Život jako květ

03.10.2018, 17:00
Poetický večer slovinské poezie s harfou
Poetický večer slovinské poezie s harfou, s čestným hostem Jeho Excelencí mag. Leonem Marcem, velvyslancem Slovinské republiky v Praze.
 
Ajda Balderman Plesník - básně
Glorjana Veber - básně
Irena Velísková - interpretace v češtině
Lucie Fajkusová - harfa
 
Pořádáno ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze a Česko-slovinskou společností.
 
Budova 15 | kavárna | 17.00 | zdarma
 
Akce je součástí Dne Slovinsko-českého přátelství ve Zlíně, v rámci kterého v knihovně dále ve středu 3. 10. proběhne od 14:00
Interaktivní přednáška „Poezie - prvek společenské proměny”
Dr. Glorjany Veber ze Slovinska.
Budova 15 | sál B | 14.00 | zdarma
 
Více informací o účinkujících:
 
Ajda Balderman Plesník a Glorjana Veber se seznámily v roce 2006 na básnickém maratonu v Lublani a společně začaly tvořit program velice aktivního Spolku Slovinských básníků a spisovatelů v PEN klubu v Lublani, se sérií autorských čtení, mezinárodních literárních večírků a setkání. Glorjana Veber používá minimalistická videa s motivy přírody a v titulcích překlad svých básní. Ajda Balderman Plesník jako grafický designér dbá na specifický grafický projev textu ve svých knížkách a během recitálu ve slovinštině promítá na pozadí český překlad v statické podobě. Jejich tvorba nosí archetypální kódy a symboly a oslovuje jak vizuální, tak i sluchové smysly.
 
Ing. arch. Ajda Balderman Plesník
Narozená ve Slovinsku (1973), žije a tvoří v Praze od r. 2007 a ve Zlíně. Její tvůrčí činnost obsahuje interiérový, průmyslový, grafický design a literární tvorbu. Spolupracuje s různými obory v umění - poezie, divadlo, film, rozhlas, hudba, fotografie a architektura. Pravidelně vystavuje své artefakty a publikuje autorské básně v literárních časopisech na Slovinsku i v zahraničí. V roce 2003 ve Slovinsku vydala první básnickou sbírku Větrná růže (Roža vetrov). Jako absolventka studia architektury na Lublaňské univerzitě za svoji diplomovou práci - Šperky, inspirované Plečnikovou architekturou dostala významnou studentskou cenu France Prešerna za architekturu. V roce 2013 spoluorganizovala Slovinské dny na festivalu Poznej země EU. Tvůrčí spolupráci navázala i s Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze.
 
Dr. Glorjana Veber
Narozená ve Slovinsku (1981), je doktorkou literárních věd s disertací Poezie jako prvek společenské změny, kterou obhajovala na Filozofické fakultě v Lublani. Politoložka a socioložka, která se zabývá s vývojem inovačních marketingových přístupů. Poezii publikuje v mnoha domácích a zahraničních literárních časopisech. Nositelka více domácích a mezinárodních cen. Je zakladatelkou Institutu IRIU, v rámci kterého vyvíjí experimentálně-inovační přístupy ke čtenářské kultuře. První sbírku básní Volný pád (Prosti pad) vydala r. 2013. Sbírku Někdo dříve (Qualcuno prima/Někdo prej) vydala 2015 v Itálii. 2017 dostala titul Rytířka poezie 17. básnířského turnaje Vydavatelství Pivec.
 
Lucie Fajkusová
Narozená ve Zlíně (1973), vystudovala konzervatoř v Brně, následně pokračovala ve studiu u prof. Váchalové v Praze. Během studijního pobytu v Praze spolupracovala s mnoha hudebními tělesy, např. Hudební divadlo Karlín, Státní opera Praha, FISYO, Komorní filharmonie Pardubice aj. Po absolutoriu byla přijata na Solihull College ve Velké Británii, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Po svém návratu do ČR působila jako lektorka angličtiny na UTB ve Zlíně a současně byla stálou členkou Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde strávila téměř 20 let. V roce 2013 založila Harfovou školu Zlín, která od roku 2016 spadá pod ZUŠ Morava ve Zlíně. Zde se věnuje výuce dětí hry na harfu a klavír a nadále realizuje svá vlastní sólová i komorní vystoupení, např. Musica Angelica, Zlínské komorní duo aj.
 
Irena Velísková
Narozená ve Zlíně (1973), herečka, tlumočnice z italštiny.
Působí ve Zlínském divadle Malá scéna. Hrála významné role v režii Petra Nýdrleho. Několik let žila v Itálii a dnes se profesionálně věnuje tlumočení z italštiny. V současnosti maminka na plný úvazek.

Poslední změna: 24.09.2018