Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Díla Nedostupná Na Trhu

Národní digitální knihovna - DNNT > VSTOUPIT

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Registrovaným čtenářem se můžete stát i online.

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2000. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2010.
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.
  • NDK-DNNT nyní (2021) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů.
Dílo nedostupné na trhu Veřejné dílo Neveřejné dílo
Dílo nedostupné
na trhu
Veřejné dílo Neveřejné dílo
Oranžový zámek Žádný zámek Šedý zámek
lze zobrazit odkudkoliv
registrovaným čtenářem KFBZ
lze zobrazit
odkudkoliv kýmkoliv
lze zobrazit pouze
v prostorách Národní knihovny
lze číst,
nelze tisknout a stahovat
lze číst, tisknout i stahovat lze číst jen v NK

Vstup do Národní digitální knihovny - DNNT:

https://ndk.cz


Po vstupu do prostředí NDK-DNNT následujte pro přihlášení tyto postupné kroky:

  • V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) smí být některé dokumenty zobrazeny pouze v prostorách Národní knihovny. Odjinud z internetu jsou u těchto  dokumentů viditelné pouze popisné údaje (metadata).
  • Podrobné informace o NDK-DNNT

Poslední změna: 24.02.2021