Pamětní knihy železničních stanic – unikátní pramen k regionálním dějinám

03.04.2019, 17:00
Úvodní beseda přednáškového cyklu Rozumíme histori?!, tentokrát na téma ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Rozumíme historii - Železniční doprava

Ing. Miroslav Kunt (Národní archiv) seznámí posluchače s vývojem dopravního kronikářství a s obsahem kronik. Ministerstvo železnic nařídilo v roce 1923 povinné vedení kronik na železnici. V Národním archivu jsou zachovány úřední opisy těchto kronik, výjimečně originály, končící počátkem 50. let 20. století. 

Pořádáno ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

3. 4. 2019 | 17.00
Sál B, 2. podlaží budovy 15, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma

Poslední změna: 02.04.2019