VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích

04.02.2019 - 15.04.2019
Zahajujeme jarní semestr Virtuální univerzity třetího věku, tentokrát věnovaný Klenotům barokního sochařství v českých zemích
VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Termíny:

  • 4. 2.   Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
  • 18. 2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění
  • 4. 3.   Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých 
  • 18. 3. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
  • 1. 4.   Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
  • 15. 4. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

Vždy v čase od 10:30, sál A, budova 15.

Kurzovné: 350,- Kč

Kontakt pro přihlášení a informace: tel.: 573 032 402, e-mail: vrtalova [at] kfbz.cz

Kurz je určen seniorům, osobám v kategorii 50+ a invalidním důchodcům.

Příjem přihlášek do 11. 2. 2019.

Více info na www.e-senior.cz

Poslední změna: 20.02.2019