Cenově zvýhodněná rodinná registrace

Společná roční registrace pro 2–6 rodinných příslušníků
Rodinná registrace

Společná roční registrace pro 2 – 6 rodinných příslušníků
(min. jeden dospělý starší 18 let + min. jedno dítě do 15 let).
Každý získá vlastní uživatelské konto a vlastní průkaz
a může využívat veškerých služeb Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně.

Rodinná registrace je určena členům jedné rodiny za zvýhodněný roční poplatek 220 Kč. Rodinou se rozumí maximálně 6 fyzických osob, přičemž alespoň jedna z nich je osoba mladší 15 let a zároveň alespoň jedna z nich je osoba starší 18 let. Poplatek hradí pouze jeden člen rodiny, zbývající členové mají v daném období registraci zdarma. Podmínkou využití rodinné registrace je stejné trvalé bydliště všech členů rodiny, které musí prokázat při registraci průkazem totožnosti
(u osob starších 15 let občanský průkaz, u občanů jiných států doklad podle Článku 6, odstavce 2. Knihovního řádu KKFBZ, u dětí mladších 15 let žákovská knížka nebo průkazka na dopravu).

Pro založení rodinné registrace je potřeba určit hlavního člena rodiny, který je starší 18 let, dostavit se společně s ostatními členy na některé z pracovišť knihovny, vyplnit registrační přihlášku a zaplatit poplatek. Do rodinné registrace lze také zahrnout již dříve zaregistrovaného čtenáře.

Každý takto přihlášený člen rodiny se stává individuálním uživatelem knihovny s vyplněnou a podepsanou přihláškou, má vlastní průkaz
a přístup do svého čtenářského konta. V rámci rodinné registrace mají všichni stejná práva a možnosti, ale také povinnosti. Každý člen rodinné registrace si může na svůj průkaz půjčovat všechny knihovní dokumenty (půjčení některých knihovních dokumentů je vázáno na určitý věk), provádět vlastní rezervace a objednávky, ale také si každý sám zodpovídá za včasné vracení nebo prodlužování svých výpůjček
a placení případných sankčních poplatků za jejich pozdní vrácení nebo ztrátu.

Rodinná registrace platí 365 dní od data zaplacení registračního poplatku. Všechny průkazy členů rodinné registrace mají stejnou dobu platnosti jako průkaz plátce rodinné registrace, i když se ostatní členové k registraci připojí až v průběhu její platnosti.

Odkaz na Knihovní řád kfbz.cz/html/knihovnirad_20171101.htm a Ceník kfbz.cz/smluvni-ceny-nahrady-za-poskytovane-knihovnicke-informacni-sluzby

Poslední změna: 14.03.2018