Nabídka pro školy

Vzdělávací programy na školní rok 2021/2022

Vážení pedagogové a přátelé knihovny,

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2021/2022 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám. Podrobné informace najdete v brožuře Škola a knihovna. Všechny programy jsou zdarma, konají se nejen v ústřední knihovně, ale i v obvodních knihovnách na Jižních Svazích, Dílech a v Malenovicích. V případě zájmu o některý z programů knihovny nebo pro doplňující informace kontaktujte prosím uvedené pracovníky odpovědné za příslušné programy. Podmínkou realizace vzdělávacích programů je dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

Knihovna bude svou nabídku pro školy prezentovat na Kolokviu pro pedagogy, které společně pořádají v pondělí 30. srpna 2021 v 15 hodin Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Kolokvium se uskuteční v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, v edukační místnosti v 5. podlaží 14. budovy.

V rámci kolokvia nahlédneme do expozic i krátkodobých výstav muzea a galerie, pohovoříme o plánovaných výstavách a akcích zúčastněných institucí. Hlavním bodem kolokvia bude představení nabídky doprovodných programů muzea, galerie i knihovny na nový školní rok. Prostor bude též pro vyjádření vašich námětů a názorů, které se stanou inspirací pro vytvoření takových programů, které vám budou nejlépe vyhovovat.

Těšíme se na Vás.

Lektoři knihovny, muzejní a galerijní pedagogové 

Poslední změna: 26.08.2021