Jak propagovat knihovnu a její služby

02.11.2022, 09:00 - 03.11.2022, 15:00
Dvoudenní seminář o propagaci knihoven se koná za podpory SKIP.

Videa z přednášek najdete na Youtube KKFBZ.

Datum: středa 2. listopadu – čtvrtek 3. listopadu 2022

Čas: 9:00–15:00

Místo: sál B, 2. podlaží budovy 15

Vložné: 200 Kč


PROGRAM

1. den

9:00 - 9:10
Zahájení

9:10 - 10:40
Sociální sítě pro knihovny - kde být a co tam dělat, Mgr. Olga Zbranek Biernátová (Albatros Média)
V rámci přednášky se seznámíme se všemi dominantními sociálními sítěmi v ČR a zhodnotíme, které z nich a v jaké podobě jsou vhodné pro komunikaci knihoven. Nebude to ale jen komplexní pohled na sítě, ale zaměříme se i na typy obsahu, které se pro jednotlivé platformy hodí.

10:45 - 10:55
Přestávka

10:55 - 12:00
Jak správně psát - novinové články, příspěvky na FB, tiskové zprávy I, Mgr. Martina Košanová (ředitelka Odboru komunikace a tisková mluvčí Národní knihovny ČR)
„Do profilování knihovního fondu patří též kartotéka deziderat, ve které si akvizitér vytváří soupis dokumentů, které knihovna nevlastní, ale zamýšlí je pro knihovnu získat…“ Ještě vnímáte? A teď si představte, že jste novinář, který pracuje na článku a kterému přistane do e-mailu podobné sdělení každých 5 minut. Zkusíme to společně jinak. Nemusíte mít vystudovaný marketing ani praxi v reklamní agentuře a přece můžete napsat skvělé texty a vybudovat přesvědčivou mediální identitu knihovny. Dozvíte se, na co je třeba myslet, než začnete rozesílat tiskové zprávy, jak formulovat argumenty, jaká by měla být struktura vašeho profilu na sociálních sítích, jak zvolit svou cílovou skupinu nebo napsat úderný headline.

12:00 - 12:45
Přestávka

12:45 - 13:45
Jak správně psát - novinové články, příspěvky na FB, tiskové zprávy II, Mgr. Martina Košanová

13:45 - 13:55
Přestávka

13:55 - 14:25
Jak komunikovat se zřizovateli, PhDr. Marie Šedá (Knihovnický institut, Národní knihovna ČR)

14:25 - 15:00
Úskalí webové prezentace knihovny, Mgr. Daniel Bechný (ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, vedoucí PR sekce SDRUK)
Před několika lety jsme se ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje rozhodli postavit si nové webové stránky. O tom, jak se nám (ne)povedlo udělat nejlepší stránky na světě si povíme v krátké prezentaci.
Metodika vykazování návštěvníků on-line akcí, Mgr. Daniel Bechný
Ve druhé části se zaměříme na metodiku  vykazování návštěvníků on-line akcí. V rámci pracovní skupiny Priority 6, jejíž název je odvozen z klíčové oblasti Koncepce knihoven ČR 2017-2020, jsme v poměrně rozsáhlém týmu sestavili metodiku vykazování online akcí u vybraných sociálních sítí pro oblíbený Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-01. Změna Kultu byla provedena na žádost samotných knihoven a poměrně rychle uvedena do procesu. Počty návštěvníků on-line akcí se tak mohou vykazovat již za rok 2022

15:00 - 15:10
Diskuze
 
2. den

9:00 - 12:00
Jak správně prezentovat: verbální i neverbální komunikace v praxi, Mgr. Martina Košanová
Ještě než se pustíte do přípravy prezentace, řekněte si, proč vlastně prezentujete a myslete na to, ke komu budete mluvit. Přednášíte kolegům, zaměstnavateli nebo odborné porotě? Musíte vědět, jestli lidé očekávají tvrdá data a vědeckou argumentaci, nebo spíše zjednodušující příměry, pomocí kterých ukážete podstatu a souvislosti. Podle toho určíte formu prezentace i obsah. V praktické části workshopu se zaměříme především na formu komunikace, vyzkoušíme si, jak velký vliv má neverbální komunikace na celkový dojem a co je a není možné ovlivnit.

12:00 - 12:45
Přestávka

12:45 - 13:15
Jak na propagaci obecních knihoven aneb I malé knihovny dokážou velké věci, Renata Holčáková (Místní knihovna Velké Karlovice)
O tom, jak nalákat čtenáře, přednášející a návštěvníky do knihovny i o tom,  jak přesvědčit vedení obce, že je to potřebná a žádoucí instituce, povypráví novinářka a skvělá knihovnice Renata Holčáková, která vdechla knihovně Velké Karlovice nový život. Nemá problém vyprodat místní kulturní dům na besedu se zajímavými autory, zapojit místní cukrářky do knihovnou pořádaných akcí nebo strhnout ke čtení a psaní místní děti.

13:15 - 14:45
Jak na BookTube, podcasty, streamy, Miloslav Linc (Městská knihovna v Praze)
Knihovna může být klidně plně automatizovaná a spoustu práce zvládnou stroje. Co ale umí živý knihovník líp než jakákoliv databáze nebo stroj je doporučování knížek. V tomhle nás technika jen tak nepřekoná. Ale jak naše doporučení dostat ke čtenářům, kteří do knihovny jen tak nezajdou? Jak šířit programy a pořady, které v knihovně děláme, tak, aby měly co největší smysl? Co s našimi návštěvníky udělaly dva roky covidu a zákazů setkávání? Společně budeme hledat cesty, jak dostat knihovnu k lidem domů, jaká technika je k tomu potřeba a že se není potřeba vůbec ničeho bát.

14:45 - 15:00
Diskuze

15:00
Ukončení semináře

Více informací: PhDr. Zuzana Svobodová, tel. 730 581 102, e-mail: svobodova [at] kfbz.cz

Ke stažení: 

Poslední změna: 22.11.2022