Standard veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS)

Standard pro dobrou knihovnu je aktuálně vymezen v metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR z roku 2019 a má úlohu doporučovací pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi a kraji na území ČR.

Hlavním cílem standardu VKIS je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS jejich uživatelům. Pro účely vyhodnocení standardu VKIS Krajská knihovna Františka Bartoše využívá statistická data o činnosti veřejných knihoven Zlínského kraje.

Standard pro dobrou knihovnu – výběr hlavních bodů a doporučení pro knihovny 2020 (ke stažení)


Vyhodnocení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb ve Zlínském kraji za rok:


Dokumenty týkající se měření výkonu a kvality v knihovnách (na webu Národní knihovny ČR)


Poslední změna: 03.05.2022