Vyhlášení 2. kola dotačního programu VISK 3 na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení Veřejné informační služby knihoven – Program VISK 3 - Informační centra knihoven

Uzávěrka pro podání projektu je 10. června 2021

Formuláře a další dokumenty najdete ke stažení na

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

nebo na

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-vyzvy-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-3-na-rok-2021-2512.html

Projekty je nutné zrealizovat a náklady vynaložené na projekt uhradit do 31. prosince 2021, vyúčtování projektu zaslat Ministerstvu kultury do 15. ledna 2022.

Poslední změna: 07.05.2021