Zlata Zumrová: Putování do vnitřního vesmíru

01.09.2022 - 30.09.2022
Výstava obrazů a janter slabozraké autorky

Pořádáno ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., v rámci 28. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.

Vernisáž za přítomnosti autorky se uskuteční 1. září v 16 hodin.

2. podlaží budovy 15, foyer

Zdarma

Několik slov o DUN

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. pořádá každoročně Dny umění nevidomých na Moravě – festival zrakově postižených umělců a souborů, jejichž jsou nevidomí a slabozrací rozhodujícími činiteli. Koná se každoročně již od roku 1995 ve vybraných moravských městech. Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti. 

Kdo je Zlata Zumrová (*1951)

Pochází z Brna, dětství strávila na Vysočině, již od útlého věku se věnuje výtvarné tvorbě. Jejími učiteli byli akademický malíř Robert Hliněnský, Petr Skácel a profesor Jiří Šindler. V průběhu své tvůrčí činnosti se malířka postupně věnovala figurální i abstraktní malbě, používala techniky jako olej, tempera, pastel, tuš nebo fix. Začátkem 70. let se věnovala malbě ikon, poté se soustředila na abstraktní malbu (do modra laděné obrazy s tematikou vesmíru).
Pro konec 70. let jsou typické divoké obrázky malované barevnými fixy (charakteristickým motivem jsou bílé letící ženské postavy). V 80. letech obrátila autorka svou pozornost k naivnímu umění (malby temperou). Od 90. let se věnuje osobité tvorbě janter a mandal. Souběžně maluje také obrazy inspirované přírodou, pro něž si jako výtvarnou techniku zvolila olejový pastel.

Autorčina zraková vada „putující pigmentóza“ se od dětství zhoršovala, nyní má pouze koncentrické vidění. Kvůli těmto problémům se od mládí věnuje józe, kterou již téměř 20 let jako instruktorka předává zrakově postiženým v Brně, kde také žije.

Jantra a její smysl

Jantra je geometricky řešený útvar, který v mnoha rysech připomíná mandalu. Hlavní rozdíl je ve způsobu použití. Na rozdíl od mandaly je jantra určená k opakovanému používání například jako prostředek k léčení, harmonizaci organismu, k určitému druhu meditací apod. Všechny jantry mají stejné základní schéma: ohrazení neboli „stěny“, tvary uvnitř těchto stěn se mění podle účelu jantry. Obsahem některých jsou univerzální témata: posvátná slabika ÓM, energie čaker, podstata a projevy živlů – ohně, vody, vzduchu, země a vztahy mezi nimi. Jinou skupinu tvoří jantry s lunární tématikou, další jsou jantry – bytosti.

Poslední změna: 20.09.2022