Voda je život

01.11.2022 - 30.11.2022
Výstava Ústavu výzkumu globální změny AV ČR

Výstava poukazuje na klimatické změny, které způsobují, že vody v přírodě plíživě ubývá. Příroda a krajina jsou přitom jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat. Na jednotlivých panelech, které připravily Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Povodí Vltavy, s.p., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a další instituce, je možné se dozvědět o vodě v přírodě a jejím ubývání v souvislosti např. s těžbou nebo globálním oteplováním.

Tématické postery popisují mj. prevenci před povodněmi, revitalizaci vodních toků nebo hospodaření s vodou.

2. podlaží budovy 15
Zdarma

Poslední změna: 01.11.2022