Knihovna získala certifikát Handicap Friendly

Ocenění přístupu knihovny při poskytování služeb pro uživatele se zrakovým postižením
Knihovna získala certifikát Handicap Friendly

Máme tu čest se pochlubit, že jsme hrdým nositelem certifikátu Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením!

Naše knihovna byla posuzována odbornou komisí podle Standardu Handicap Friendly vypracovaného odborníky z jednotlivých oborů a knihovníky ze sekce Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Komise vyhodnotila naši knihovnu jako instituci, která v maximální míře usnadňuje v ústřední knihovně přístupnost skupině uživatelů se zrakovým postižením.
 
Získání certifikátu je významným ukazatelem, že naplňujeme naše poslání jakožto knihovna - být přístupná všem bez rozdílu dle Knihovního zákona č.257/2001 Sb., stejně jako velkým závazkem do budoucna nadále vyvíjet nemalé úsilí v oblasti poskytování služeb v té nejvyšší kvalitě. 
 
Zvukovou knihovnu pro nevidomé budujeme od 1995. Při získávání fondu pro tuto kategorii uživatelů spolupracujeme s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze, odkud pravidelně nakupujeme CD a MP3 s mluveným slovem, a to krásnou i naučnou literaturu, pro děti i pro dospělé. Nákup těchto dokumentů je v posledních šesti letech podpořen dotací Ministerstva kultury České republiky v projektu Knihovna 21. století. Fond naší zvukové knihovny je od roku 2018 obohacen o filmy s audio popisem a také kolekci časopisů na CD, které vydává Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
 
Pro uživatele jsou v ústřední knihovně k dispozici dvě čtecí lupy pro slabozraké, časopisy pro nevidomé, součástí knihovního fondu je příslušná odborná literatura. Samozřejmostí je individuální a plně profesionální přístup při jednání s nevidomými a slabozrakými uživateli knihovny, adresné zasílání novinek zvukové knihovny, pozvánky na akce, informace o nových službách apod. Pro handicapované obyvatele Zlína zajišťujeme dodávání dokumentů až domů, uživatelé mimo Zlín mohou využít zaslání dokumentů prostřednictvím Slepecké zásilky České pošty.
 
Zrakově handicapovaným uživatelům se speciálně věnuje knihovník-asistent Petra Janošová, která je členkou sekce Bezbariérové knihovny Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Také ostatní pracovníci knihovny jsou pravidelně školeni pro poskytování služeb uživatelům jak se zrakovým postižením, tak i s jinými specifickými potřebami.
 
 
 Logo Handicap Friendly
Ke stažení: 
Obrázky v tiskové kvalitě: 

Poslední změna: 03.06.2021