V hudbě život Čechů

20.03.2019, 17:00
Hudební přednáškový cyklus - jaro 2019
V hudbě život Čechů

Název cyklu je inspirován citátem Bedřicha Smetany a stejně jak všestranné bylo umělecké a společenské působení tohoto českého hudebního velikána, zavede nás přednáškový cyklus do rozmanitých hudebních oblastí a témat:

23. 1. 2019
Marek Obdržálek | Vídeňská opereta a přínos Franze von Suppé
Vznik a vývoj slavné vídeňské operetní scény a život jejího zakladatele, hudebního skladatele a dirigenta Franze von Suppé (1819 – 1895)
Přednášející:
Mgr. Marek Obdržálek, hudebník, učitel hudby, manažer, moderátor výchovných koncertů a hudebních besed. Narozen v Kroměříži. Studoval na konzervatoři v Kroměříži a Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (žák prof. Tibora Gašparka, emeritního koncertního mistra Slovenské filharmonie). Působil jako houslista v Moravské filharmonii, Státní filharmonii Košice a v komorním orchestru v Santiago de Compostela. Ve Filharmonii Bohuslava Martinů účinkoval 12 let jako houslista a 15 let vykonával ředitelskou funkci. Jako ředitel pracoval také 8 let v kulturním domě Otrokovická Beseda. Nyní působí jako učitel hudby v  ZUŠ Morava ve Zlíně. Věnoval se také komorní hudbě ve smyčcovém kvartetu a později v komorním triu s flétnou a harfou. Založil komorní orchestr Collegium Antonína Dvořáka.

20. 2. 2019
Petr Číhal | Od potulných muzikantů k respektovaným hudebním osobnostem
Muž a žena jako nositelé lidové hudební kultury a proměna jejich společenského statusu
Potulní lidoví muzikanti – muži i ženy – patřili z hlediska společenského postavení v jednotlivých historických obdobích mezi jednu z nejnižších vrstev obyvatelstva, kteří byli usazenou společností opovrhováni a odmítáni. Změna této situace nastala až v průběhu 20. století v souvislosti s proměnou společenského života na vesnici a hudebního vkusu jejích obyvatel. Přednáška se bude věnovat i vnímání role muže a ženy v lidových muzikách v současnosti.
Přednášející:
Petr Číhal, vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako odborný pracovník a kurátor etnografických sbírek ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Věnuje se především projevům hudební kultury Uherskohradišťska a ostatních subregionů Slovácka.

20. 3. 2019
Radim Bačuvčík | Hudba středověku
Vývoj církevní a světské hudby od nejstarších projevů a památek až po období gotiky
Přednáška je věnována vývoji hudby od nejstarších projevů a památek až po období gotiky, hudbě církevní i světské.

22. 5. 2019
Petr Číhal | Hudba žebravá
Získání licence k provozování žebravé hudby na Uherskohradišťsku a okolí ve dvacátých a třicátých letech 20. století

V období po první světové válce a v době hospodářské krize ve třicátých letech minulého století vzrostl na našem území počet obyvatel, kteří se snažili mnohdy již tak ve složité životní situaci přivydělat hudební produkcí. Z jakých sociálních poměrů se rekrutovali žadatelé o licenci, jaké byly podmínky k jejímu udělení, jaká byla role úřadů státní správy v této věci v období první československé republiky?
 
Budova 15, sál B, začátek vždy 17.00
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Poslední změna: 15.05.2019