Knihařské služby

Tisk a kopírování tiskopisů pro knihovny Zlínského kraje v rámci zajištění regionálních funkcí knihoven

 

Ceník knihařských prací a materiálu platné od 1. 1. 2022 pro knihovny ve Zlínském kraji v rámci zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji evidované v evidenci MK ČR

Na základě Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace lze v rámci hlavní činnosti v případě volné kapacity poskytovat knihařské služby a reprografické služby (tisk a kopírování knihovnických tiskopisů a formulářů) v rámci zajištění regionálních funkcí knihoven knihovnám ve Zlínském kraji, které jsou evidovány v evidenci Ministerstva kultury ČR, za úhradu skutečně vynaložených nákladů

Na základě kalkulace knihařských prací a materiálu stanovuje KKFBZ ceny s účinností

od 1. 1. 2022 takto:

Tiskopisy                                                                                  
Cena
za 1 ks
Tisk přihlášek čtenáře do 15 let                                             1,80 Kč
Tisk přihlášek pro dospělé čtenáře                                                1,80 Kč
Tisk knižních lístků oboustranný A7                                        1,80 Kč
Tisk upomínek A6 oboustranný                                             1,80 Kč
Tisk a bigování čtenářských průkazů A6 oboustr.       2,00 Kč
Knižní sáčky s bigováním                                                     5,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázku schvaluje předem vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.

Poslední změna: 28.12.2021