Průzkumy spokojenosti v knihovnách kraje

V neprofesionálních knihovnách Zlínského kraje probíhá ve 4. čtvrtletí 2020 průzkum spokojenosti se službami knihovny.
logo Průzkum spokojenosti se službami knihovny

Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou, je pravidelné zjišťování spokojenosti klientů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku.  

Stejná anketa proběhne ve většině neprofesionálních knihoven Zlínského kraje.

Cílem ankety bude zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven se službami své knihovny spokojeni. Dílčím cílem je získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny.

Termín sběru dat: říjen až prosinec 2020

Místo sběru dat:

  • webové stránky knihoven 
  • tištěný dotazník v knihovně - vzor 

Propagační materiály:

Plakát A3_Anketa Spokojenost se službami knihovny 

Plakát A4_Anketa Spokojenost se službami knihovny 

 

 

 

Poslední změna: 07.10.2020