V obvodních knihovnách dočasně mimo provoz přístup k PC včetně internetu, v ústřední knihovně v provozu snížený počet PC. 

Obvodní knihovna Malenovice (Masarykova 1242) od 6. 9. uzavřena z důvodu stěhování zpět do rekonstruovaných prostor (Mlýnská 845). Výpůjčky z Malenovic lze vrátit v ústřední knihovně. Předpokládaný termín otevření rekonstruované knihovny je konec září/začátek října.

Novinky v knihovně

Služby

Zlínský kraj

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.


Logotypy Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního centra je spolufinancován Evropskou unií.