Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby

Tento ceník je Přílohou 2 Knihovního řádu.

Roční registrace uživatelů
Ústřední knihovna, obvodní knihovny (365 dní):
dospělí ……………………………………………………… 120 Kč
studenti prezenčního studia, učni, důchodci …………… 70 Kč
děti do 15 let ………………………………………………. 40 Kč
uživatelé zvukové knihovny (článek 5, odst. 11.) …… zdarma

Pobočky (kalendářní rok):
dospělí ……………………………………………………… 40 Kč
děti do 15 let …………………………………….………… 20 Kč

Vystavení čtenářského průkazu při první registraci
Ústřední knihovna, obvodní knihovny ……………………… 20 Kč

Jednorázová registrace
výpůjčka mimo knihovnu (max. 3 tituly) ……….………… 30 Kč

Rezervace
rezervace a zaslání upozornění poštou ……….………… 15 Kč
rezervace a zaslání upozornění e-mailem …….………… 5 Kč

Meziknihovní služby
vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS):
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná poštou ………… 10Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem ……… 5 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku do 2 kg …….…… 55 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku od 2 kg do 5 kg… 65 Kč

mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna ……… min. 250 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná poštou ……… 10 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem ……… 5 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku do 2 kg ………… 55 Kč
náklady na poštovné a balné za zásilku od 2 kg do 5 kg … 65 Kč

Reprografické práce – kopírování a tisk
na formát A4 za 1 stránku černobíle ……………….…… 2 Kč
barevně ……….…….……… 6 Kč
na formát A3 za 1 stránku černobíle ……………………… 4 Kč
barevně ……………….……… 12 Kč
příplatek za kopírování z vázaných dokumentů
formátu A3 a větších …………………………….…… 1 Kč

Písemné zpracování náročného dotazu – rešerše
zadání rešeršního dotazu ………………………………. 10 Kč
za 1 h práce rešeršera ……………………………….… 100 Kč


Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
Pro uživatele starší 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty
(upomínka se neposílá) ……………………….…… 20 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty
(2. upomínka) ………………………………………… 55 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty
(3. upomínka) ………………………….……………… 90 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty
(upomínací dopis) ……………………….………… 150 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty
(pokus o smír) ……………………….……………… 300 Kč
předžalobní upomínka ………….……………………… 800 Kč

Pro uživatele do 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty
(upomínka se neposílá) ………………….………… 10 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty
(2. upomínka) ………………………………………… 35 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty
(3. upomínka) ……………………………….………… 60 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty
(upomínací dopis) …………………….……….…… 150 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty
(pokus o smír) ………………………….……….…… 300 Kč
předžalobní upomínka …………………….…………… 800 Kč

Přístup na internet
40 min./den ……………………………………….……… zdarma

Smluvní pokuty za poškození, zničení nebo odstranění
čárového kódu …………………………………………… 50 Kč
etikety elektronické ochrany ………………………….… 50 Kč
identifikačního čipu ………………………………………… 50 Kč

Taška na odnos knih ……………………………………… 6 Kč

Sluchátka …………………………………………………………… 20 Kč

Náhrada škod
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je
čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo
zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení
občanského zákoníku. O způsobu náhrady škody
rozhoduje vedoucí oddělení.

a) Při menším poškození knihy je požadována cena
opravy poškozené části, příp. převazby.

b) Při větším poškození, zničení nebo ztrátě knihy:
- dodání téhož titulu, stejného vydání a vazby.
Není-li to možné:
- úhrada nebo dodání kopie ve stejné vazbě,
- dodání jiné knihy nejméně stejné hodnoty,
- finanční náhrada ve výši původní ceny knihy.
Při zničení nebo ztrátě vícesvazkového díla je
knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.

c) Při zničení nebo ztrátě časopisu:
- dodání stejného čísla časopisu,
- úhrada nebo dodání kopie
- finanční náhrada ve výši současné ceny čísla.

d) Při zničení nebo ztrátě MC, CD:
- dodání stejného titulu na stejném nosiči,
- dodání stejného nosiče s podobným obsahem
nejméně stejné ceny,
- finanční náhrada ve výši původní ceny MC, CD

e) Při zničení nebo ztrátě CD-ROM/DVD-ROM:
- dodání stejného CD-ROM/DVD-ROM,
- finanční náhrada ve výši původní ceny CD-ROM/DVD-ROM
nebo ceny knihy, ke které bylo CD-ROM/DVD-ROM
přiloženo.

V případě c) se dále vybírá:
- náhrada za úkony spojené s likvidací škody
a zpracováním časopisu ………………….………… 20 Kč

V případech b), d), e) a svázaného ročníku časopisu
se dále vybírá:
- náhrada za úkony spojené s likvidací škody
a zpracováním dokumentu ………………………. 100 Kč
cena vazby dokumentu podle skutečných nákladů

Další náhrady
- vystavení čtenářského průkazu při ztrátě ………… 20 Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny
odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


Základní výpůjční doba

  • knihy - 32 kalendářních dnů
  • periodika - 15 kalendářních dnů
  • CD, magnetofonové kazety - 15 výpůjčních dnů
  • zvukové knihy (na MC a CD) - 32 kalendářních dnů
  • CD/DVD-ROM - 32 kalendářních dnů

Ceník knihařských služeb

Poslední změna: 19.11.2015