Zvířátka v zoo

01.11.2023 - 28.11.2023
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let

Namalujte nám vaši oblíbenou zoologickou zahradu a zvířátka, která v ní bydlí a máte je rádi!

Obrázek na zadní straně podepište, můžete připsat i název. Nezapomeňte doplnit, kolik máte let a adresu nebo e-mail na maminku nebo tatínka. Obrázek nám doručte do 28. listopadu 2023.

Naše adresa: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, oddělení pro děti, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.

Obrázky budou vystaveny v ústřední knihovně v sobotu 2. prosince 2023 v rámci Dne pro dětskou knihu a návštěvníci vyberou tři nejlepší, které budou odměněny krásnými cenami. Prohlédnout si je a hlasovat následně můžete i na našem Facebooku (@zlinknihovna).

A pozor, pro děti do 12 let přidáváme novou kategorii VIDEO! Video zvířátek, zoologické zahrady nebo vaší výpravy do zoo v délce do 60 sekund nám ve formátu MP4 zašlete na do 28. listopadu 2023 na https://bit.ly/zoovideo23 (heslo knihovna). Společně s videem pošlete textový soubor, ve kterém uveďte název videa, křestní jméno, věk a kontaktní údaj pro kontaktování v případě výhry. Videa budou následně zveřejněna na You Tube kanálu knihovny a příspěvek s největším počtem lajků bude odměněn!

Podmínky a pravidla výtvarné soutěže Zvířátka v zoo

 1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFB), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
 2. Sponzorské dary do soutěže poskytli Zoo a Zámek Zlín-Lešná, p. o. a Barum Continental a. s. a Zoo a Zámek Zlín Lešná, p. o.
 3. Soutěž probíhá v termínu od 1. do 28. listopadu 2023.
 4. Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně), kategorie video děti do 12 let (včetně).
 5. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek / video na téma Zvířátka v zooa jejich doručení do 28. listopadu 2023 do knihovny.
 6. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo jiného dospělého zástupce dítěte (e-mail/telefon). Je možné uvést název obrázku.  
 7. Technika zpracování obrázku je libovolná (malba, kresba, koláž aj.), doporučený formát obrázku je velikost A4.
 8. Obrázek lze doručit osobně či poštou do oddělení pro děti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 28. listopadu 2023.
 9. Doručené obrázky budou vystaveny dne 2. prosince 2023 ve foyer knihovny, kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
 10. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají roční registraci do knihovny zdarma, krásné knihy a další dárky od sponzorů soutěže. Dále bude porotou udělena Cena kocoura Miloše. Jména vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (bez kontaktních údajů).
 11. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti krajské knihovny do 18. 12. 2023.
 12. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 13. Dále budou obrázky zveřejněny na Facebooku knihovny. Příspěvek, který do 2. 1. 2024 získá největší počet lajků, bude odměněn.
 14. V kategorii video je podmínkou natočení videa zvířátek, zoologické zahrady nebo výpravy do zoo v délce do 60 sekund. Video ve formátu MP4 označené jménem autora je třeba zaslat na bit.ly/zoovideo23 (heslo knihovna) společně s textovým souborem obsahujícím název videa, jméno autora a kontakt na rodiče nebo jiného dospělého zástupce dítěte (e-mail/telefon).
 15. Doručená videa budou zveřejněna na YouTube kanálu knihovny, 1 příspěvek, který bude mít do 2. 1. 2024 nejvyšší počet zhlédnutí, bude odměněn.
 16. Osobní údaje nebudou zneužity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.

Poslední změna: 23.11.2023