VÝZVA k předkládání nominací na ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“ roku 2022

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly i v letošním roce ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny a aktivity. Vybraní knihovníci budou oceněni za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné nebo výjimečné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.
Ocenění knihoven v roce 2021

Ocenění je udělováno každoročně zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům.

Kdo může být navržen?

„Knihovna Zlínského kraje“ za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandartní aktivity knihovny. Knihovny budou hodnoceny nejen podle počtu svých uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí, ale pro ocenění je důležitý i vzhled a vybavení knihoven, péče o literární dědictví, zapojení do projektů, komunitní činnost knihovny apod.

„Knihovník Zlínského kraje“ za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.

Kdo může podat návrh?

Návrh na ocenění mohou podávat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Podané návrhy musí být zaslány v listinné podobě na adresu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín nebo v elektronické podobě do datové schránky: xe9kk5r.

Uzávěrka nominací je 20. května 2022.

Nominační formuláře ke stažení a další informace

Kontaktní osoba: Ing. Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova [at] kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.

Poslední změna: 18.05.2022