Vzdělávací a odborné akce

Proběhlé akce

08.10.2015,
08:30 - 13:00

Práce s digitální fotografií

Pozornost kurzu bude zaměřena na základní pojmy a pravidla při vytváření dobrých digitálních fotografií. Praktická část bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Zdarma. více ›
07.10.2015,
08:30 - 13:00

Tvorba propagačních materiálů

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA! Tento kurz je určen pracovníkům knihoven, kteří vytvářejí prezentace, letáčky či další propagační materiály a používají přitom běžný kancelářský software. Zdarma. více ›
15.09.2015,
08:30 - 14:30

Knihovnické minimum 2015

Kurz knihovnického minima pro pracovníky menších, většinou obecních, knihoven, kteří nemají potřebné odborné znalosti (neabsolvovali odborné knihovnické vzdělávání).Jeho cílem je poskytnout pracovníkům knihoven potřebný souhrn znalostí, dovedností a informací nezbytných pro vykonávání této práce. více ›

Stránky