůtky
† 31. 3. 1981 Praha
 
Chemik, pedagog. Absolvoval obor technická chemie na Fakultě chemicko-technologického inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze (1921). Působil v ropné rafinerii v Rumunsku (1925), v pařížské plynárně Gennevilliers (1926), na Českém vysokém učení technickém v Praze (1926–1933, 1946–1953), v Baťových závodech (1933–1945), jako ředitel chemických závodů v Záluží u Mostu (1945–1946) a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (1953–). Ve Zlíně vybudoval chemický výzkumný ústav a pod jeho vedením se realizovalo více než čtyřicet nových chemických výrob. Objevil nový uhlovodík – adamantan. Je držitelem státní ceny (1959) a zlaté oborové plakety Československé akademie věd (1968). Byl předsedou palivářské sekce při ministerstvu průmyslu. Působil v několika vědeckých radách výzkumných ústavů z oboru paliv. Byl členem Masarykovy akademie práce, Československé, Americké a Švýcarské chemické společnosti, členem korespondentem Československé akademie věd, členem sekce a poté i vědeckého kolegia Československé akademie věd.
 
31. 8. Kupec Jan 5. výročí úmrtí
 * 23. 6. 1936 Zlín
† 31. 8. 2018 Zlín
 
Chemik, pedagog. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako vedoucí katedry technologie životního prostředí a chemie. Zabýval se odpady a likvidací toxických a nebezpečných odpadů.
 

Září

1. 9. Baťa Tomáš 15. výročí úmrtí
 * 17. 9. 1914 Praha
† 1. 9. 2008 Toronto (Kanada)
 
Podnikatel v oblasti výroby obuvi, syn Tomáše Bati. Od roku 1939 žil v Kanadě, kde založil výrobní jednotku a město Batawa. Řízení firmy Bata Shoe Organization s více než stovkou závodů v desítkách zemí světa přesunul v roce 1964 z Batawy do kanadského Toronta. Byl čestným členem sdružení podnikatelů České republiky. Životní osudy a dílo zachycuje jeho kniha Švec pro celý svět (1991). Byl předsedou Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na jejímž založení a rozvoji se významně podílel. V roce 1998 založil Nadaci Tomáše Bati a pro její činnost nechal zrekonstruovat rodinnou vilu ve Zlíně. V roce 1999 obdržel symbolický zlatý klíč od města Zlína. V roce 2004 byl oceněn Cenou Zlínského kraje.
 
1. 9. Hanáková Alena 65. výročí narození
 * 1. 9. 1958 Zlín 
Politička, pedagožka. Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1993–1998). Působila jako vychovatelka ve Zlíně a Vizovicích (1977–1993) a jako učitelka ve Vizovicích (1993–2002). Byla místostarostkou (2002–2006) a starostkou Vizovic (2006–2010), zastupitelkou Zlínského kraje (2008–2012) a poslankyní Parlamentu České republiky (2010–2013). V letech 2011–2013 zastávala post ministryně kultury.
 
1. 9. Handl-Hanzel Zdeněk 60. výročí narození
 * 1. 9. 1963 Zlín 
Pedagog, grafik. V letech 1994–2005 působil jako pedagog literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Zlín-Štefánikova.
 
4. 9. Vosmanský Miloš100. výročí narození
 * 4. 9. 1923 Brno
† 21. 8. 2002 Zlín
 
Herec. Původním povoláním fotograf. Studoval soukromou školu dramatického umění. Působil v Dětském divadle a Svobodném divadle v Brně, Jihlavě, Karlových Varech, v Městském oblastním divadle v Praze a v Divadle pracujících ve Zlíně (1955–2002). Hrál ve filmech zejména pro děti, např. Automat na přání, Na kometě, Šmankote, babičko, čaruj aj.
 
6. 9. Andrlík Antonín 25. výročí úmrtí
 * 7. 10. 1910 Kostelec u Holešova
† 6. 9. 1998 Zlín
 
Pedagog. Absolvoval obor němčina-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1929–1933). Působil na Státním československém reálném gymnáziu v Šumperku (1934–1935), na gymnáziích v Moravské Třebové, Hranicích a Holešově (1938–1960) a na jazykové škole ve Zlíně (1960–1972). Publikoval v řadě odborných časopisů, např. Cizí jazyky ve škole nebo Zpravodaj jazykových škol v ČSSR. Zabýval se regionálními dějinami Holešovska.
 
8. 9. Chad Václav100. výročí narození
 * 8. 9. 1923 Břeclav
† 24. 2. 1945 Zlín
 
Typograf, malíř, grafik a fejetonista. Absolvoval Školu umění ve Zlíně (1939–1944). Působil jako výtvarník v reklamním oddělení firmy Baťa, podílel se na navrhování vitráží pro internát. V roce 1944 se zapojil do protifašistického odboje, roku 1945 byl za tisk ilegálních novin a protifašistických plakátů zatčen gestapem a při pokusu o útěk zastřelen.
 
8. 9. Nová Dagmar 65. výročí narození
 * 8. 9. 1958 Uherské Hradiště 
Architektka. Působila jako projektant-architekt ve zlínském Stavoprojektu (1986–1991), jako soukromá architektka (1991–2000), na Magistrátu města Zlína (2000–2017), jako hlavní architektka města Zlína (2006–2017) a jako architektka města Luhačovice (2020–). Je spoluautorkou informační brožury s radami pro rekonstrukce, opravy a úpravy baťovského bydlení.
 
9. 9. Kotrbová Marie 10. výročí úmrtí
 * 29. 10. 1930 Zlín
† 9. 9. 2013
 
Výtvarnice, keramička. Absolvovala Školu umění ve Zlíně a Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1950–1954) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1954–1959). Věnovala se volné plastice, užité keramice, kresbě a designu. Inspiraci čerpala v přírodě. Realizace jejích studentských děl byly součástí československé expozice na výstavě EXPO v Bruselu (1958) a dodnes je najdeme v Luhačovicích jako tzv. Bruselskou fontánu.
 
10. 9. Iván Jan 30. výročí úmrtí
 * 14. 8. 1924 Lišov
† 10. 9. 1993 Zlín
 
Výtvarník, režisér, pedagog. Působil ve Filmovém studiu Barrandov a ve zlínských ateliérech. Zabýval se zejména animovanými filmy, zakázkovými snímky a dokumentární tvorbou. Spolupracoval i s Československou televizí, je autorem např. pohádky Marcelka, krátkých animovaných filmů Jak to bylo s hastrmanem, Aféra s křečkem ad. V dokumentární tvorbě se věnoval zejména výtvarnému umění. Je autorem dokumentu o Hermíně Týrlové.
 
10. 9. Kadrnka Václav 50. výročí narození
 * 10. 9. 1973 Zlín 
Režisér, scenárista, producent. V roce 1988 s rodinou emigroval do Velké Británie, kde vystudoval divadelní vědu na univerzitě v Londýně. Do Česka se vrátil v roce 1992. Absolvoval režii hraného filmu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1999–2008). Působí jako pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jeho celovečerní debut Osmdesát dopisů (2011) byl uveden na mnohých světových festivalech a přehlídkách a získal řadu ocenění, např. Cenu české filmové kritiky za Objev roku (2012). V roce 2021 založil producentskou edici Sirius Films Manual, ve které vyvíjejí první a druhé celovečerní filmy mladých tvůrců. Je autorem filmů Druhý život dřeva (2009), Osmdesát dopisů (2011) a Křižáček (2017).
 
11. 9. Maršálek Steva100. výročí narození
 * 11. 9. 1923 Kočí
† 28. 7. 2011
 
Herec. Studoval Státní konzervatoř v Praze (1945–1946). Působil v divadle Větrník v Praze (1947–1948), Divadle mladých pionýrů Praha (1948–1949), Městském divadle pro mládež v Praze (1949–1953), zájezdovém souboru Divadla na Vinohradech (1953–1958), Vesnickém divadle (1958–1963), Západočeském divadle v Chebu (1963–1967), Divadle pracujících ve Zlíně (1967–1971, 1985–1988), Slezském divadle v Opavě (1971–1980), Mahenově činohře v Brně (1980–1985), Švandově divadle na Smíchově (1988–1991, 1992–1998), Divadle Bez zábradlí, Činoherním klubu a Divadle Na Fidlovačce (1999–2006). V srpnu 1968 na protest proti okupaci nastudovalo zlínské divadlo Čapkovu Bílou nemoc, v níž exceloval v roli doktora Galéna. Kromě divadla se věnoval i filmu, televizi a dabingu, hrál např. ve filmech Hanele, Golet v údolí, Žebrácká opera, Dospěláci můžou všechno, Stíny horkého léta, Tretí šarkan ad. a v seriálech Největší z Pierotů, Dobrodružství kriminalistiky, Rodáci ad.
 
12. 9. Holík Alois115. výročí narození
 * 12. 9. 1908 Březová
† 25. 11. 1985 Fryšták
 
Malíř, hudebník, zpěvák. Působil v reklamním oddělení Baťových závodů a jako pedagog technologie a výroby barevných tiskařských štočků na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Byl členem pěveckého sboru Dvořák ve Zlíně a Hlaholu ve Slušovicích. Hrál na housle a klavír. Maloval krajiny na Vizovicku, Slušovicku a Fryštácku.
 
15. 9. Gahura František Lydie 65. výročí úmrtí
 * 10. 10. 1891 Zlín
† 15. 9. 1958 Brno
 
Architekt, urbanista, sochař. Výrazná osobnost zlínské meziválečné architektury. Absolvoval modelování (1910–1914) a architekturu (1914–1917) na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a architekturu na Akademii výtvarných umění v Praze (1919–1923). Působil jako vedoucí stavební kanceláře Baťových závodů (1924–1933), hlavní městský architekt Zlína, vedoucí stavebního úřadu města Zlína a člen stavebního odboru (1933–1945), jako pedagog na Vyšší odborné škole průmyslové (stavební) a mistrovské (1938–1945) a na Škole umění ve Zlíně (1935–1945), jako plánovač brněnského Zemského národního výboru a ve Výzkumném ústavu architektury v Brně. Podle jeho projektu byla realizována stavba zlínské radnice. V polovině dvacátých let projektoval první průmyslové budovy s železobetonovou konstrukcí pro tovární areál Baťových závodů. V letech 1926–1936 vznikla podle jeho projektu nová nemocnice s tehdy převratnou pavilonovou koncepcí. Byl autorem Regulačního plánu Velkého Zlína (1934), podle něhož se téměř dvacet let město budovalo a který si udržel kontinuitu až do dnešní doby. Jeho jméno je spojeno s Masarykovými pokusnými měšťanskými školami, Obchodním domem, Památníkem Tomáše Bati, Velkým kinem, Studijními ústavy, obytnými čtvrtěmi Letná, koloniemi Domov, Nad Ovčírnou ad. K jeho sochařským dílům patří řada portrétních bust významných osobností, např. Tomáše Bati, Jana Amose Komenského, Františka Bartoše.
 
16. 9. Sovička Jan 50. výročí úmrtí
 * 11. 8. 1909 Jasenná
† 16. 9. 1973 Zlín
 
Fotograf. Vyučen ve Zlíně, roku 1929 otevřel fotoateliér ve Vizovicích, později další dva a moderní laboratoře ve Zlíně. V roce 1951 byl nucen založit Výrobní družstvo Fotografia, jehož se stal předsedou. Byl první z rodinné dynastie fotografů. Fotografoval řadu známých osobností a předních politiků. Podílel se na realizaci budovy Fotografie ve Zlíně.
 
17. 9. Horák Jan 70. výročí narození
 * 17. 9. 1953 Zlín 
Lékař – kardiolog. Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na interní výzkumné základně IKEM, na kardiologii a kardiochirurgii v nemocnici Hamad Medical Corporation v Kataru (1995–2000). Od roku 2001 působí jako odborný lékař a vedoucí katetrizační laboratoře II. interní kliniky Vojenské fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
18. 9. Kubečka Vladimír110. výročí narození
 * 18. 9. 1913 Ostrava
† 17. 3. 1977 Zlín
 
Architekt. Působil ve Zlíně. Absolvoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil v Baťových závodech, ve Stavosvitu a Centroprojektu. Byl autorem návrhu Centrálního skladu obuvi, spodkové koželužny v Otrokovicích – Baťově, podílel se na regulačním plánu Zlína a urbanisticky na zastavění východní části Zlína a výstavbě tříetážových domů na Obecinách a Zálešné.
 
23. 9. Babula Václav 85. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 23. 9. 1938 Zlín
† 1. 2. 2008 Praha
 
Lékař – všeobecný lékař, básník, textař. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1956–1962). Působil jako lékař v oboru všeobecného lékařství. Byl členem České lékařské společnosti. Spolupracoval s brněnským rozhlasem a s orchestry Erika Knirsche, Gustava Broma a Miroslava Foreta. Byl autorem textů pro Waldemara Matušku, Karla Černocha, Karla Gotta, Miluši Voborníkovou, Olympic, Zdeňka Bartáka ml., Jiřího Helekala ad. Za text písně Slzy tvý mámy obdržel Cenu kritiky na festivalu Bratislavská lyra (1973).
 
24. 9. Neuwirth Karel130. výročí narození
 * 24. 9. 1893 Zlín-Malenovice
† 6. 4. 1970 Praha
 
Lékař – urolog. Absolvoval lékařskou fakultu ve Vídni a v Praze. Působil na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1919–1921), chirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1921–1926), jako primář chirurgického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně (1927–1943) a jako přednosta urologického oddělení brněnské zemské nemocnice, později urologické kliniky brněnské lékařské fakulty (1943–1960). Je zakladatelem brněnské urologické školy. Byl oceněn Zlatou pamětní medailí Masarykovy univerzity in memoriam (1990). Byl členem Spolku českých mediků, Société internationale de chirurgie, Société internationale d'Urologie, Deutsche urologische Gesellschaft, Chirurgické společnosti J. E. Purkyně (zakládajícím členem její urologické sekce) a předsedou Pánského klubu v Brně a brněnského Lawn-Tenis Clubu.
 
25. 9. Mědílek Augustin 35. výročí úmrtí
 * 3. 11. 1921 Česká Skalice
† 25. 9. 1988 Zlín
 
Tanečník. Před druhou světovou válkou přišel do Zlína do Baťovy školy práce. Po válce zahájil taneční kurzy na hotelu Moskva a v otrokovickém Společenském domě. Spolu s manželkou Annamarií založili Klub společenských tanců (1959). V tradici taneční školy Mědílkových pokračuje jejich syn s manželkou.
 
27. 9. Baťa Jožka120. výročí narození
80. výročí úmrtí
 * 27. 9. 1903 Zlín
† 13. 10. 1943 Zlín
 
Národopisec, sběratel. Osobnost kulturního života ve Zlíně na počátku 40. let 20. století. Sběratel starých fotografií dokumentujících podobu předbaťovského Zlína. Podstatná část jeho rukopisu s názvem Významné události, paměti a pověsti zlínského kraje vyšla ve sborníku Zlínsko od minulosti k současnosti (1999).
 
27. 9. Klimeš Radek 60. výročí narození
 * 27. 9. 1963 Olomouc 
Redaktor, grafik, fotograf, publicista. Je majitelem fotografického a grafického studia Ateliér Regulus ve Zlíně. Je autorem fotografické publikace o Zlínsku.
 
27. 9. Vabroušek Petr 50. výročí narození
 * 27. 9. 1973 Zlín 
Sportovec – triatlet. Absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Skončil druhý na World Marathon Challenge, kde se běželo sedm maratonů v sedmi dnech na sedmi kontinentech. Zvítězil v maratonu na severním pólu (2015) a v Antarktidě (2014). Zvítězil ve Světovém poháru v dlouhém triatlonu (2006, 2011). Byl zvolen Nejlepším sportovcem města Zlína za rok 2006.
 
28. 9. Plesník Zdeněk 20. výročí úmrtí
 * 2. 9. 1914 Valašské Meziříčí
† 28. 9. 2003 Zlín
 
Architekt. Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva (1930–1933), architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1933–1937) a Akademii výtvarných umění v Praze (1939–1947). Během druhé světové války byl jako student zatčen a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen (1939–1941). Působil v Baťových závodech ve Zlíně v reklamním a stavebním oddělení (1937–1939), ve Filmových ateliérech Zlín (1941–1945), v Drevounii Turany (1947–1949) a Centroprojektu Gottwaldov (1948–1976). Projektoval mj. strojírenský závod MEZ v Hulíně, hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, filmové ateliéry v Bratislavě, budovu Dopravního podniku ve Zlíně, vysílač v Pekingu, průmyslové stavby v Albánii, Číně ad. Byl oceněn Cenou města Zlína (2000), především za přínos spojení architektonické estetiky s průmyslově technologickými požadavky.
 
29. 9. Togner Milan 85. výročí narození
 * 29. 9. 1938 Zlín
† 28. 11. 2011
 
Historik umění. Absolvoval obor dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně (1962–1969). Působil v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Kroměříži (1966–1970). Po podpisu 2000 slov pracoval jako topič v Olomouci (1970–1977) a jako odborný pracovník Slovenského národního muzea (1977–1990). Po revoluci působil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990–2010), kde založil a vedl katedru dějin umění. Zabýval se středoevropskou a italskou kresbou a grafikou, dějinami slovenského středověkého nástěnného malířství Slovenska a dějinami barokního umění. Podílel se na zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci na seznam Světového dědictví UNESCO. Získal Mezinárodní cenu Slovenské akademie věd SAV2010.
 
29. 9. Zelina Šebestián 95. výročí narození
 * 29. 9. 1928 Kurovice
† 29. 5. 1991 Zlín
 
Architekt. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Působil ve Stavoprojektu Gottwaldov. Je autorem trojice obchodních domů na Dlouhé ulici, středních průmyslových škol ve Zlíně a Vsetíně, památníku na Ploštině, dostihového areálu ve Slušovicích, Domu kultury a sídliště v Kroměříži, obřadních síní ve Vlčnově a Bílovicích, velvyslanectví SSSR v Ženevě, konzulátu v Katovicích a spoluautorem zimního stadionu ve Zlíně. Byl i vydavatelem bibliofilských tisků.
 

Říjen

2. 10. Klinkovský Svatopluk 95. výročí narození
 * 2. 10. 1928 Zlín
† 7. 7. 2020 Zlín
 
Sportovec – hokejista, fotbalista. Hokejový útočník. Působil v SK Baťa Zlín, SK Prštné, Svitu a Spartaku Gottwaldov. Po ukončení hokejové kariéry hrál dvě sezony druholigový fotbal. Věnoval se i atletice a tenisu. Zúčastnil se výstavby Zimního stadionu Luďka Čajky. V roce 1950 odehrál zápas proti legendám československého hokeje.
 
4. 10. Řehák František100. výročí narození
 * 4. 10. 1923 Nový Bydžov
† 28. 06. 2017 Olomouc
 
Herec, režisér. Působil v Mladé Boleslavi (1945–1948), ve Zlíně (1951–1959), v pražském divadle Za branou (1966–1967) a v Olomouci (1948–1951, 1959–1997). Hrál ve filmech a seriálech, např. Na samotě u lesa, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále, Láska rohatá, Přítelkyně z domu smutku, Hotel Herbich, Četnické humoresky, Černí baroni ad. Získal Cenu města Olomouce (1999), Cenu Olomouckého kraje (2000) a v roce 2000 byl uveden mezi emeritní členy Moravského divadla Olomouc.
 
8. 10. Šperka Josef 5. výročí úmrtí
 * 19. 1. 1927 Bratislava
† 8. 10. 2018
 
Sportovec – lyžař. Absolvoval Baťovu školu práce (1941–1945). Působil jako konstruktér ve Svitu (1945–1982). Byl jedním ze zakladatelů lyžařského oddílu Tělovýchovné jednoty Gottwaldov a následně jeho předsedou. Podílel se na výstavbě umělého lyžařského svahu ve Zlíně, kde založil také lyžařskou školu.
 
12. 10. Hlaváč Jiří 75. výročí narození
 * 12. 10. 1948 Zlín 
Klarinetista, skladatel, pedagog. Absolvoval brněnskou konzervatoř (1963–1969) a Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze (1969–1974). Působil jako pedagog na plzeňské konzervatoři (1975–1985) a Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (1990–), jako děkan (2002–2006). Je zakladatelem a uměleckým šéfem souboru Barock Jazz Quintet (1975–) a členem Českého dechového tria (1982–). Vystupoval na festivalech v Praze, Berlíně, Bostonu, Pori, Budapešti, Bruselu, Vídni, Sofii ad. Byl dlouholetým předsedou Asociace hudebních umělců a vědců a stojí v čele komisí mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga. Získal několik ocenění, např. Grammy classic (1991), Zlatý štít Pantonu (1989), titul Muž roku Amerického biografického institutu (1998), Desku roku ve Velké Británii (2005) ad.
 
13. 10. Staša Eduard 25. výročí úmrtí
 * 19. 9. 1917 Zlín
† 13. 10. 1998 Zlín
 
Architekt, publicista. Absolvoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Působil jako vedoucí urbanistického ateliéru Stavoprojektu ve Zlíně. Zabýval se dějinami Zlína a jeho architekturou. Jeho studie vycházely v časopisech Architekt, Tep, Naše pravda, Zlínské noviny aj. Projektoval rekonstrukci Domu umění, navrhl parčík a kašnu na náměstí Míru.
 
15. 10. Král Vladimír 45. výročí úmrtí
 * 16. 1. 1904 Praha
† 15. 10. 1978 Zlín
 
Lékař – gynekolog. Působil v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kam ho přivedl Bohuslav Albert. Stál u zrodu porodnicko-gynekologického oddělení, kde působil jako primář (1935–1970). Měl velkou zásluhu na vybudování nové porodnice (1940). Založil školu porodních asistentek. Působil jako krajský odborník.
 
15. 10. Zavrtálek Jan 15. výročí úmrtí
 * 27. 3. 1921 Kostelec (u Zlína)
† 15. 10. 2008 Zlín
 
Lesník, lesnický úředník. Lesnickou praxi při studiu vykonal na Lesní správě Zlín u firmy Baťa. Pracoval v lesních správách v Javorníku, na Šumavě a v Lukově. Je autorem publikace Mlýny v povodí Januštice (2011).
 
16. 10. Sitko Jiljí 80. výročí narození
 * 16. 10. 1943 Zlín 
Ornitolog, parazitolog. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1960–1965). Působil na Parazitologickém ústavu Československé akademie věd (1965–1969), na katedře Mezinárodního biologického programu při Vysoké škole zemědělské v Brně (1969–1971) a v Ornitologické stanici při Muzeu Komenského v Přerově (od 1971). Zabývá se zejména endoparasity a motolicemi u ptáků. Pod jeho vedením byla v letech 1971–1989 přerovská stanice centrem československé ornitologie, pořádala konference a vydávala jediný ornitologický časopis. Byl členem výboru Československé společnosti ornitologické (1972–1986). Obdržel Cenu města Přerova – Medaili J. A. Komenského (2007).
 
22. 10. Gogela Evžen 55. výročí narození
 * 22. 10. 1968 Zlín 
Prozaik, scenárista, režisér, dramaturg. Působil jako redaktor regionálních novin a regionální televize, programový ředitel Rádia Zlín, majitel reklamní agentury Original Images, programový ředitel Rádia Publikum, kreativní ředitel reklamní agentury Margaret, majitel reklamní a produkční společnosti Český styl, programový ředitel AZ Rádia a programový ředitel internetové televize Stream.cz. Je autorem několika filmových i televizních scénářů, např. filmů Tajemství staré bambitky, Kameňák, seriálu Helena ad. a scenáristou, dramaturgem a pomocným režisérem mnoha televizních pořadů.
 
25. 10. Drofa Miroslav115. výročí narození
 * 25. 10. 1908 Všehrdy u Plzně
† 1. 5. 1984 Zlín
 
Projektant, architekt. Absolvoval Vyšší stavební průmyslovou školu v Plzni (1928). Působil v Baťových závodech jako asistent, kreslič, stavař, rozpočtář a samostatný projektant ve stavebním oddělení (1928–1939) na projektech obchodních domů firmy v Karlových Varech, Praze, Brně a Bratislavě, jako vedoucí návrhového stavebního oddělení (1939–1942) a jako vedoucí oddělení pro bytovou výstavbu (1942–1945), ve Stavosvitu (1945–1952) a v Centroprojektu (1952–1978). Navrhl řadu baťovských rodinných domků. Je autorem významných zlínských budov, např. Morýsových domů, věžových domů, polikliniky, Základní školy Dřevnická ad. Měl vliv na rozvoj architektury a urbanismu Zlína v poválečném období.
 
26. 10. Bílek Zdenek100. výročí narození
 * 26. 10. 1923 Lipník (okr. Třebíč)
† 24. 11. 2006 Bratislava (Slovensko)
 
Dirigent (žák Václava Talicha), pedagog. Šéfdirigent zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů v letech 1969-1975. Měl zásluhy o první zájezdy této filharmonie do zahraničí. Od roku 1981 působil v zahraničních angažmá, např. Bagdád, Istambul. Od roku 1989 se věnoval výchově mladých dirigentů na konzervatoři v Bratislavě. V roce 1999 dirigoval ve Zlíně dva varhanní koncerty Friedricha Händla.
 
27. 10. Slavíček Antonín Václav 85. výročí úmrtí
 * 2. 1. 1895 Rozseč, okr. Jihlava
† 27. 10. 1938 Zlín
 
Grafik, malíř, autor exlibris, ilustrátor. Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Během první světové války bojoval na ruské frontě, kde byl zajat. Ilustroval knihy z edice Dobré dílo a mnohé další. Byl autorem řady exlibris, např. pro Jakuba Demla, pohlednic a jiných užitých grafik. Byl členem Výtvarného odboru Umělecké besedy a Sdružení výtvarníků v Praze.
 
27. 10. Wichterle Otto110. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 27. 10. 1913 Prostějov
† 18. 8. 1998 Stražisko
 
Vědec, chemik, vynálezce, spisovatel. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství (1931–1936). Působil na Vysoké škole chemicko-technologické (1936–1939, 1945–1958), ve výzkumném ústavu Baťových závodů (1940–1945) a v Ústavu makromolekulární chemie Československé akademie věd (1958–1993), jako ředitel (1958–1968). Ve výzkumném ústavu Baťových závodů vedl skupinu zabývající se výzkumem polyamidů, vypracoval technologii výroby kaprolaktamu a vyvinul silon. Po druhé světové válce pracoval na vývoji materiálu pro oční implantáty, který byl zničen. V 60. letech vyvinul oční kontaktní čočky, které se rozšířily do celého světa. Byl členem mezinárodních společností, držitelem řady zahraničních cen a čestných doktorátů zahraničních univerzit. Byl předsedou Československé akademie věd (1990–1993). V roce 1993 byla jedna z planetek naší sluneční soustavy pojmenována Wichterle.
 
29. 10. Ráček Milan 80. výročí narození
 * 29. 10. 1943 Zlín 
Spisovatel, muzejník. Absolvoval Střední průmyslovou školu leteckou v Uherském Hradišti a muzeologii na Odborné škole muzeologické při Národním muzeu v Praze. Působil na biologické stanici v Meklenbursku. Po emigraci v roce 1968 působil v dolnorakouském muzeu ve Vídni a v St. Pöltenu a jako vedoucí v Galerii moderního umění v St. Pöltenu (2001–2007). Je členem rakouského PEN klubu a sdružení autorů Podium.
 
30. 10. Bánovská Eva 90. výročí narození
 * 30. 10. 1933 Zlín 
Architektka. Absolvovala Státní vysokou školu technickou v Bratislavě u Vladimíra Karfíka. Zabývala se zejména návrhy interiérů. Působila jako vedoucí oddělení interiérů v Centroprojektu Zlín (1959–1989). Navrhla např. interiéry kavárny Vega ve Zlíně (1988), 4. patra Interhotelu Paříž v Praze (1989), Divadélka v klubu ve Zlíně (1991) ad.
 
30. 10. Potěhník Alois125. výročí úmrtí
 * 18. 4. 1829 Bohousov u Žamberku
† 30. 10. 1898 Častolovice
 
Katolický kněz, osvětový pracovník, básník, překladatel. Absolvoval teologii v Olomouci. Působil ve Spytihněvi, Malenovicích, Pohořelicích a Častolovicích. Stál u zrodu řady malenovických spolků, např. čtenářského, hasičsko-sokolského, včelařského ad. Byl členem Matice české, Matice moravské, Matice opavské a Ústřední matice školské. Stýkal se s Františkem Bartošem. Překládal z němčiny. Většina jeho tvorby je určena dětem. Již během života byl jmenován čestným občanem Malenovic.
 
30. 10. Vavruša Radomír 75. výročí narození
 * 30. 10. 1948 Zlín 
Sochař, pedagog. Absolvoval obor sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze (1968–1972). Působil jako pedagog na Vysokém učení technickém v Brně (1995–1997). Zabývá se terakotou, komorní plastikou a prací s papírem a netradičními materiály.
 

Listopad

3. 11. Čajka Luděk 60. výročí narození
 * 3. 11. 1963 Český Těšín
† 14. 2. 1990 Košice (Slovensko)
 
Sportovec – hokejista. Hokejový útočník. Působil v hokejových klubech ve Zlíně (1983–1985, 1987–1990) a Jihlavě (1985–1987). Získal bronzovou medaili na Mistrovství světa ve Vídni (1987). Zemřel na následky tragického zranění při hokejovém utkání v Košicích. Na památku nese jeho jméno zlínský zimní stadion.
 
5. 11. Le Fay Monika 55. výročí narození
 * 5. 11. 1968 Zlín 
Režisérka, spisovatelka. Absolvovala scenáristiku na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od druhé poloviny 80. let se aktivně zapojila do činností zlínského disentu a podepsala Chartu 77. Je režisérkou několika filmů a dokumentů, např. Archa pro Vojtu, Vánoční příběh, 04826 Jirous, několika dílů cyklu Třináctá komnata ad. Režírovala i divadelní představení Mathilda v Divadle Ungelt. Je autorkou několika knih pro děti, cyklu rozhlasových pohádek a životopisné knihy Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska. Publikovala v Mladé frontě Dnes, Lidových novinách, Respektu, BBC ad.
 
6. 11. Stavěl Jan 85. výročí úmrtí
 * 13. 4. 1869 Bílovice
† 6. 11. 1938 Olomouc
 
Církevní hodnostář, spisovatel, publicista, překladatel. Absolvoval Slovanské gymnázium a Teologickou fakultu v Olomouci (1888–). Působil jako kněz v Bravanticích ve Slezsku, v Raškově u Šumperka, Vítkovicích a jako katecheta v Hranicích. V roce 1927 byl jmenován biskupem. V roce 1936 dostal titul monsignore. Byl předsedou spolku sv. Antonína a bl. Jana Sarkandra (1927–). Založil Spolek sv. Josefa pro potřebné a opuštěné děti (1898). Byl zakladatelem a redaktorem časopisu Lidumil (1912–1915). Uděloval svátost křesťanské dospělosti biřmovancům v kostele svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně a vysvětil základní kámen sociálního ústavu milosrdných sester ve Zlíně. V červenci 1932 uložil na Lesním hřbitově ostatky zemřelého Tomáše Bati.
 
9. 11. Novák Ludvík 15. výročí úmrtí
 * 16. 6. 1936 Zlín
† 9. 11. 2008 Zlín
 
Matematik, pedagog. Působil na Ústavu matematiky Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl předsedou zlínské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (1970–2008).
 
9. 11. Staněk Stanislav120. výročí narození
 * 9. 11. 1903 Brno
† 16. 6. 1982 Uherské Hradiště
 
Botanik, florista, konzervátor ochrany přírody, pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Brně. Působil jako učitel v Korytné, Francově Lhotě, Nivnici, Luhačovicích a Bánově a jako vedoucí botanického oddělení Krajského muzea v Gottwaldově (1950–1956). Zabýval se botanickým průzkumem Bílých Karpat. Podal návrh na vznik více než šedesáti chráněných rezervací. Část jeho zápisů z botanických průzkumů, která obsahovala podrobné soupisy druhů, schematické mapy a seznamy parcel, vyšla až po jeho smrti.
 
11. 11. Krejčí Vlasta 75. výročí narození
 * 11. 11. 1948 Zlín 
Publicistka, básnířka, spisovatelka, autorka textů pro Divadlo poezie ve Zlíně i Violu v Praze. Vydala sbírku veršů Říkání do ticha. Autorka písňových textů, spolupracuje s folkovou skupinou. V roce 1987 získala cenu Literárního fóra.
 
12. 11. Čechová Stanislava 85. výročí narození
 * 12. 11. 1938 Zlín 
Knihovnice. Působila jako ředitelka Okresní knihovny ve Zlíně (1987–1998). Zasloužila se o rozvoj knihovnictví ve městě i v regionu. Zabývala se literaturou vztahující se k okolí Zlína. Podílela se na vydání Literárního průvodce okresu Gottwaldov (1989) a Literárního průvodce okresem Zlín (1994, 1998). Je autorkou bibliografického soupisu památek a literatury okresu Zlín. Za celoživotní práci v knihovnictví obdržela v roce 2008 medaili Z. V. Tobolky.
 
17. 11. Pavelková Drahomíra 60. výročí narození
 * 17. 11. 1963 Martin (Slovensko) 
Ekonomka, pedagožka. Absolvovala Chemickotechnologickou fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě (1982–1987), Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně a Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci. V roce 2010 obdržela titul profesorka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Působila na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě (1988–1992), na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1992–2000) a Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2001–), jako děkanka (2008–2015), jako prorektorka pro tvůrčí činnost (2004–2007) a pro pedagogickou činnost (2016–2017) a jako ředitelka Ústavu financí a účetnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2004–2013, 2016–). Zabývá se zejména financemi a výkonností podniků a klastrů. Je členkou řady vědeckých, oborových a redakčních rad, České asociace pro finanční řízení, Akademického sněmu Akademie věd České republiky a hodnotící komise Národního akreditačního úřadu.
 
17. 11. Zelina Ladislav 10. výročí úmrtí
 * 25. 11. 1922 Machová
† 17. 11. 2013 Vyškov
 
Pedagog, publicista. Působil jako pedagog v Mysločovicích, Lechoticích, Velkých Karlovicích ad. Byl vedoucím kabinetu Pedagogického ústavu ve Zlíně (1959–1961), poté učitelem i ředitelem na Mladcové (1931–1963) a ředitelem Základní školy Zlín-Louky (1963–1968). V letech 1968–1988 působil jako vedoucí katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem či spoluautorem řady učebnic, článků ve sbornících a časopisech. Zabýval se významnými osobnostmi a dějinami regionu.
 
19. 11. Zábranský František 80. výročí narození
 * 19. 11. 1943 Uherský Ostroh 
Lékař – gynekolog. Působil v Krajské nemocnici Tomáše Bati na gynekologicko-porodnickém oddělení (1970–), jako primář (1987–2006). Za jeho vedení se začaly provádět laparoskopické výkony, byla postavena nová budova porodnice s přístavbou operačních sálů. Zabýval se zejména porodnickými operacemi, např. tzv. extraperitoneálním císařským řezem. Nějakou dobu působil i v Tunisku. Byl zakládajícím členem a prvním předsedou endoskopické sekce České gynekologické a porodnické společnosti. Byl zvolen Osobností roku 2016 ve Zlínském kraji.
 
23. 11. Stuchlíková Jarka 85. výročí narození
 * 23. 11. 1938 Zlín 
Antropoložka, etnografka, překladatelka, publicistka. V roce 1969 emigrovala do Chile a posléze do Severního Irska. Absolvovala sociální antropologii v Chile a lingvistiku v Severním Irsku. Nyní žije v České republice. Je autorkou knihy Indiáni, politici, plukovníci, která popisuje život české rodiny v Chile mezi lety 1969–1973. Překládá ze španělštiny a angličtiny, přeložila např. romány Álvara Vargase Llosy, Agathy Christie nebo Johna Boyna.
 
26. 11. Arambasic-Baťová Ludmila100. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 26. 11. 1923 Zlín
† 4. 7. 1998 Brazílie
 
Malířka, dcera Jana Antonína Bati. Studovala ve Zlíně, ve Vídni a v Anglii. V roce 1941 odešla s rodiči do brazilského exilu. Celý život bojovala za rehabilitaci svého otce. Její obsáhlý archiv posloužil jako pramen informací pro knihu Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše.
 
26. 11. Regal Jan 85. výročí narození
 * 26. 11. 1938 Zlín 
Umělecký fotograf. Je autorem řady propagačních fotografií, kalendářů a divadelních fotografií. Vystavuje doma i v zahraničí, např. v Berlíně, Moskvě, Kolíně nad Rýnem. Byl dlouholetým spolupracovníkem Městského divadla Zlín (1966–1999).
 
27. 11. Hofman Karel 25. výročí úmrtí
 * 14. 9. 1906 Jablůnka
† 27. 11. 1998 Valašské Meziříčí
 
Malíř, grafik, pedagog. Vyučil se malířem porcelánu (1922). Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (1927–1933) a Školu krásných umění v Římě (1933–1935). Působil jako pedagog ve Škole umění ve Zlíně (1939–1952) a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Koncem 50. let přesídlil natrvalo na Soláň. Silným inspiračním prvkem mu byla valašská krajina. Je autorem řady olejů, akvarelů, litografií a pastelů s náměty krajinářskými a figurálními. Byl jmenován zasloužilým umělcem (1976) a národním umělcem (1985).
 
27. 11. Živný Karel 50. výročí úmrtí
 * 25. 11. 1899 Plzeň
† 27. 11. 1973 Zlín
 
Malíř, grafik, ilustrátor, publicista. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Působil v Baťových závodech jako redakční malíř a posléze jako korektor. Podnikl studijní cesty po Řecku, Itálii, Francii, Belgii, Africe, Korsice, Holandsku, Dalmácii a Německu. Zabýval se olejomalbou, zejména krajinami Valašska a Zlínska.
 
29. 11. Vančík František 95. výročí narození
 * 29. 11. 1928 Zlín-Malenovice
† 20. 4. 1976 Praha
 
Etnograf, hudebník. Absolvoval národopis a hudební vědu na Univerzitě Karlově v Praze. Hrál na housle, klavír, varhany a cimbál. Působil v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Zabýval se zejména lidovými výročními obyčeji a zvyky na vesnici, ale i v městském prostředí. Byl prvním cimbalistou Valašského krúžku z Malenovic.
 
30. 11. Honsa Jan 80. výročí narození
45. výročí úmrtí
 * 30. 11. 1943
† 28. 7. 1978 Zlín
 
Herec. Působil v Městském divadle Zlín (1972–1978). V tomto období hrál např. v hrách W. Shakespeara, A. P. Čechova, B. Brechta, V. K. Klicpery. Jeho poslední role byla Val Xavier ve hře Tennessee Williamse Sestup Orfeův. Tragicky zemřel v roce 1978.
 
30. 11. Květoň František 70. výročí narození
 * 30. 11. 1953 Zlín 
Malíř, grafik. Absolvoval obor propagační grafika a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1970–1974) a studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou z politických důvodů nedokončil. Působil v reklamním ateliéru Restaurací a jídelen Gottwaldov (1975–1977) a v propagačním a tiskovém oddělení letecké továrny Moravan Otrokovice (1977–2009), kde vytvářel grafické návrhy reklamních tiskovin, barevný design vyráběných letounů značky ZLIN a po výtvarné stránce prezentaci firmy. Je autorem řady firemních značek a grafických úprav tiskovin, několika plastik a obrazů do architektury. Je kmenovým autorem Art Gallery v Luhačovicích a Galerie pod Radnicí ve Zlíně. Je členem Unie výtvarných umělců České republiky a Sdružení výtvarných umělců moravských se sídlem v Hodoníně.
 

Prosinec

2. 12. Hájek Miloslav100. výročí narození
 * 2. 12. 1923 Brno
† 7. 10. 1995 Zlín
 
Teolog, duchovní, překladatel. Absolvoval teologii na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze (1945–1949). Působil jako vikář (1949–1951), později jako farář ve Veselí u Jimramova (1951–1966) a ve Zlíně (1965–1977). Na 20. synodu Českobratrské církve evangelické byl zvolen synoidním seniorem (1977–1987). Po roce 1990 přednášel katechezi a církevní hudbu na Konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži. Je autorem řady teologických prací a článků. Pracoval na ekumenickém překladu Nového zákona.
 
3. 12. Morýs Vilém 75. výročí úmrtí
 * 27. 4. 1904 Vítkovice u Ostravy
† 3. 12. 1948 (dopravní nehoda)
 
Předseda Národního výboru. V čele Velkého Zlína stál v letech 1945–1948. Za jeho působení se opět začaly stavět byty, např. v nové čtvrti Obeciny (1946), budoval se přívod pitné vody z Tlumačova, byly zřízeny dvě nové profesionální scény – Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících. Zahynul tragicky při autonehodě na služební cestě do Brna. Jeho působení v čele města dodnes připomínají Morýsovy domy (1949–1950).
 
3. 12. Václavek Matouš115. výročí úmrtí
 * 29. 9. 1842 Malá Lhotka (nyní Zlín-Lhotka)
† 3. 12. 1908 Vsetín
 
Národopisec, sběratel moravských pohádek a povídek, pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako soukromý učitel ve Zlíně, správce soukromé školy ve Vsetíně a posléze obecné školy, která vznikla sloučením této školy s dalšími vsetínskými církevními školami, školní inspektor ve Vsetíně a ředitel chlapecké hlavní školy. Zabýval se historií, zeměpisem a lidovou kulturou Vsetínska. Byl činný v kulturním a společenském životě, organizoval národopisnou výstavu, zasadil se o postavení školy ve Vsetíně apod. Přispíval hesly do Ottova slovníku naučného, Bartošovy Dialektologie moravské ad. Publikoval v Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního, Českém lidu, Časopisu Matice moravské aj. Byl členem několika vědeckých společností.
 
4. 12. Bobák František 15. výročí úmrtí
 * 3. 2. 1926 Zlín
† 4. 12. 2008 Zlín
 
Publicista, pedagog. Absolvoval Baťovu školu práce, obchodní akademii a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako pedagog na Obchodní akademii a Střední průmyslové škole kožařské ve Zlíně. V době komunistického režimu nemohl dlouhodobě pracovat ve školství. Byl jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra ve Zlíně. Publikoval v regionálním tisku a spolupracoval s rozhlasem. Je nositelem Ceny města Zlína (1994).
 
7. 12. Pavlištík Karel 5. výročí úmrtí
 * 12. 3. 1931 Uherský Brod
† 7. 12. 2018 Zlín
 
Etnograf, folklorista. Absolvoval etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1956–1960). Působil v Armádním uměleckém souboru (1953–1962) a v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1962–1970), odkud byl v době normalizace vyhozen. Poté byl zaměstnán v JZD Lukov (1971–1989), nejprve jako dělník, posléze v úseku sociálních a kulturních služeb jako vedoucí valašského souboru Kašava. V době normalizace byl nucen publikovat pod jinými jmény. Do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se mohl vrátit až v 90. letech a spolupracoval s ním až do své smrti, vytvořil např. námět a scénář expozice "S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly". Působil jako choreograf souboru Vesna ve Zlíně (1965–1968), umělecký vedoucí Vonice (1967–1974) a jako vedoucí dětského souboru Vonička. Spolupracoval s folklorními soubory Hradišťan, Olšava, Rusava, Světlovan, Rozmarýn ad. Byl programovým tajemníkem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Nositel Ceny města Zlína (1994). V roce 2001 mu byla udělena Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. V roce 2005 získal cenu Pro Amicis Musae za významný, dlouholetý a mimořádný přínos do oblasti kulturního rozvoje regionu.
 
7. 12. Šopík Radoslav 65. výročí narození
 * 7. 12. 1958 Zlín 
Herec. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (1978–1982). Působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1982–1983), Klicperově divadle v Hradci Králové (1983–1985) a v Městském divadle Zlín (1985–). Věnuje se i filmu a televizi, hrál např. v seriálech Četníci z Luhačovic, Četnické humoresky, Okno do hřbitova či ve filmech Lidice, Tchyně a uzený, Lovec a datel ad.
 
8. 12. Navrátilová Anežka 25. výročí úmrtí
 * 1. 10. 1935 Tištín
† 8. 12. 1998 Zlín
 
Režisérka, kostýmní výtvarnice, autorka divadelních adaptací, pedagožka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působila ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, jako odborná referentka v Parku kultury a oddechu Zlín, jako učitelka literárně-dramatického oboru Lidové školy umění ve Zlíně a jako vedoucí Malé scény (1993–1998). Režírovala dětský soubor Malé scény a navrhovala pro něj kostýmy. Je autorkou několika divadelních adaptací. Je nositelkou Ceny města Zlína za práci s dětmi a mládeží v oblasti amatérského divadla (1994).
 
8. 12. Šnábl František 15. výročí úmrtí
 * 20. 10. 1930 Zlín
† 8. 12. 2008 Zlín
 
Herec. Působil v divadlech v Brně, Jihlavě, Hradci Králové a v Městském divadle Zlín, kde ztvárnil téměř sedmdesát rolí. Jako režisér spolupracoval s ochotnickým divadelním souborem Divadlo 6. května z Holešova.
 
9. 12. Dias Pavel 85. výročí narození
 * 9. 12. 1938 Brno
† 19. 4. 2021
 
Fotograf, pedagog. Absolvoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (1958–1964). V roce 1956 absolvoval praxi ve filmových ateliérech na Kudlově, kde spolupracoval při fotografování filmu Vynález zkázy a seznámil se s tvorbou Alexandra Hackenschmieda. Od roku 1959 spolupracoval s časopisem Mladý svět a dalšími periodiky. Působil jako pedagog na Vyšší filmové škole Zlín (1999–2000), Technologické fakultě ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1997–1998), kde vybudoval Ateliér reklamní fotografie, na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1989–2009), Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–2009) a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2005–2018). Podílel se na otevření Kabinetu Alexandra Hackenschmieda v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2000, jehož činnost oficiálně zahájil.
 
10. 12. Krutil Inocenc115. výročí narození
 * 10. 12. 1908 Bílavsko
† 26. 11. 2001 Zlín
 
Ekonom, pracovník firmy Baťa, spisovatel. Absolvoval Vysokou školu obchodní v Praze. U firmy Baťa působil od roku 1933, nejprve ve Zlíně, posléze na Gibraltaru, v severní Africe, Holandsku a Anglii. Po válce se vrátil k firmě Baťa a zasloužil se o obnovení exportu jako ředitel Exica. Poznatky ze svého působení u tohoto podniku zpracoval v knize Nevšední osudy Baťova exportéra (1995). V 50. letech byl obviněn z protistátní činnosti a dva roky vězněn (1952–1954). Je rovněž autorem překladového slovníku gumárenského a plastikářského názvosloví.
 
12. 12. Sedlák Jiří 10. výročí úmrtí
 * 16. 4. 1924 Brno
† 12. 12. 2013 Brno
 
Filozof, etik, spisovatel, pedagog. Absolvoval reálné gymnázium ve Zlíně a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1945–1948). Byl totálně nasazen v gumárnách a strojírnách Baťových závodů ve Zlíně (1943). Působil na reálném gymnáziu v Brně (1948–1949), na Vysokém učení technickém v Brně a Vojenské technické akademii v Brně (1951–1969), ve Státní pedagogické knihovně v Brně (1969–1986) a na Masarykově univerzitě v Brně (1990–1995). Kvůli svým aktivitám v roce 1968 byl perzekvován a vězněn, po roce 1989 byl rehabilitován. Zabýval se zejména etikou obecnou, sociální, profesní a dějinami etiky.
 
12. 12. Solar Jiří125. výročí narození
 * 12. 12. 1898 Milevsko
† 24. 10. 1981 Praha
 
Básník, spisovatel, reklamní agent. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Působil jako reklamní pracovník firmy Sigmund v Lutíně (1923–1928) a reklamní agent Baťových závodů ve Zlíně (–1948). Zabýval se reklamními slogany. Založil a vedl časopis Voda nad zlato. Rodným jménem Josef Slabý, v roce 1931 se přejmenoval na Josefa Solara. Používal pseudonymy Jiří Solar a Jiří Jordan.
 
13. 12. Bartoš Antonín 25. výročí úmrtí
 * 12. 10. 1910 Lanžhot
† 13. 12. 1998 New York (USA)
 
Voják, parašutista. V roce 1942 byl velitelem paraskupiny Clay-Eva. Za tuto odbojovou činnost mu byl udělen britský Military Cross (Vojenský kříž), nejvyšší britské vyznamenání, které je možno udělit cizinci. V roce 1946 byl zvolen do parlamentu za Národně socialistickou mládež za Zlínský kraj. Po únoru 1948 byl zatčen, avšak z vězení se mu podařilo uprchnout a emigroval s rodinou do Francie. Od roku 1952 žil v USA.
 
15. 12. Kubeša Arnošt 30. výročí úmrtí
 * 26. 1. 1905 Vidče
† 15. 12. 1993 Valašské Meziříčí
 
Folklorista, etnograf, pedagog. Vystudoval zeměpis a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1923–1928) a absolvoval rigorózní zkoušku z národopisu a archeologie na Univerzitě Karlově v Praze (1952). Působil jako pedagog v Kunovicích, Praze, Hranicích, Banské Bystrici, Košicích, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Vysokém Mýtě a Nové Pace, jako etnograf v pobočce v Rožnově pod Radhoštěm Krajského muzea v Gottwaldově (1953–1960), jako správce muzea v Rožnově pod Radhoštěm (1956–1961) a jako ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1961–1965). Zabýval se zbojnictvím a sběrem lidových písní, zejména na Valašsku. Jako odborný poradce spolupracoval na filmech a televizních pořadech, např. Advent a Úsměvy Valašského Slavína. Stál u založení Valašského krúžku a dalších krúžků v různých valašských městech a obcích.
 
15. 12. Landsfeld Antonín170. výročí narození
 * 15. 12. 1853 Zlín-Malenovice
† 2. 11. 1940 Zlín-Malenovice
 
Pedagog, kulturní pracovník. Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci (1867–1875) a dějepis, zeměpis, češtinu a němčinu na univerzitách v Praze a ve Vídni. Působil jako pedagog na vyšší reálce v Opavě, v Karviné, na německém gymnáziu a německém učitelském ústavu v Českém Těšíně (1883–1909), jako ředitel českého reálného gymnázia v Orlové (1909–1918), jako okresní inspektor pro české obecné a měšťanské školy okresu Fryštát a Těšín (1910–1915). Stál u zrodu Matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské (1898). Byl činný v kulturním životě Těšínska a komunální politice Českého Těšína. Vedl českou část kroniky města Český Těšín.
 
17. 12. Mikeska Jan 75. výročí narození
 * 17. 12. 1948 Zlín 
Vědecký pracovník, publicista, manažer. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, Univerzitu Karlovu v Praze a farmaceutický kurz v italské Perugii (1991–1992). Působil ve firmě Infusia. Zabývá se fyziologií, farmakologií, toxikologií, regionální historií, genealogií a historií emigrace Valachů do Texasu. Byl členem redakční rady časopisu Region Podřevnicko.
 
18. 12. Škapa František110. výročí narození
 * 18. 12. 1913 Morávka
† 19. 9. 1985 Zlín
 
Režisér, kameraman, pedagog. Působil jako pedagog na Masarykově pokusné škole měšťanské (1935–1945) a ve Filmových ateliérech Zlín (1945–). Ve zlínských ateliérech se věnoval výrobě školních filmů a přednáškové činnosti o školních filmech. Získal čestné uznání za film Děti a noty na filmovém festivalu pro děti a mládež (1962).
 
21. 12. Mička Jan 75. výročí narození
 * 21. 12. 1948 Hroznová Lhota, Česko 
Choreograf, zpěvák, tanečník. Absolvoval obor teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1985–1991). Působil jako strojař v Barum Otrokovice (1969–1982), odborný referent v Domě kultury Svit Zlín (1982–1990), jako ředitel (1988–1990). Byl uměleckým vedoucím Slováckého souboru Vonica (1975–1994). Je spoluzakladatelem mezinárodního festivalu FEDO (1982) a zakladatelem festivalu Zlínské besedování (1995), do roku 2005 jako jeho dramaturg. Zabývá se restaurováním historických zvukových a vizuálních záznamů lidových tanců a písní a organizuje výukové semináře tanců z moravskoslovenského pomezí.
 
21. 12. Mikulaštík Tomáš 75. výročí narození
 * 21. 12. 1948 Vizovice 
Historik umění, pedagog. Absolvoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil v Oblastní galerii výtvarného umění ve Zlíně, jako ředitel Okresního muzea Vsetín (1993–1997), jako pedagog katedry designu ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Zabývá se výtvarným uměním regionu. Publikuje v řadě periodik, např. ZVUK Zlínského kraje, Zlínské noviny, Mladá fronta DNES, Podřevnicko: kronika okresu Zlín, Valašsko: vlastivědná revue ad.
 
21. 12. Tarkó Helena Marie 75. výročí narození
 * 21. 12. 1948 Zlín 
Básnířka, spisovatelka, pedagožka, muzikoložka, tlumočnice, překladatelka, diplomatka, politička. Absolvovala gymnázium v Přerově, Pedagogickou fakultu v Ostravě a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Část svého života prožila v cizině, po návratu v roce 1984 působila v Divadle S. K. Neumanna v Praze a jako externí pracovnice časopisů Mladá Fronta a Tvorba. Vydala několik básnických sbírek, novel a povídek.
 
24. 12. Foltýnová Milena 30. výročí úmrtí
 * 14. 5. 1950 Litvínov
† 24. 12. 1993 Vídeň (Rakousko)
 
Sportovkyně – házenkářka. Získala ocenění házenkářka roku (1974, 1975, 1977, 1978, 1979), nejlepší prvoligová střelkyně (1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980). S družstvem Zlína získala dva mistrovské tituly (1974, 1977). Startovala na olympijských hrách (1980, 1984) a na mistrovstvích světa (1973, 1975, 1978), na nichž nastřílela rekordních 616 branek. V roce 1981 emigrovala do Rakouska, které reprezentovala na Letních olympijských hrách 1984 v Los Angeles. Na její počest byl v roce 1995 uspořádán ve Zlíně první ročník Memoriálu Mileny Foltýnové (později Barum Continental Cup).
 
25. 12. Matějka Milan 80. výročí narození
 * 25. 12. 1943 Zlín
† 21. 1. 2012
 
Básník, textař. Byl spoluzakladatelem Divadla hudby a poezie ve Zlíně. Byl autorem sbírku veršů Lásky mužů. Básně publikoval i v časopisech. Působil jako textař ve skupině Albatros a ve skupině Fleret (1982–2012). Získal několik ocenění.
 
28. 12. Stuchlík Jaroslav 90. výročí narození
 * 28. 12. 1933
† 14. 1. 2014
 
Sportovec – hokejista, hokejový trenér. Hokejový útočník. Působil jako hráč v Domě armády Olomouc, Tatranu Uherský Ostroh a v TJ Gottwaldov (1958–1966), jako trenér v TJ Gottwaldov (1972–1977, 1988–1989) a LKS Lodž (1978–1981) a v ZPS v Malenovicích jako technolog. Pod jeho vedením mužstvo TJ Gottwaldov postoupilo do nejvyšší soutěže (1976). Byl uveden do Síně slávy zlínského hokeje (2004).
 
29. 12. Hradil Jaromír 55. výročí úmrtí
 * 7. 9. 1882 Zlín
† 29. 12. 1968 Zlín
 
Pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži (1901). Působil jako učitel ve Zlíně, Uherském Ostrohu, Starém Městě (1901–1915), jako účetní ve zlínské městské spořitelně (1915–1919), jako ředitel měšťanské školy v Holíči, jako administrativní inspektor v Bratislavě a župní inspektor v Košicích. Poté, co bylo v Baťových závodech zavedeno systematické vzdělávání (Baťova škola práce), stal se správcem internátu Mladých mužů a posléze zodpovídal za celé závodní školství (1927–1942).
 
Baťa Hynek125. výročí narození
55. výročí úmrtí
 * 1898 Kroměříž
† 1. 4. 1968
 
Ředitel Baťových závodů. V Baťových závodech začínal jako praktikant ve spodkové dílně (1912–1914), posléze se zabýval kalkulací a přidělováním výroby (1914–1916) a plánováním v nově vznikajících koželužnách (1916). Po návratu z války působil jako mistr v koželužnách (1918–1922). V roce 1922 odešel na zkušenou do zahraničních koželužských provozů (např. v Newarku v USA). Posléze převzal vedení zlínských koželužen a vedení závodu v Třebíči. Pod jeho vedením byly koželužny a pomocné závody přestěhovány do Otrokovic. V roce 1939 patřil ke skupině osobností řídících Baťovy závody. Po válce byl propuštěn (1946) a odešel do exilu (1948), kde pokračoval v práci pro firmu a zřizoval nové firemní koželužny (např. ve francouzském Hellocourtu).
 
Čermák Jaroslav 75. výročí narození
 * 1948  
Výtvarník a scénograf. Působil jako jevištní technik, strojník, umělecký malíř, scénograf a šéf výpravy v Městském divadle Zlín (1967–2008). Jako scénograf je podepsán pod téměř šedesáti inscenacemi, např. Poprask na laguně, Malované na skle, Marie Stuartovna, Král Lear, Hello, Dolly! ad. Jako výtvarník spolupracuje s řadou divadel, např. s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě, Divadlem na Fidlovačce, Národním divadlem v Brně, Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, Horáckým divadlem v Jihlavě ad. V roce 1989 byl jednou z nejvýraznějších osobností revolučního dění na Zlínsku.
 
Gajdík Robert100. výročí narození
 * 1923 Zlín
† 14. 1. 1942 Kosovo
 
Odbojář. Od šestnácti let žil v Makedonii, kde byl jeho otec zaměstnancem podniku provozujícího Československem vybudovanou vodní elektrárnu. Po okupaci Makedonie se aktivně zapojil do odboje. V listopadu 1941 byl zatčen gestapem, ale podařilo se mu uprchnout a přidal se k partyzánskému oddílu Zenel Hajdini působícímu na území dnešního Kosova. Na počátku roku 1942 byl zajat a veřejně popraven. V Makedonii se těší pověsti národního hrdiny.
 
Glogar Alois 5. výročí úmrtí
 * 31. 8. 1932
† 2018
 
Ekonom, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil v Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů, v Pedagogickém institutu, na katedře filozofie Vysokého učení technického v Brně, na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1970–1989) a Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stál u zrodu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byl jejím prvním děkanem (1995–1997). Zabýval se teorií a řízením praxe, výzkumem řízení technického rozvoje. V roce 2007 mu byla udělena Cena rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za mimořádné zásluhy o založení a rozvoj Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.
 
Rathauzský Alfréd 15. výročí úmrtí
 * 22. 5. 1917 Brno
† 2008
 
Lékař – chirurg. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1936–1939, 1945–1947). Během druhé světové války působil v Baťových závodech jako prodavač a pedikér, korespondent a vedoucí prodejny obuvi. Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně na chirurgickém oddělení (1947–1953) a od roku 1953 v Závodním ústavu národního zdraví (později nemocnice Atlas). Jeho zásluhou byla v Závodním ústavu národního zdraví založena lůžková část chirurgického, interního a gynekologického oddělení, při operacích se přestala používat lumbální anestezie a byl pořízen přístroj pro bezpečné napravování zlomenin.
 
Rottal Adam Jáchym315. výročí narození
 * 1708
† 23. 9. 1746 Kvasice
 
Šlechtic, majitel zlínského panství. Byl příslušníkem holešovské větve původně rakouského (štýrského) šlechtického rodu usedlého od 17. století v zemích Koruny české. Byl majitelem panství Napajedla, Kvasice a Zlín (1716–1746).
 
Rozhon František 20. výročí úmrtí
 * 25. 6. 1926 Bystřice pod Hostýnem
† 2003
 
Architekt. Absolvoval odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1941–1944) a architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Působil v Krajském architektonickém ateliéru ve Zlíně, od roku 1956 ve Stavoprojektu ve Zlíně. Je autorem budovy Městského divadla Zlín (spolu s Miroslavem Řepou) a budovy divadla a rozhlasového studia v Hradci Králové (spolu s Miroslavem Řepou a Jiřím Gřegorčíkem). Projektoval také sídliště Trávníky v Otrokovicích, sídliště v Napajedlích a školy ve Zlíně a Starém Městě.
 
Vávra Josef 70. výročí úmrtí
 * 29. 10. 1902 Lhota u Malenovic
† 1953
 
Předseda národního výboru ve Zlíně, učitel. V čele města stál v období 12. 5. 1945 – 19. 6. 1945. Své působení na radnici ukončil podáním demise. Za účast v protikomunistické akci Světlana byl popraven v roce 1953.
 

Poslední změna: 02.01.2023