ZVUK Zlínského kraje - jaro / léto 2015

Hlavním tématem nenovějšího vydání ZVUKu je výročí konce 2. světové války.

Právě v těchto dnech, kdy si připomínáme významné výročí 70 let od konce nejhrůznějšího válečného konfliktu, který kdy lidstvo rozpoutalo, vychází i nové dvojčíslo časopisu ZVUK Zlínského kraje.  A právě osvobození naší republiky, události s ním úzce spojené i historické milníky, které následovaly, jsou ústředním tématem jarně letního ZVUKu.

Ne každého válečná tématika osloví, proto nechybí ani články o jubileích významných osobností, např. Bedřicha Beneše Buchlovana nebo Eduarda Ingriše, jiná osobnost – Zdeněk Dostál, naštěstí ještě žijící, je hlavním protagonistou obsáhlého rozhovoru. Čtenář v pravidelných rubrikách najde i ukázky z připravovaných z připravovaných knih, recenze na publikace již vydané nebo upoutávky na zajímavé výstavy.

Druhá světová válka ovšem ovlivnila několik generací lidí na celém světě nejenom v době svého trvání, ale i kvůli tomu, že se během ní politicky dělila Evropa, proto se logicky nejvíce textů zaměřuje právě na události s ní spojené. Nikdy bychom neměli zapomínat na skutečnost, že tisíce vojáků Rudé armády (společně s rumunskými a americkými vojáky, ale i s vlasovci) položilo život za osvobození Československa. Jistě se v této souvislosti odehrálo i mnoho násilných excesů, ale pobyt jakékoli cizí armády na území jiného státu přináší obyvatelstvu vždy problémy a traumata. Neměli bychom zamlčovat či popírat ani tyto tragické okamžiky, jakkoli nám mohou být nepříjemné, protože jsou nedílnou součástí naší historie i součástí paměti dosud ještě žijících účastníků.

Mohlo by se zdát, že dějiny druhé světové války jsou již za ta léta důkladně zmapovány historiky, tudíž se nic objevného snad ani nelze dozvědět. Ovšem příspěvky „staříčka“ Jaroslava Jugase, Emila Macury, Josefa Holcmana nebo Karla Petrůje dokazují, že i tzv. malé dějiny stále skrývají bezpočet tajemství, pozapomenutých příběhů a životních osudů, jejichž čtení nám válečné strasti přiblíží daleko lépe, než výčet velkých válečných operací. Právě proto, že se odehráli docela blízko nás…

Nové číslo časopisu ZVUK můžete koupit například v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, v budově 15 továrního areálu.

Ukázku z nejnovějšího čísla ZVUKu najdete i na našem webu.

Radovan Jančář

Poslední změna: 16.07.2015