Elektronické služby knihoven III

12.05.2015, 10:00 - 13.05.2015, 12:30
Celostátní knihovnická konference Elektronické služby knihoven III (12.-13. 5. 2015 ve Zlíně)
The Library (foto: Amber Case | Flickr.org)

Pořadatelé: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Termín: 12. a 13. května 2015

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 7040, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, sál B (mapa)

Program [PDF verze]

12. května

Videozáznamy jsou ve formátu MPEG4 (*.mp4). Doporučujeme jejich stažení a následné spuštění, přehrát je jako stream nemusí být v některých prohlížečích možné. Při přehrávání je třeba na počítači či reproduktorech zvýšit hlasitost.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK FF UK Praha) 
Symbióza světa technologií a knihoven (video)
Technologické a další související dějinné momenty, které měnily knihovny, a to s důrazem na informační průmysl, počítačový průmysl a telekomunikační sektor. Technologické aspekty, které změnily knihovny a které působí na uživatele. Bariéry mezi knihovnami, uživatelem a technologiemi. Výzvy informační společnosti a role knihoven, která se zdá ve svobodné informační společnosti nezastupitelná, naopak pak zásadně klíčová, a to jako součást znalostní ekonomiky (vyjádření slov Baracka Obamy, amerického prezidenta) a znalostní společnosti. Nástin typologie služeb pod vlivem změn technologií. Quo vadis, knihovno? 
Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
Inventura knihowebů: není důležité zúčastnit se, ale zvítězit (video)
Příspěvek se pokusí shrnout současné trendy tvorby webu a jejich aplikaci (či absenci) ve sféře webových sídel knihoven. Jako příklady dobré praxe poslouží mj. úspěšné weby z letošní soutěže Biblioweb a na konkrétních ukázkách se pokusíme zamyslet nad změnami, které se v online světě odehrávají.
Bc. Vojtěch Vojtíšek (Městská knihovna v Praze)
Tisíc knih by umořilo osla (video)
Inovace služeb knihovny nemusí vždy přicházet jen zevnitř a příležitost ke spolupráci čeká za každým rohem. Kdysi byly knihy tím, čím byla podmíněná existence knihoven - dnes jsou to technologie a lidé, kdo existenci knihovny utvářejí.
Ing. Petr Žabička (Moravská zemská knihovna v Brně)
Centrální portál knihoven – pilotní projekt (video)
Moravská zemská knihovna v Brně byla pověřena vývojem pilotní verze Centrálního portálu knihoven. Portál, jehož vývoj byl nedávno zahájen, bude založen na volně dostupném systému VuFind. Příspěvek seznámí posluchače s cíli vývoje pro rok 2015.
PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
Rok půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (video)
Zkušenosti s půjčováním e-knih v JVK v Ceských Budějovicích ve spolupráci s firmou eReading od dubna 2014. Zkušenosti se zaváděním služby, propojením s katalogem knihovny, propagací služby, rozbor statistických ukazatelů - nejvíce žádané tituly, věkové složení čtenářů e-knih atp.
Ing. Jitka Rumíšková (Cosmotron Bohemia, s.r.o.)
Digitální kronika (video)
Příspěvek představí systém Digitální kronika  - informační portál s možností tvorby, vyhledávání, zobrazení a uchovávání všech souvisejících entit, které v souhrnu vytvářejí komplexní náhled na události. Umožňuje evidenci událostí se všemi souvislostmi a vazbami, připojení digitálních objektů k událostem, prezentaci událostí ve formě vhodné pro uživatele, vyhledávání aktuálních, proběhlých a připravovaných událostí, kalendárium osobností – výročí a adresář korporací, kontaktů.
Ing. Eva Recmanová (Středočeská vědecká knihovna v Kladně)
Virtuální Středočeský kraj v databázích Středočeské vědecké knihovny v Kladně (video)
Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se systematicky zpracovávají regionální databáze zaměřené na Středočeský kraj, které jsou součástí elektronického katalogu). Jedná se o databáze regionální literatury (články, knihy, seriály do r. 1950) a soubory autorit, regionálních osobností, památek a místopisu. Zapojením Content Serveru do automatizovaného knihovnického systému ARL se podařilo obohatit tyto záznamy o různé druhy dokumentů (obrázková fotolgalerie, zvukové dokumenty, videa, textové dokumenty).
Filip Šír, DiS. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Virtuální národní fonotéka (video)
Příspěvek představí portál, který se zabývá prezentováním informací o zvukových dokumentech v paměťových institucích České republiky. Shrne nejdůležitější výsledky budování Virtuální národní fonotéky za poslední dva roky a bude přiblíženo jeho fungování, ukázány jeho funkce a možnosti budoucího rozvoje. Dále budou představeny spolupracující instituce a nastíněny možnosti spolupráce i s dalšími institucemi a správci sbírek zvukových dokumentů. Část prezentace bude věnována práci MZK v oblasti problematiky zvukových dokumentů v ČR a o aktuální situaci v této oblasti ve světě.
Mgr. Lenka Damborská (Moravská zemská knihovna v Brně)
Kramerius do kapsy? (video)
V prosinci 2014 jsme spustili testovací verzi mobilní aplikace Kramerius pro Android. Umožnili jsme tak našim uživatelům prohlížet si veřejně přístupný obsah Digitální knihovny MZK i v mobilu či na tabletu. Příspěvek bude obsahovat seznámení s touto aplikací a praktické příklady použití.

13. května

Mgr. Sabina Lišková (Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
Uživatelé jsou jako oceán - tak naskočte na surf a chyťte vlnu: informační kanály, které zasáhnou uživatele (video)
Uživatelé nejsou takoví, jako bychom si přáli. Rybář také nestojí na lodi a nevolá: "Ryby, pojďte sem." Jaké má knihovna možnosti, jak zasáhnout každou rybku v oceánu?
Bc. Michal Denár, Bc. Josef Moravec (MK Česká Třebová, MK Ústí nad Orlicí)
Nové elektronické služby knihoven a otevřený software (video)
Příspěvek se věnuje problematice zavádění nových el. služeb knihoven v souvislosti s využíváním otevřeného software. Obsahem bude nejen teoretické seznámení s možnostmi a překážkami, ale budou uvedeny příklady již implementovaných služeb a jejich technické pozadí.
PhDr. Martin Krčál, DiS. (Masarykova univerzita, KISK)
Využití QR kódů v Knihovně Na Křižovatce (video)
Příspěvek se bude věnovat využití QR kódů v Knihovně Na Křižovatce. V současné době testujeme možnost zobrazovat doplňující informace o vybraných knihách z fondu naší experimentální knihovny na mobilních zařízeních. Uživatel by tak mohl získat anotace, informace o autorech, případně hodnocení uživatelů. Bude navržený systém pro správu odkazů, který budou moci využít i další knihovny.
Ing. Jiří Šilha (LANius s.r.o.)
Webový knihovní systém Tritius (video)
Cílem je seznámit posluchače s vlastnostmi nového knihovního systému, který je kompletně moderní webovou aplikací a s modelem jeho použitív knihovnách formou Software jako služba.
Mgr. Radek Pavlíček (Tyflocentrum Brno o.p.s.)
Přístupnost webů knihoven - ukázky dobré a špatné praxe (SlideShare) (video)
I knihovnám může přístupnost přinést celou řadu výhod - snížit provozní náklady, zvýšit počet návštěvníků či zlepšit pozitivní nahlížení veřejnosti na knihovnu jako takovou. Seznámím vás s tím, jak testujeme přístupnost v soutěži Biblioweb, na jaké problémy na webech knihoven nejčastěji narážíme, a jak je možné tyto bariéry odstranit. Dozvíte se, jak i malou změnou na webové stránce lze výrazně zlepšit její přístupnost a získat tak výhody, které přístupnost přináší.
PhDr. Václava Horčáková (Historický ústav AV ČR)
Databáze Bibliografie dějin Českých zemí jako cesta k plným textům v domácích i zahraničních knihovnách (video)
Databáze Bibliografie dějin českých zemí hledá cesty nejen k co nejúplnějšímu zachycení bibliografických záznamů o literatuře oboru historie a příbuzných vědních oborů, ale i k nasměrování uživatele k plným textům v domácích i zahraničních digitálních knihovnách prostřednictvím odkazů na dokumenty v nich uložené. V současné době obsahuje databáze BDČZ více než 2000 takových odkazů. Pro další pokračování této práce je třeba vytvořit základy metodiky. V příspěvku bude představena práce na přípravě této metodiky (práce na seznamu digitálních knihoven, problematika softwarové kontroly webových odkazů atd.).
Mgr. Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR)
Ptejte se knihovny nestojí! aneb Cesta k moderní virtuální referenční službě (video)
Ptejte se knihovny je virtuální referenční služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Počátky služby sahají k roku 2002, od roku 2004 je provozována na vlastní doméně www.ptejteseknihovny.cz. Aktuálně je do služby zapojeno 84 českých knihoven. V druhé polovině roku 2014 došlo v softwarovém zázemí této služby k výrazným změnám, díky kterým budou moci zapojené knihovny od března 2015 využívat komfortní modul pro správu služby. V rámci tohoto modulu bude nově probíhat veškerá správa položených dotazů od jejich přijetí, přes zpracování odpovědi až po možné publikování odpovědi do veřejně přístupného archivu. Modul pro správu Ptejte se knihovny je dále schopen sledovat včasnost vyřízení dotazu a knihovny upozorňovat na garantované termíny. Novinkou pro uživatele je i možnost aktivně pracovat s veřejně přístupným archivem dotazů, tj. dotazy komentovat či sdílet prostřednictvím sociální sítě. Jako součást rozsáhlých změn v administrativním zázemí Ptejte se knihovny vznikl i OAI-PMH modul, bylo upraveno API rozhraní a následně též došlo ke změnám, respektive k vývoji mobilních aplikací pro iOS a Android. Výraznou změnou pro uživatele je možnost pokládat dotazy nejen podle oborů, ale nově také podle regionů. Ptejte se knihovny také změnilo design webových stránek, který by měl být více dynamický a přitažlivý a promítl se též do vzhledu propagačních materiálů.
Ing. Lukáš Budínský (Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
Pojďme našim čtenářům vstříc! (video)
Žijeme v pozoruhodné době. Na jedné straně sledujeme strmý rozvoj technologií, které posouvají hranice naší představivosti daleko za horizont všedního dne. Na druhé straně některé služby ustrnuly v minulém tisíciletí a odmítají využít nabízený potenciál. Nepatří mezi takovéto ospalce náhodou i knihovny? Ty sice často nabízí nejmodernější nástroje pro průzkum fondu a objevování pokladů v něm uložených, ale na druhou stranu nutí čtenáře pobíhat s papírkem v ruce mezi desetitisíci svazky uspořádanými podle nesrozumitelné šifry. Nevšimly si náhodou knihovny zařízení, který má dnes již každý čtenář v kapse? Není na čase vzít chytré telefony na milost a využít je plně v rámci knihovních služeb? V Knihovně UTB ve Zlíně si myslíme, že opravdu je na čase opět popojít svým čtenářům vstříc a nabídnout služby, které ocení. Příspěvek prakticky ukáže. jak tento krok kupředu v Knihovně dopadl.

Kontakty:

Přihlášky a organizační záležitosti: Mgr. Zuzana Vrtalová, 573 032 508, vrtalova [at] kfbz.cz  

Odborný garant:  Ing. Jan Kaňka, 573 032 502, kanka [at] kfbz.cz

Konferenci podpořili:

Poslední změna: 27.05.2015