Změna knihovního řádu od 1. 2. 2021

Nové služby a úprava náhrad škod
Změna knihovního řádu od 1. 2. 2021

Knihovna nabízí již jako stálou službu zasílání výpůjček prostřednictvím knihovnou zvoleného přepravce, viz služba Zásilka.

Fond zvukové knihovny mohou zrakově znevýhodnění uživatelé nově půjčovat i vracet prostřednictvím Slepecké zásilky České pošty, která je osvobozena od cen za základní služby (více informací https://www.kfbz.cz/sluzby-pro-zrakove-znevyhodnene).

Seznam půjčených nebo vrácených dokumentů na automatech v ústřední knihovně lze nově poslat také e-mailem.

Změny v ceníku se týkají náhrad škod za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů.

Ostatní změny byly provedeny v souvislosti s vymáháním nevrácených výpůjček.

Podrobné informace naleznete v Dodatku knihovního řádu.

 

Poslední změna: 06.01.2021