Ocenění Knihovna a Knihovník Zlínského kraje

Ocenění je udělováno každoročně zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům.

Kdo může být navržen?

„Knihovna Zlínského kraje“za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandartní aktivity knihovny. Knihovny budou hodnoceny nejen podle počtu svých uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí, ale pro ocenění je důležitý i vzhled a vybavení knihoven, péče o literární dědictví, zapojení do projektů, komunitní činnost knihovny apod.

„Knihovník Zlínského kraje“za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.

Kdo může podat návrh?

Návrh na ocenění mohou podávat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Podané návrhy musí být zaslány v listinné podobě na adresu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín nebo v elektronické podobě do datové schránky: xe9kk5r.

Uzávěrka nominací je 20. května 2022.

Pravidla ocenění Knihovna Zlínského kraje a Knihovník Zlínského kraje

Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů

Informace k ocenění na webu Zlínského kraje

Ocenění knihoven 2020 - foto Jiří Balát

Poslední změna: 13.04.2022