Zveřejněna aktualizovaná verze Manifestu IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách 2022

Na Světovém kongresu IFLA 2022 byla 18. července zveřejněna aktualizovaná verze Manifestu IFLA a UNESCO o veřejných knihoven 2022. Manifest je základní strategický dokument, který nově vymezuje úlohu a postavení veřejných knihoven v současném světě.

Manifest reaguje na široké spektrům společenských, technologických, ekonomických, ekologických i kulturních proměn našeho světa a společnosti. Dokument je moderní obhajobou činnosti veřejných knihoven. Veřejné knihovny mohou Manifest využít při přípravě svých koncepčních dokumentů i pro vysvětlování úlohy veřejných knihoven zástupcům veřejné správy i široké veřejnosti.

Překlad Manifestu je k dispozici na stránkách Národní knihovny v sekci Informace pro knihovny včetně odkazu na původní anglickou verzi.

Poslední změna: 19.09.2022