Objednávka rešerše

Vypracováváme tzv. dokumentografické rešerše, tzn. sekundární dokumenty obsahující soupis záznamů dokumentů (bibliografických citací) vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů). Tyto rešerše neobsahují plné texty primárních dokumentů, pouze odkazy na ně. Pro získání plných textů můžete využít náš knihovní fond, některou z online databází nebo meziknihovní výpůjční a reprografickou službu.

Tuto online objednávku mohou využít pouze registrovaní či předregistrovaní uživatelé knihovny. Dosud neregistrovaní uživatelé se mohou předregistrovat volně nebo se plně zaregistrovat pomocí validovaného účtu mojeID (návod, jak mojeID získat a jak mojeID validovat), zaplatit registrační poplatek online kartou nebo převodem přes platební bránu GoPay a začít naplno využívat veškeré služby knihovny.

Po obdržení požadavku kontaktuje pracovník knihovny objednatele telefonicky nebo e-mailem pro odsouhlasení termínu a způsobu dodání rešerše, případně upřesnění zadání. Poté je objednávka závazná.

Rešerši dodáváme až po uhrazení poplatku za rešeršní služby, preferujeme online platbu prostřednictvím čtenářského konta. Rešerši zasíláme v elektronické podobě e-mailem (v souboru PDF nebo Wordu), nebo si ji můžete vyzvednou v tištěné podobě (v Informačním a referenčním centru v Ústřední knihovně ve 4. podlaží).

Pole označená hvězdičkou  (*)  jsou povinná.

U předregistrovaných PRExxx.
Podrobná a přesná formulace, u cizojazyčné literatury uveďte slova vyjadřující téma v příslušném jazyce.
Slova nebo skupiny slov obsahově vystihující téma rešerše. Čím více klíčových slov uvedete, tím bude soupis literatury relevantnější. Klíčová slova neuvádějte příliš obecně. U cizojazyčné literatury uveďte klíčová slova ve všech vybraných jazycích.
Možno vybrat více jazyků, jiný jazyk uveďte v poznámce.
Dokumenty vydané od/do, např. 1995-2014.
Tisk je zpoplatněn dle ceníku.

Žadatel odesláním objednávky potvrzuje, že je seznámen s podmínkami poskytování rešeršních služeb KKFBZ včetně cen rešerší a souhlasí s nimi.

Poslední změna: 23.10.2020