Regionální funkce ve Zlínském kraji

Knihovna je centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínského kraje. Tyto služby zajišťuje především Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Na základě smluvního vztahu pověřila KKFBZ výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny:

Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (z roku 2019) a Zásadami zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.


Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v letech 2023–2027

Vize:

Díky výkonu regionálních funkcí mají knihovny Zlínského kraje optimální podmínky pro poskytování svých služeb, využívají moderní a bezbariérové prostory. Pracovníci knihoven jsou kvalifikovaní a pravidelně se vzdělávají. Knihovny neslouží jen jako půjčovny knih, ale fungují také jako místa pro setkávání a kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí.

předešlá Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022. 


Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji:

 

2023 | 2022 | 2021 | 2020 |20192018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Publikace Knihovny Zlínského kraje: Činnost a výsledky veřejných knihoven:

2021| 2020 | 2019 | 2018 2003-20172016 | 2015 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010 | další

Knihovny Zlínského kraje v letech 2003-2017

Publikace Knihovny Zlínského kraje 2003-2017 shrnuje 15 let fungování veřejných knihoven ve Zlínském kraji v letech 2003–2017. Přináší celkový přehled o činnosti 395 veřejných knihoven s cílem zachytit vývoj základních statistických ukazatelů, zaznamenat zásadní momenty knihovnictví, důležité projekty a počiny.

Stáhnout v PDF


Metodické pokyny a materiály

Tvorba a správa webu malých knihoven 2020


Deník veřejné knihovny na rok 2023


Vzor přihlášek do knihovny pro malé knihovny

Při tisku přihlášky ve formátu PDF zvolit: Velikost - Přizpůsobit.

Tisk přihlášek lze objednat v knihařské dílně KKFBZ. 


Výsledky dotazníkových šetření

Výsledky ankety Spokojenost obsluhovaných knihoven s výkonem regionálních funkcí (2010)


Informace o evidenci knihoven od 1. 1. 2008


Poslední změna: 28.02.2024