Kreativní vzdělávání

Projekt Využití technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Kurzy jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Cílem projektu je uskutečnit sérii vzdělávacích kurzů pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru a pedagogy škol Zlínského kraje, ve kterých získají dovednosti a metodické znalosti pro ovládání různých technologických zařízení využitelných při kreativní práci s dětmi a mládeží. Přeneseným cílem projektu je pak následně tyto získané znalosti kulturních, kreativních a pedagogických pracovníků uplatnit v jejich lektorské a pedagogické praxi při vzdělávacích a popularizačních aktivitách s dětmi a mládeží ve své vlastní kulturní organizaci či škole, zejména pak v rámci spolupráce kulturních organizací, lokálních škol a jejich pedagogů.

 

 

 

Poslední změna: 05.02.2024