Registrace

Presenční služby (tzn. studium materiálů v knihovně, přístup na internet, reprografické služby apod.) nevyžadují registraci a jsou poskytovány všem uživatelům.

Absenční služby jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.

Postup a podmínky registrace stanoví knihovní řád.

Předregistrace

Vyplněním online formuláře se můžete předregistrovat. Na základě předregistrace je možné okamžitě (po dobu její platnosti) rezervovat vypůjčené dokumenty nebo objednávat ze skladu prostřednictvím online katalogu.
Svou registraci dokončíte osobně na kterémkoliv pracovišti služeb. Předregistrace platí 12 měsíců, pokud ji v této době nedokončíte, budou vaše údaje vymazány.

Předregistraci provedete vyplněním formuláře, k němuž se dostanete následujícím způsobem:

  1. v online katalogu klikněte na tlačítko Přihlásit se a na odkaz Přihlášení pro nové čtenáře
  2. klikněte na tlačítko Předregistrace
  3. vypňte a odešlete online formulář

Obrázkový návod

Návod k předregistraci - krok 1 Návod k předregistraci - krok 2 Návod k předregistraci - krok 3

Poslední změna: 02.11.2016