V hudbě život Čechů

03.01.2019, 17:00
Hudební přednáškový cyklus - jaro 2019
V hudbě život Čechů

Název cyklu je inspirován citátem Bedřicha Smetany a stejně jak všestranné bylo umělecké a společenské působení tohoto českého hudebního velikána, zavede nás přednáškový cyklus do rozmanitých hudebních oblastí a témat:

23. 1. 2019
Marek Obdržálek | Vídeňská opereta a přínos Franze von Suppé
Vznik a vývoj slavné vídeňské operetní scény a život jejího zakladatele, hudebního skladatele a dirigenta Franze von Suppé (1819 – 1895)
 
20. 2. 2019
Petr Číhal | Od potulných muzikantů k respektovaným hudebním osobnostem
Muž a žena jako nositelé lidové hudební kultury a proměna jejich společenského statusu
Potulní lidoví muzikanti – muži i ženy – patřili z hlediska společenského postavení v jednotlivých historických obdobích mezi jednu z nejnižších vrstev obyvatelstva, kteří byli usazenou společností opovrhováni a odmítáni. Změna této situace nastala až v průběhu 20. století v souvislosti s proměnou společenského života na vesnici a hudebního vkusu jejích obyvatel. Přednáška se bude věnovat i vnímání role muže a ženy v lidových muzikách v současnosti.
 
20. 3. 2019
Radim Bačuvčík | Hudba středověku
Vývoj církevní a světské hudby od nejstarších projevů a památek až po období gotiky
Přednáška je věnována vývoji hudby od nejstarších projevů a památek až po období gotiky, hudbě církevní i světské.
 
22. 5. 2019
Petr Číhal | Hudba žebravá
Získání licence k provozování žebravé hudby na Uherskohradišťsku a okolí ve dvacátých a třicátých letech 20. století
V období po první světové válce a v době hospodářské krize ve třicátých letech minulého století vzrostl na našem území počet obyvatel, kteří se snažili mnohdy již tak ve složité životní situaci přivydělat hudební produkcí. Z jakých sociálních poměrů se rekrutovali žadatelé o licenci, jaké byly podmínky k jejímu udělení, jaká byla role úřadů státní správy v této věci v období první československé republiky?
 
Budova 15, sál B, začátek vždy 17.00
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Poslední změna: 04.01.2019