Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny II

12.09.2022,
09:00 - 12:00
Akce se koná v rámci cyklu "Důvěřuj, ale prověřuj", který pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Je podpořena Nadací OSF.

Expertní lektor na mediální vzdělávání, ověřování informací a vyvracení dezinformací naváže na jarní setkání, na kterém jsme se seznámili se základními pojmy z oblasti informačního nepořádku a na praktických ukázkách jsme si vyzkoušeli některé základní postupy ověřování pravosti a důvěryhodnosti informací a jejich zdrojů. 

Na dalším setkání se více zaměříme na to, jak vhodně a účinně reagovat, když lidé v našem okolí propadají dezinformacím a konspiračním teoriím. Seznámíme se s osvědčenými postupy jak toto téma otevírat s místní veřejností, zvláště tou seniorskou.

Přihlášení, prosím, proveďte přes přihlašovací formulář.

Datum: pondělí 12. září 2022

Čas: 9:00 - 12:00

Místo: sál B, v 15. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Lektor: Jaroslav Valůch (TOL Education)

Cena: zdarma

Více informací: PhDr. Zuzana Svobodová, tel. 730 581 102, e-mail: svobodova [at] kfbz.cz

Nad projektem převzala záštitu členka Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

Poslední změna: 27.07.2022