Elektronické služby knihoven - konference

Videomapping na knihovně, foto Ing. Jiří Mika

Termín pátého ročníku konference: 14.—15. května 2019

Místo konání: Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, budova 15, sál B, mapa

Kromě konferenčních příspěvků se můžete těšit na blok „bleskovek“, prohlídku Zlína a večerní posezení.

Vložné: 250 Kč (bude vybíráno na místě v hotovosti)

Formulář pro přihlášení

Organizační pokyny

Konference se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR, Cosmotron Bohemia, s. r. o. a KP-SYS spol. s r. o.


Program

 • předkonferenční workshop:
  Příprava projektu změny knihovního sofwaru / Mgr. Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok), PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)

 • Proč knihovny potřebují centrální služby knihoven víc než Facebook nebo Twitter? / PhDr. Martin Krčál (Moravská zemská knihovna v Brně)
  • Cílem příspěvku je zamyslet se nad tím, proč moderní knihovny potřebují centrální služby,  jak je mohou využít ve své každodenní praxi a jakou roli budou hrát v budoucnu.
 • Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna / Ing. Libuše Nivnická, Mgr. Gabriela Obstová (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
  • Projekt „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“ byl financován z dotace EU a jeho účelem bylo komplexní řešení modernizace informačního systému v KJM tj., pořízení a vzájemné propojení informačních systémů (knihovnický, ekonomický, elektronická evidence, e-docházka a mzdy, spisová služba a dalších), vytvořit podmínky pro splnění povinností, které jsou v současnosti kladeny na informační systém KJM ze strany zřizovatele, legislativy včetně hledisek kybernetické bezpečnosti a GDPR. Příspěvek se bude zabývat integrací subsystémů (knihovní systém, ekonomický systém (pokladny), spisová služba (upomínky)) a dalších možností integrace pro zkvalitnění služeb čtenářům a zefektivnění pracovních činností knihovníků (efektivní elektronické workflow, elektronické dokumenty a pod.).
 • Systém Kramerius - aktuální vývoj, nové uživatelské rozhraní a zpřístupnění děl nedostupných na trhu / MgA. Michal Indrák, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
  • Příspěvek se bude zabývat aktuálními otázkami rozvoje funkcionality systému Kramerius od jádra celého systému až po nejnovější uživatelské rozhraní. Dále budou prezentovány informace o technickém řešení DNNT pro přístup z knihoven, propojení na Seznam děl nedostupných na trhu, logování, vykazování statistik a další informace k vlastní implementaci celého řešení.
 • Jak na revizi v knihovně / Ing. Petr Štefan (KP-SYS spol. s r.o.)
  • Jakým způsobem a jakými metodami je možné v knihovně provést revizi. Využití různých zařízení pro snímání čárových kódů nebo RFID čipů včetně využití mobilního telefonu.
 • 2. ročník akce Týden s EIZ aneb I love e-zdroje / Mgr. Romana Applová (Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci)
  • Celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci. Pilotní ročník se uskutečnil v roce 2018 na začátku letního semestru během Akademického týdne UP. Druhý ročník probíhal v termínu 25. 2. až 1. 3. 2019. Zájemci se mohli celý týden zastavit u speciálně vytvořeného infopultu v Ústřední knihovně ve Zbrojnici, který v přízemí fungoval denně od 10 do 15 hodin. U něj byl představován nový portál elektronických informačních zdrojů a možnosti, které studenti a zaměstnanci UP mají. Kromě informací o databázích nebo o seminářích informačního vzdělávání, byl k dispozici také tablet. Na něm si účastníci rovnou mohli databáze prohlédnout a vyzkoušet vyhledávání podle oboru, který studují. Knihovnice jim také zodpověděly jejich dotazy ohledně připojení z domova nebo k citování. Akce probíhala paralelně také na šesti pobočkách Knihovny UP na jednotlivých fakultách, kde informovali svoje uživatele podobným způsobem. Všichni zapojení knihovníci nosili celý týden i jednotná trička I love e-zdroje. Ohlas byl zaznamenán také na sociálních sítích – na Instagramu, Facebooku a webu Knihovny i Univerzity Palackého. V příspěvku kromě představení této aktivity, půjde o krátké vyhodnocení a porovnání obou ročníků.
 • Co přinese čtenářům knihoven nový zákon o přístupnosti? / Mgr. Radek Pavlíček
  • Návrh zákona upravující přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru byl 20 3. schválen Senátem Parlamentu ČR. Společně se podíváme na to, jaké konkrétní změny přináší v praktické rovině a co bude třeba dělat pro to, aby weby a mobilní aplikace knihoven vyhovovaly jeho požadavkům.
 • Jak dobře upéct propagaci e-zdrojů (zkušenosti z knihovny FSS MU) / Bc. David Humpolík, Mgr. Aneta Pilátová (Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita)
  • Konferenční příspěvek mapuje proces implementace marketingové strategie propagace e-zdrojů s důrazem na využití sociální sítě Facebook v prostředí vysokoškolské knihovny. Strategie, která zahrnuje jak offline, tak online nástroje, bude prezentována knihovníky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Posluchačům předají své osobní zkušenosti, jasná čísla a inspiraci.
 • Kde jsou hranice on-line katalogu? / Jana Šubová (Cosmotron Bohemia, s. r. o.)
  • On-line katalog je nevyhnutelnou součástí každého knihovnicko-informačního systému. V souvislosti s ním se často používají přívlastky s označením generace, novosti, pokroku, což jsou velmi těžce vyložitelné, porovnávatelné či měřitelné termíny.
 • Zkušenosti se zaváděním AKS Koha do neautomatizovaných knihoven regionu Kladno / Zuzana Kantová (Státní věděcká knihovna Kladno)
  • Příspěvek seznámí účastníky se zkušenostmi s přechodem ze systému ARL na systém Koha na pracovišti KKC regionu Kladno. Zmíněny budou úpravy AKS Koha pro práci s výměnnými soubory knih. Představíme naše postupy s přípravou obecní knihovny na zavedení AKS Koha, zkušenosti se školením knihovníků na práci s vytvářením knižního katalogu, práce s výpůjčním protokolem, práce s nástrojem pro spravování MVS dokumentů a propagace on-line katalogu uživatelům obecní knihovny.
 • LibTube aneb Videa do knihoven / Vojtěch Hamerský
  • Chcete rozšířit svoji nabídku služeb? Jít svým čtenářům naproti? Založením video kanálu se knihovnám otevírají dveře k dosud nepoznaným cestičkám, jak propagovat své služby. Jak taková videa tvořit a co přesně by měla obsahovat – to je oříšek, který je třeba rozlousknout. Uvidíte, jak a proč jsou knižní videa tolik populární a co můžete jako knihovna svým čtenářům ve svých videích nabídnout.
 • Programování pro děti Coder Dojo VKOL / Ing. Dana Calábková (Vědecká knihovna v Olomouci)
  • Europoslanec Luděk Niedermayerpřivedl do Česka celosvětové hnutí bezplatných klubů programování, tzv. CoderDojo. Cílem je propojit lidi, kteří už programovat umí s těmi, kteří se to teprve naučit chtějí. A to nejen v České republice, ale po celém světě. Lekce jsou pro mladé lidi vždy zdarma a fungují na základě dobrovolnické práce tzv. šampionů, kteří zabezpečují organizaci (včetně oslovení uchazečů) a mentorů, kteří mají technické schopnosti a učí děti programovat. Svůj CoderDojo klub si může založit úplně každý. Příspěvek přiblíží zkušenosti s fungováním klubu ve Vědecké knihovně v Olomouci.
 • Odporúčania pre kominkáciu knižníc na sociálnych sieťach / Mgr. Milan Regec (Univerzita Komenského Bratislava)
  • Komunikácia knižníc na sociálnych sieťach si v prvom rade vyžaduje nastavenie vhodnej personálnej, obsahovej a publikačnej stratégie, pričom je dôležité tento online digitálny priestor prepájať s fyzickým. Text sa zameriava na techniky efektívneho publikovania bez používania sponzorovaných príspevkov. Opísané sú, na príkladoch z knižníc založené, odporúčania pre budovanie si charakteru a identity, spôsoby komunikácie, význam kurátorstva a ambasádorov, ako aj nové nástroje sociálnych sietí pre interakciu s používateľmi.
 • 20 let Bibliowebu: jak na tom jsme? / Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
  • Příspěvek se ohlédne za dvacetiletým trváním soutěže Biblioweb a pokusí se přehlédnout vývoj knihovních webů. Zamyslí se také nad vývojovými trendy.

Program bude průběžně doplňován.


Organizační pokyny

Ubytování (zajišťují si účastníci sami):

Možnosti včetně orientačních cen:

Hotel Ondráš

Kvítková 4323, 76001 Zlín

tel.:577210178, recepce [at] ondras.zlin.cz

 • Jednolůžkový pokoj – 1100 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 1400 Kč

Hotel Saloon

Tyršovo nábřeží 487

telefon: 577 213 571, hotelsaloon [at] hotelsaloon.cz

 • Jednolůžkový pokoj – 990 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 1230 Kč

VŠ kolej Univerzity Tomáše Bati

nám. T.G.Masaryka 3050

tel. 576 036 118, koleje-u7 [at] utb.cz

 • Jednolůžkový pokoj – 480 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – od 290 Kč

Stravování: individuálně, na konferenci bude zajištěno občerstvení

Doprava do místa konání semináře:

 • vlakového nádraží Otrokovice
  • vlakem – místní lokálkou na vlakové nádraží Zlín střed (platí jízdenka na vlak, pokud je zakoupena do stanice Zlín střed nebo jízdenka MHD na 30 min., aktuálně za 15 Kč) knihovna se nachází přímo u vlakového/autobusového nádraží Zlín.
  • trolejbusem č. 2 nebo č. 6 (jízdenku na 30 min. zakoupíte v automatu na zastávce MHD za 15 Kč), vystoupit na zastávce Náměstí Práce a odtud pěšky podchodem dolů 5 minut vycházkovým tempem.
 • z vlakového nádraží Zlín-střed a z autobusového nádraží
 • Knihovna se nachází přímo u vlakového/autobusovéhl nádraží Zlín. Viz mapa

Jízdní řády MHD Zlín


Archiv

ESK IV. (16.-17. května 2017)

ESK III. (12.-13. května 2015)

ESK II. (24.-25. dubna 2012)

ESK I. (5.-6. května 2009)

Poslední změna: 22.03.2019