Vlastní webovou stránku má už i ta nejmenší knihovna

Aktuální přehled činnosti téměř čtyř set veřejných knihoven ve Zlínském kraji obsahuje právě vydaná publikace „Knihovny Zlínského kraje 2014“.
Obecní knihovna Lužná

Dozvíte se v něm, o jaké služby mají uživatelé knihoven největší zájem a jak knihovny doplňují a aktualizují své knižní a jiné fondy.

„V meziročním srovnání se mohou Knihovny Zlínského kraje chlubit velmi pěknými výsledky. Celostátní statistiky hovoří jasně. Průměrný počet registrovaných čtenářů v knihovnách Zlínského kraje čítal v roce 2014 patnáct a půl procenta z počtu obyvatel (90 476 registrovaných čtenářů), což je o dvě procenta více, než průměr České republiky,“ uvedla PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. V tomto čísle však nejsou zahrnuti lidé využívající knihovní služby, které nejsou vázáné na registraci osob – například přístup k dokumentům pro studium v knihovně, připojení k internetu, či vstup do specializovaných databází. Počet návštěvníků knihoven Zlínského kraje přesáhl v roce 2014 tři miliony (3 043 387 návštěvníků), což je téměř o 360 tisíc více než v roce 2013.

Knihovny již nejsou jen klasickými půjčovnami knih, do knihoven míří jejich uživatelé navštívit kulturní akce, kurzy, výstavy nebo jen příjemně strávit volný čas. „Tento trend je patrný také u malých obecních knihoven, z nichž se mnohé stávají komunitními centry obcí.

Pozitivní je fakt, že celkově neklesá počet dětských čtenářů, ačkoliv v konkurenci jiných médií není jednoduché děti k četbě přivést. Významná je spolupráce knihoven se školami všech typů,“ dodala Jana Tomancová, vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje při krajské knihovně. V části Kulturní a vzdělávací akce jsou uvedeny jen některé z mnoha programů pro děti. Nejsou například zmíněny pravidelné besedy a lekce pro děti, které patří v knihovnách mezi tradičně velmi oblíbené a důležité aktivity.

Mnoho služeb, které poskytují knihovny, lze realizovat virtuálně, prostřednictvím internetu. Ze statistiky vyplývá, že počet návštěvníků on-line služeb roste v kraji i celkově v ČR. Tomuto trendu se knihovny přizpůsobují a kladou větší důraz na své webové prezentace. V roce 2014 se podařilo v souladu s Koncepcí rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014–2017, že i ta nejmenší knihovna má svou webovou stránku nebo základní informace na stránkách obce. Přes 80 % knihoven má na webových stránkách odkaz na svůj on-line katalog a počet virtuálních katalogů přibývá i díky využívání dotací z programu Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury ČR.

Podrobnější údaje o činnosti knihoven přináší sborník Knihovny Zlínského kraje – Činnost a výsledky veřejných knihoven 2014, který v těchto dnech vydala Krajská knihovna Františka Bartoše. Ročenka je dostupná v katalogu knihovny http://katalog.kfbz.cz/documents/410902

nebo na webových stránkách: http://www.kfbz.cz/vydane-publikace-edicni-cinnost

 a ISSSU http://issuu.com/knihovnazlin/docs/15-143_knihovny_zlinskeho_kraje_201?e=2514774/14640024.

Poslední změna: 26.08.2015