VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ

Výsledky dotazníkového průzkumu uživatelů a návštěvníků Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, který se konal ve dnech 4. 3. – 30. 4. 2019
Váš názor nás zajímá

Cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou, či nejsou uživatelé spokojeni se službami, které knihovna poskytuje, jak hodnotí akce pro veřejnost, a které služby by rádi v knihovně uvítali. Respondenti hodnotili celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou a mohli též vyjádřit svá doporučení a náměty.
Dotazník vyplnilo 421 dospělých respondentů a 241 respondentů do 15 let. Z respondentů, kteří uvedli svůj e-mail pro losování, byli tři vylosováni a odměněni upomínkovými předměty knihovny. 84 respondentů projevilo zájem o zasílání newsletteru knihovny.
Velmi nás těší pozitivní výsledky dotazníkového šetření. 91 % respondentů do 15 let hodnotí služby knihovny jako výborné. Dospělí respondenti hodnotí služby v 72 % jako velmi dobré a v 24 % jako dobré.
Děkujeme všem čtenářům, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili tak, že je knihovna pro ně důležitá. Získali jsme řadu podnětů a připomínek, které jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou, a kterými se budeme dále zabývat.
Pro zaznamenání konkrétních připomínek vztahujících se k jednotlivým oddělením a knihovnám, můžete průběžně využívat Knihu připomínek, která je dostupná ve všech provozech služeb, nebo nám můžete napsat na mailovou adresu info [at] kfbz.cz.

Podrobné výsledky průzkumu

Poslední změna: 21.06.2019