Provoz knihoven a kolektivních aktivit v knihovnách od 31. 5.

Základní provoz knihoven se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz koncertů, vzdělávacích akcí, pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let a dalších akcí.

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:

  • Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých, představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních.
  • Kongresů, vzdělávacích akcích a zkoušek v prezenční formě.
  • Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
  • Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.
  • Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

VÝTAH z mimořádného opatřeni Ministerstva zdravotnictví (Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021)

 

Poslední změna: 31.05.2021