Půjčování

  • Půjčování = výpůjční služby se u knihovních dokumentů (knihy, časopisy, CD, MC, CD-ROM apod.) dělí na dvě kategorie:
    • absenční = dokument je možno vypůjčit registrovanému uživateli mimo knihovnu (do této kategorie spadá převážná většina knihovního fondu);
    • presenční = dokument je možno zpřístupnit uživateli (i neregistrovanému) pouze v knihovně (do této kategorie patří např. knihy z tzv. příručních knihoven jednotlivých oddělení, dokumenty nabyté jako povinný výtisk, dokumenty z regionálního fondu, gramofonové desky ad.).
  • Přehled dokumentů, které máte vypůjčené, si můžete prohlédnout online ve svém čtenářském kontě.
  • U těch výpůjček, které nepřesáhly maximální výpůjční lhůtu a nejsou rezervovány, si můžete lhůtu prodloužit(prolongovat).
  • Dokumenty, které jsou momentálně rozpůjčené, si můžete rezervovat.
  • Knihy, které nenajdete v našem fondu, si můžete naším prostřednictvím objednat z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
  • Podmínky poskytování výpůjčních služeb stanoví knihovní řád.

Poslední změna: 10.06.2014