Živý plamen lásky - Evropské baroko v hudbě a poezii

13.12.2018, 17:00
Pořad s interpretací tvorby barokních mistrů
Živý plamen lásky

Vystoupí Trio Con Amore (Radana Beláková - cembalo, Iveta Trojanová - hoboj a Michal Pášma - kontrabas).

Básně přednese Martin Pášma.

Název plyne od Sv. Jana od Kříže. Vystihuje dokonale zdroj tvorby barokních básníků, kde je zejména láska k Bohu silnou inspirací. Pro čas předvánoční, na emoce bohatý víc než dost, ale nebyla k překvapení mnohých pro pořad vybrána jen duchovní a vážná tématika. Naopak. Hudební Trio Con Amore a Martin Pášma v roli interpreta básní nabídnou různé odstíny a chutě baroka, včetně úsměvných a nevážných. Plamen lásky barokních děl zaplápolá nejen ve vztahu člověk a Bůh, muž a žena, ale také živá bytost a svět vůkol, ba dokonce plamen ožehne též nešťastníka stiženého přílišnou náklonností ku hříšným svodům. Přijďte si poslechnout baroko, a poznáte, jak velmi blízké vám je.

O propojení poezie a komorní hudby se Trio Con Amore spolu s recitátorem Martinem Pášmou snaží na moravských pódiích již řadu let. Na svém kontě mají řadu vystoupení citlivou dramaturgií propracovaných pořadů s poezií a hudbou několika stylů, např. klasicismu, baroka, romantismu, moderny, a dalších. Dvěma moravským velikánům věnovali program Z Beskyd bardi (Janáček-Bezruč). 

Ilustrační obrázek: Felice Schiavoni: Torquato Tasso a Leonora d'Este, 1839, Zdroj: Wikimedia Commons

Budova 15 | kavárna

Vstupné 60 Kč | snížené 30 Kč  

Poslední změna: 15.11.2018