Petr Číhal: Hudba žebravá

22.05.2019, 17:00
Je součástí akce: 
Závěrečná přednáška jarního hudebního cyklu
V hudbě život Čechů

Petr Číhal uzavře jarní přednáškový cyklus besedou na téma Hudba žebravá s podtitulem Získání licence k provozování žebravé hudby na Uherskohradišťsku a okolí ve dvacátých a třicátých letech 20. století. 
V období po první světové válce a v době hospodářské krize ve třicátých letech minulého století vzrostl na našem území počet obyvatel, kteří se snažili mnohdy již tak ve složité životní situaci přivydělat hudební produkcí. Přednáška osvětlí, z jakých sociálních poměrů se rekrutovali žadatelé o licenci, jaké byly podmínky k jejímu udělení a jaká byla role úřadů státní správy v této věci v období první československé republiky.

Budova 15, sál B, začátek v 17.00
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Přednášející:
Petr Číhal, vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako odborný pracovník a kurátor etnografických sbírek ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Věnuje se především projevům hudební kultury Uherskohradišťska a ostatních subregionů Slovácka.

 

Poslední změna: 21.05.2019