Vzdělávací a odborné akce

Proběhlé akce

04.11.2015,
08:30 - 13:00

Novinky v MS Excel

Školení si klade za cíl představit účastníkům nejzákladnější novinky v programu MS Excel 2010 jako např. nové možnosti ve zpracování grafických objektů, tvorba nových karet apod. Zdarma. více ›
15.10.2015,
09:00 - 15:00

Rétorika aneb kultura mluveného projevu

KAPACITA KURZŮ JE NAPLNĚNA! Cílem jednodenního semináře je zdokonalení schopnosti mluveného projevu, komunikace a využívání vhodných jazykových prostředků. Knihovníci by měli díky absolvování školení lépe zvládat techniku řeči a kulturu vyjadřování. Akce proběhne ve dvou možných termínech. více ›
08.10.2015,
08:30 - 13:00

Práce s digitální fotografií

Pozornost kurzu bude zaměřena na základní pojmy a pravidla při vytváření dobrých digitálních fotografií. Praktická část bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Zdarma. více ›
07.10.2015,
08:30 - 13:00

Tvorba propagačních materiálů

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA! Tento kurz je určen pracovníkům knihoven, kteří vytvářejí prezentace, letáčky či další propagační materiály a používají přitom běžný kancelářský software. Zdarma. více ›

Stránky