Kalendárium 2015 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení.

Zaměstnanci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně zpracovali přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení.

Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Kalendárium na aktuální rok najdete na našem webu v sekci Katalog > Kalendárium.

Poslední změna: 21.01.2015