Regionální funkce ve Zlínském kraji

Knihovna je regionálním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínského kraje. Tyto služby zajišťuje především Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.

Na základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny:

Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí
Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (z roku 2019) a Zásadami zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.


Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022

Dne 29. 1. 2018 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022. 


Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji:

2021 | 2020 |20192018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Publikace Knihovny Zlínského kraje: Činnost a výsledky veřejných knihoven:

2021| 2020 | 2019 | 2018 2003-2017| 2016 | 2015 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010 | další

Knihovny Zlínského kraje v letech 2003-2017

Publikace Knihovny Zlínského kraje 2003-2017 shrnuje 15 let fungování veřejných knihoven ve Zlínském kraji v letech 2003–2017. Přináší celkový přehled o činnosti 395 veřejných knihoven s cílem zachytit vývoj základních statistických ukazatelů, zaznamenat zásadní momenty knihovnictví, důležité projekty a počiny.

Stáhnout v PDF


Vzor přihlášek do knihovny pro malé knihovny

Při tisku přihlášky ve formátu PDF zvolit: Velikost - Přizpůsobit

Tisk přihlášek lze objednat v knihařské dílně KKFBZ.


Deník veřejné knihovny na rok 2022

Deník veřejné knihovny na rok 2019 a 2020

Deník veřejné knihovny na rok 2017 a 2018

Deník veřejné knihovny na rok 2015 a 2016


 


Poslední změna: 20.07.2022