Vyhodnocení plnění standardů VKIS ve Zlínském kraji v roce 2021

Standard pro dobrou knihovnu je aktuálně vymezen v metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR z roku 2019 a má úlohu doporučovací pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi a kraji na území ČR. Krajská knihovna plnění standardu pravidelně vyhodnocuje na základě údajů ze statistiky knihoven a podkladů od metodiček pověřených knihoven.

Poslední změna: 03.05.2022