Rozumíme historii?! Železniční doprava

03.04.2019, 17:00 - 15.05.2019, 17:00
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Státní okresní archiv Zlín zve na přednášky z cyklu Rozumíme historii, tentokrát na téma ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Rozumíme historii - Železniční doprava

3. 4. 2019
Pamětní knihy železničních stanic – unikátní pramen k regionálním dějinám
Ing. Miroslav Kunt (Národní archiv)
Ministerstvo železnic nařídilo v roce 1923 povinné vedení kronik na železnici. V Národním archivu jsou zachovány úřední opisy těchto kronik, výjimečně originály, končící počátkem 50. let 20. století. Vše je přístupné na internetu. Přednáška seznámí posluchače s vývojem dopravního kronikářství a s obsahem kronik.

10. 4. 2019
Železnou cestou Moravou
Mgr. Alena Borovcová, Ph.D. (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)
Nultým kilometrem vycházela z Vídně první parostrojní železnice na území bývalého Rakouska a směřovala na sever, Moravou a Slezskem k ostravským ložiskům uhlí a do Bochnie k solným dolům. Dnes samozřejmost, tehdy nevídaná novota. Přednáška seznámí posluchače s počátky železnic u nás, stavbou páteřních tratí (Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy) i vznikem a vývojem drážní architektury. V závěru se dotkne problematiky zachování a ochrany historického stavebního fondu na železnici.

15. 5. 2019
Jak se Zlín přiblížil světu. 120 let železnice Otrokovice-Zlín-Vizovice
Mgr. David Valůšek (Státní okresní archiv Zlín)
Zavedení železniční dopravy z Otrokovic do Zlína a Vizovic roku 1899 mělo mimořádný dopad na industrializaci Podřevnicka. Přednáška se zaměří na širší souvislosti a význam této lokální železniční tratě v první polovině 20. století.

Přednášky se konají v sále B, 2. podlaží budovy 15
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma

Poslední změna: 03.05.2019