Zborov 2. července 1917: den zrodu armády / Tomáš Jakl, Zdeněk Polčák, Jan Galandauer, Alexandr Hejl, Edmund Orián

Stručná anotace: 
Po odstoupení cara v březnu 1917 se moci v Rusku chopila Prozatimní vláda, která byla rozhodnuta pokračovat ve válce proti Centrálním mocnostem. Na začátku května od ní Čechoslováci získali povolení vytvořit svou vlastní armádu. Účast Československé brigády v útoku u Zborova dne 2. července 1917 byla dobrovolná, zjev to v dějinách světové války do té doby snad ojedinělý...
Obrázek obálky: 
Zborov 2. července 1917: den zrodu armády / Tomáš Jakl, Zdeněk Polčák, Jan Galandauer, Alexandr Hejl, Edmund Orián - obálka knihy

Poslední změna: 09.11.2017