Vyhlášení dotačních programů MK ČR pro rok 2015 - VISK a Knihovna 21. století

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2015 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.

Program Veřejné informační služby knihoven – VISK 3

Knihovna 21. století - podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

 

Poslední změna: 02.10.2014