Elektronické služby knihoven V.

14.05.2019 - 15.05.2019
Konferenci chceme věnovat tématům jako jsou online služby (nejen, ale take ty centrální), mobilní aplikace, knihovní systemý, ochrana a evidence fondu, propagace elektronických služeb a zdrojů, kybernetická bezpečnost, knihovní weby ad.

Podrobnější informace najdete na stránce konference ESK V.

Termín pátého ročníku konference: 14.—15. května 2019

Místo konání: Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, budova 15, sál B, mapa

Konference se konala s podporou Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR, Cosmotron Bohemia, s. r. o. a KP-SYS spol. s r. o.

Fotogalerie


Program

14. května 2019

 • 11.30 - 12.10 pro zájemce možnost exkurze
 • 11.30 – 12.30 Prezence (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, budova 15, sál B)

 • 12.30-12.40 Zahájení konference / PhDr. Zdeňka Friedlová
 • 13.25 – 13.50 Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna / Ing. Libuše Nivnická, Mgr. Gabriela Obstová (Knihovna Jiřího Mahena v Brně). Projekt „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“ byl financován z dotace EU a jeho účelem bylo komplexní řešení modernizace informačního systému v KJM. Příspěvek se bude zabývat integrací subsystémů (knihovní systém, ekonomický systém (pokladny), spisová služba (upomínky)) a dalších možností integrace pro zkvalitnění služeb čtenářům a zefektivnění pracovních činností knihovníků. (video)
 • 13.50 – 14.20 Systém Kramerius - aktuální vývoj, nové uživatelské rozhraní a zpřístupnění děl nedostupných na trhu / MgA. Michal Indrák, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně). Příspěvek se bude zabývat aktuálními otázkami rozvoje funkcionality systému Kramerius od jádra celého systému až po nejnovější uživatelské rozhraní. Dále budou prezentovány informace o technickém řešení DNNT pro přístup z knihoven, propojení na Seznam děl nedostupných na trhu, logování, vykazování statistik a další informace k vlastní implementaci celého řešení. (video)
 • 14.20 – 14.50 Přestávka
 • 14.50 – 15.15 Co přinese čtenářům knihoven nový zákon o přístupnosti? Část 1.část 2. / Mgr. Radek Pavlíček Návrh zákona upravující přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru byl 20 3. schválen Senátem Parlamentu ČR. Společně se podíváme na to, jaké konkrétní změny přináší v praktické rovině a co bude třeba dělat pro to, aby weby a mobilní aplikace knihoven vyhovovaly jeho požadavkům. (video)
 • 15.15 – 15.40 Jak na revizi v knihovně / Ing. Petr Štefan (KP-SYS spol. s r.o.) Jakým způsobem a jakými metodami je možné v knihovně provést revizi. Využití různých zařízení pro snímání čárových kódů nebo RFID čipů včetně využití mobilního telefonu. (video)
 • 15.45 – 16.05 Kde jsou hranice on-line katalogu? / Jana Šubová (Cosmotron Bohemia, s. r. o.). On-line katalog je nevyhnutelnou součástí každého knihovnicko-informačního systému. V souvislosti s ním se často používají přívlastky s označením generace, novosti, pokroku, což jsou velmi těžce vyložitelné, porovnávatelné či měřitelné termíny. (video)
 • 16.05 – 16.30 Přestávka
 • 16.55 – 17.20 Programování pro děti Coder Dojo VKOL / Ing. Dana Calábková (Vědecká knihovna v Olomouci). Europoslanec Luděk Niedermayerpřivedl do Česka celosvětové hnutí bezplatných klubů programování, tzv. CoderDojo. Cílem je propojit lidi, kteří už programovat umí s těmi, kteří se to teprve naučit chtějí. Příspěvek přiblíží zkušenosti s fungováním klubu ve Vědecké knihovně v Olomouc. (video)
 • 17.20 – 17.45 Knihovna + Ozoboti = programování pro všechny / Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová (Městská knihovna v Praze). Ozoboti mohou sloužit jako výborná pomůcka pro vyzkoušení vizuálního programování. V prezentaci čekejte: základní představení Ozobotů, informace, jak používáme Ozoboty v knihovně a několik praktických tipů nejen z Codeweeku. (video)
 • 17.45 – 18.00 Diskuze

 • 18.30 Prohlídka Zlínská architektura a urbanismus / Mgr. Vít Jakubíček 

 • 20.00 Posezení v restauraci Budvarka, Obchodní dům

 

15. května

 • 9.00 – 9.25 LibTube aneb Videa do knihoven / Vojtěch Hamerský. Založením video kanálu se knihovnám otevírají dveře k dosud nepoznaným cestičkám, jak propagovat své služby. Jak taková videa tvořit a co přesně by měla obsahovat – to je oříšek, který je třeba rozlousknout. Uvidíte, jak a proč jsou knižní videa tolik populární a co můžete jako knihovna svým čtenářům ve svých videích nabídnout.
 • 9.25 – 9.50 Shrnutí výstupu workshopu a přehled legislativy / PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)
 • 11.00 – 11.25 Jak dobře upéct propagaci e-zdrojů (zkušenosti z knihovny FSS MU) / Bc. David Humpolík, Mgr. Aneta Pilátová (Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita). Konferenční příspěvek mapuje proces implementace marketingové strategie propagace e-zdrojů s důrazem na využití sociální sítě Facebook v prostředí vysokoškolské knihovny. (video)
 • 11.25 – 11.50 2. ročník akce Týden s EIZ aneb I love e-zdroje / Mgr. Romana Applová (Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci). Celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci.V příspěvku kromě představení této aktivity, půjde o krátké vyhodnocení a porovnání obou ročníků. (video)
 • 11.50 – 12.15 20 let Bibliowebu: jak na tom jsme? / Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně).Příspěvek se ohlédne za dvacetiletým trváním soutěže Biblioweb a pokusí se přehlédnout vývoj knihovních webů. Zamyslí se také nad vývojovými trendy.
 • 12.15 Ukončení konference

Poslední změna: 24.02.2021