Změna knihovního řádu od 25. 5. 2018

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů knihovnických a informačních služeb. Nově registrace zdarma pro držitele průkazu ZTP.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

25. 5. 2018 vstoupí v platnost aktualizovaný knihovní řád. Změny se týkají zejména oblasti zpracování a ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Informace o nakládání s osobními údaji uživatelů jsou uvedeny v aktualizované Příloze č. 4 Zpracování a ochrana osobních údajů uživatelů v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizaci.

Držitelé průkazu ZTP mají od tohoto data v knihovně registraci zdarma.

Úplné znění knihovního řádu najdete zde

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů jsou zveřejněny také na speciální webové stránce, včetně kontaktu na referenta knihovny pro správu osobních údajů.

Poslední změna: 21.06.2018