Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech

17.03.2021, 17:00
Je součástí akce: 
Online beseda
Ptáci jako ukazatel změn v ekosystémech

Trendy vývoje ptačích populací odrážejí změny ve využívání krajiny a celkové změny v ekosystémech. Od roku 1982 poklesla početnost všech běžných druhů ptáků v České republice o zhruba 15 %, přičemž početnost ptáků zemědělské krajiny poklesla o více než 50 %. O tom, co je příčinou tohoto stavu a jak ke zlepšení může přispět každý z nás, bude v online besedě mluvit Tomáš Pospíšil, místopředseda České společnosti ornitologické, lesník a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně.

Beseda se uskuteční v prostředí Zoom, je třeba předem se přihlásit, a to na mailu zendulkova [at] kfbz.cz.

Zdarma

 

Poslední změna: 02.03.2021