XVI. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

23.11.2017, 09:30
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá XVI Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje.

Mezi zásadní témata letošního ročníku semináře budou patřit automatizované knihovní systémy a zkušenosti knihoven s jejich provozem. Účastníci semináře budou rovněž seznámení s novinkami a trendy v knihovnictví.

Více informací a přihlášky na seminář: Mgr. Martin Ďurkáč, durkac [at] kfbz.cz, 573 032 508

Pozvánka

Prezentace ze semináře:

Představení nakladatelství UTB ve Zlíně

Uvažujete o změně automatizovaného knihovního systému?

Novinky ve věcném zpracování 2017

Směřování k open source Koha

Poslední změna: 27.11.2017