Regionální funkce ve Zlínském kraji

Knihovna je regionálním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínského kraje. Tyto služby zajišťuje především Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.

Na základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny:

Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí
Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (z roku 2014) a Zásadami zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.


Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022

Dne 29. 1. 2018 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022. 


Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji:

2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Publikace Knihovny Zlínského kraje: Činnost a výsledky veřejných knihoven:

2016 | 2015 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010 | další


Deník veřejné knihovny na rok 2017 a 2018

Deník veřejné knihovny na rok 2015 a 2016


 


Poslední změna: 23.03.2018