Vzdělávací a odborné akce

Proběhlé akce

11.11.2021, 08:30 - 18.11.2021, 13:00

Word pro pokročilé

Dvoudenní kurz je určen pro zkušené uživatele MS Word. Účastníci se naučí plně využívat pokročilé pracovní postupy, metody a funkce této aplikace jako např. práce s dlouhými dokumenty a jejich formátování pomocí stylů, nastavení tisku, revize apod. více ›
10.11.2021, 10:30

Stylistika a pravopis písemné komunikace

Cílem kurzu je seznámení se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910). Účastníci získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích a tipy, jak se jich vyvarovat. více ›
05.10.2021, 09:00 - 26.10.2021, 15:00

Knihovnické minimum

Kurz je určen knihovníkům menších, většinou obecních, knihoven, kteří nemají potřebné odborné znalosti (neabsolvovali odborné knihovnické vzdělávání). více ›
23.09.2021, 09:00 - 21.10.2021, 15:00

Pedagogické minimum pro knihovníky (VISK 2)

Cílem pětidenního kurzu je získání potřebného souboru vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne nároky na přípravu a realizaci různých forem vzdělávání v tématech gramotností (čtenářská, mediální, informační, digitální) a práce s informacemi, získá přehled o základech… více ›

Stránky