Lektorské dovednosti

12.06.2024, 09:00 - 13.06.2024, 15:00
KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA. Přihlásit se je možné pouze jako náhradník u kontaktní osoby.

Dvoudenní praktický workshop

Projekt Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje II pro rok 2024 - přehled

Účastníci získají nezbytné poznatky a osvojí si potřebné dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Naučí se připravit a vést vlastní školení, prohloubí sebepoznání a získají praktické zkušenosti ve vzdělávacích metodách a technikách. Tématy budou: příprava lektora na výuku, problémové situace ve vzdělávání dospělých, moderní metody vzdělávání, práce lektora se skupinou a odbourávání trémy z veřejného projevu

 

Přihlášení, prosím, proveďte přes přihlašovací formulář.

Datum: středa 12. června až čtvrtek 13. června 2024

Čas: 9:00 - 15:00

Místo: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, sál B, budova 15

Lektor: PhDr. Tomáš Langer - www.tomaslanger.cz 

Cena: zdarma

Více informací: Mgr. Zuzana Zendulková, tel. 730 581 102, 573 032 508, e-mail: zendulkova [at] kfbz.cz 

Aktivity projektu jsou určeny pracovníkům kulturních organizací Zlínského kraje: profesionálních knihoven, muzeí, galerií, divadel atd.

Poslední změna: 13.02.2024